Home

Hydrostatika příklady

Hydrostatika - příklady - pis

Hydrostatika - příklady. Hydrostatika. Hydrostatický tlak. 1. Jaký je hydrostatický tlak v hloubce 20 metrů pod hladinou moře? Hustota mořské vody je 1029 kg.m -3. Jaký je celkový tlak v této hloubce, když nad hladinou je normální atmosférický tlak? 2. Ve sklenici je nalitý třívrstvý koktejl Téma: Hydrostatický tlak ­ příklady Autor: ing. Veronika Šolcová Předmět: fyzika Ročník: 7. ročník Učebnice: Fyzika 7 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Nakladatelství Fraus Metody výuky: procvičování Formy výuky: frontální výuka, skupinová prác Příklady - hydrostatický tlak, Archimedův zákon. 1. V jaké hloubce je hydrostatický tlak vody pětkrát větší než normální atmosférický tlak? 2. Vodní nádrž Orlík je největší českou přehradou co do objemu zadržované vody. Pata hráze leží v nadmořské výšce 275 m n.m., maximální povolená kóta hladiny v. Hydrostatika - riešené príklady pre stredné a vysoké školy, cvičenia, príprava na maturitu a prijímacie skúšky na vysokú škol Některé příklady existence povrchového napětí dokumentuje obr. 2. pohled na hladinu obr. 1 Vysvětlení vniku povrchového napětí bublina kapiláry posuvná hrazdička kapka obr. 2 Příklady existence povrchovéh

Tlak, hydrostatický tlak — řešené příklady. Do jaké hloubky se musím potopit ve vodě, aby tlak v tomto místě byl 3krát vyšší, než tlak. vzduchu 10 5 Pa? Hustota vody je 1000 kg ∙ m −3. Tíhové zrychlení g = 9,81 m ∙ s −2 Příklady kde je využívána hydrostatika v praxi Ší ření tlaku v kapalin ě - Pascalův zákon Eulerova rovnice hydrostatiky - rovnice rovnováhy Nestla čitelná kapalina za p ůsobení zemské tíže. Stla čitelná kapalina za p ůsobení zemské tíže Příklad 2: Ve svislé skleněné trubici je rtuť. Jaký je tlak v 75 cm pod hladinou? h = 75 cm = 0,75 m kg/m3 = 10 N/kg p = ? [Pa] ----- Tlak ve sloupci rtuti v hloubce 75 cm je přibližně 101 kPa. Příklad 3 Hydrostatický tlak u dna válcové nádoby s vodou je 10 kPa. Dno má obsah 0,25 m2 Příklady 1. Jak velký je hydrostatický tlak a) vrybníku v hloubce 1 dm pod hladinou vody? b) u dna plaveckého bazénu v hloubce 4 m? c) u dna Mariánského příkopu (asi 11 km)? Hustota sladkévody je 1000 kg/m3, mořskévody je 1025 kg/m3. 2. Ponorka se ponořila do hloubky 50 m. Jak velkátlakov

Hydrostatika - příklad Dřevěný plovák ve tvaru disku (nízkého válce) je ponořen do hloubky 2 cm a 4 cm vystupuje nad hladinu kapaliny, jejíž žhustota je 1kg/l. Jaká je hustota dřeva? (g=10 m/s*2 Hydrostatika. A) Vypočítej tlak (hydrostatický) u dna Mariánského příkopu. Hustota mořské vody je 1 030 kg/m 3 . Co musíš zjistit v atlase či na internetu? b) Vypočítej tlakovou sílu působící na ponorku s obsahem 2000dm² u dna tohoto příkopu. c) Vypočítej tlakovou sílu působící na poklop ponorky, který má obsah 2500. Nádoba s vodou je umiestnená na laboratórnom stole. Barometer ukazuje atmosférický tlak 762 mm Hg. Vypočítajte tlak na dne nádoby v hĺbke 40 cm pod hladinou vody. pa = 768 mm Hg = 762 mm Hg .13,5951.10 3 kg.m -3 = 1,03594. 10 5 Pa. h = 40 cm = 0,40 m, ρ = 1000 kg.m -3, g = 9,81 m .s -2 2. Ve sklenici je nalitý třívrstvý koktejl. V nejnižší 3 cm vysoké vrstvě je sirup o hustotě 1,03 g.cm-3, v prostřední 10 cm vysoké vrstvě je limonáda o hustotě 1,00 g.cm-3 a v horní 1 cm vysoké vrstvě je alkohol s hustotou 0,85 g.cm-3.Jaký hydrostatický tlak je u dna nádoby

Hydrostatika - vyřešené příklady . Ověření závislosti na hloubce kapaliny: • POKUS č. 1: • čím je otvor hlouběji pod hladinou, tím prudčeji z něj voda vytéká Tlak vyvolaný vnější silou působící kolmo na povrch kapaliny je všude uvnitř kapaliny stejný Tlak v kapalinách a plynech. Tlak p je fyzikální veličina, která charakterizuje stav tekutiny v klidu.Tlak určujeme vztahem , kde F je velikost tlakové síly, která působí kolmo na rovinnou plochu kapaliny s obsahem S.. Tlak v ideální kapalině je jednoznačně určen svou hodnotou, je to skalární veličina.Je-li v určitém místě kapaliny tlak p, pak na rovinnou plochu o. 2 Př. 2: Je možné umístit nádobu do takových podmínek, aby v ní neexistoval hydrostatický tlak? Hydrostatický tlak je d ůsledkem p ůsobení gravita ční síly ⇒ nevzniká v kapalin ě, která je beztížném stavu. Př. 3: Ur či hydrostatický tlak na dn ě bazénu hlubokého 2,5 m. h =2,5m , ρ= ⋅1000kg m-3, g = ⋅10m s-2, p =

VŠE O FYZICE - Hydrostatika - Plování těles

Hydrostatika Zcela elementární pZcela elementární příklad: Jaký je celkový tlak v hloubce 12 m pod hladinou moře, je-li průměrná hustota mořské vodyyg 1028 kg.m-3 a vnějjpší tlak odpovídá 740 mm rtuťového sloupce (hustota rtuti je 13 550 kg.m-3) ????? a) p b = h HG. ρ HG. g HG = 0,740 . 13 550 . 9,81 = 98,4 kPa b) Štítek: hydrostatika. 17 března, 2020 25 března, 2020 ~jk~ 7. ročník, tlak. 2021 ~jk~ 7. ročník, příklady pro 7. ročník, tlak. Výpočet vztlakové síly. Díky působení vztlakové síly se zdají být věci ve vodě lehčí. O kolik jsme ponořeni po krk v moři zdánlivě lehčí? Víme: hustota lidského těla je 985 kg/m3.

Hydrostatika - riešené príklady - priklady

» Hydrostatika - příklad (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 28. 06. 2011 12:00 — Editoval vadikaca (29. 06. 2011 01:34) vadikaca Zelenáč. 4. Čerpadlo načerpá za 1 minutu 300 l vody. Přívodní potrubí má průměr 80 mm, výtokovým potrubím proudí voda rychlostí 8 ms -1. Určete rychlost vody v přívodním potrubí a průměr výtokového potrubí. Řešení: Rozbor: d 1 = 80 mm = 0,08m, r 1 = 0,04 m, v 2 = 8 m.s -1 Hydrostatika: Výpočet hydrostatického zatížení na složité konstrukce. 2. Hydrostatika: Výpočet hydrostatického zatížení na složité konstrukce (hydrostatický jez). 3. 1. zápočtová písemka Výpočet proudění tlakovým potrubím se započítáním ztrát třením a ztrát místních. 4. Výpočet proudění složitým potrubím Čaute všetci . Som študent strojníckej fakulty a výroba takýchto videí ma nie len baví, ale teší ma, že niekomu tieto videá pomôžu sa zlepšiť v danom odbor.. Katedra hydrauliky a hydrologie - K14

Tlak, hydrostatický tlak - řešené příklad

 1. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 2. Naučte se definici 'hydrostatika'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'hydrostatika' ve velkém čeština korpusu
 3. Slovoúvodem Prostředí, které nás obklopuje, je v převážné míře tvořeno tekutinami. Z fyziky už víte, že tekutiny je společný název pro kapaliny a plyny
 4. - Sbírky příkladů - Konstanty, tabulky. zprávy z kabinetu - informace z kabinetu - fyzikální soutěže - pomůcky - Projekt IET1 - Fyzikální perličky - Dalton. ga - ga terci
 5. Úvod 1Tekutiny,ideálníkapaliny Kapaliny a plyny, které souhrnně nazýváme tekutiny, se liší od látek pevného skupenství zejména značnou pohyblivostí částic, z nichž jsou vytvořeny
 6. Příklad č. 8 Příklady hydrostatika 1. Jakou silou působí vzduch na povrch lidského těla, který je 1,6 m2 při atmosférickém tlaku 100 kPa? 2. Malý hydraulický lis má průměr pístu pumpy 3 cm a průměr pístu lisu 75 cm. Jak velká síla působí na píst lisu, působíme-li na píst pumpy silou 80 N? 3
 7. HYDRAULIKA ‐ PŘÍKLADY prof. Ing. Pavel Pech, CSc. Hydrostatika je nauka o kapalinách, které jsou v klidu. V příkladech této kapitoly nás bude zajímat jak vypočítat hydrostatický tlak, celkový statický tlak a dále pak sestavení rovnice tlakové rovnováhy. Následně využijeme znalosti hydrostatického tlaku pro výpoče
Fyzika test - fyzika - test pro 9

Hydrostatika - příklad - Ontol

Související a podobné příklady: Vypočti 4 Vypočti prosím podle Pascalova zákona. Vypočti jaký je hydrostatický tlak v hloubce 300m pod hladinou moře, je-li hustota mořské vody přibližně 1025kg na m 3.V jaké hloubce pod hladinou má hydrostatický tlak hodnotu 4,5 Mapa Hydrostatika a hydrodynamika HS Ideální tekutina Hydrostatický tlak Pascalův zákon Archimédův zákon A.z. - vážení Zabýváme se kapalinami, ne tuhými tělesy HD Rovnice kontinuity Bernoulliova rovnice Příklady. Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author

Příklad: Hydrostatika - slovní úloha z matematiky čislo 3280

1. Úvod, fyzikální vlastnosti vody. Hydrostatika: Tlak v kapalině, změny tlaku, rovňová plocha, přetlak, podtlak. 2. Hydrostatika: Zatěžovací obrazce, řešení hydrostatické síly ve složkách, hydrostatická síla na rovinné a zakřivené plochy. 3. Hydrostatika: Pascalův zákon a jeho aplikace - hydraulický lis a hydraulický převodník, vztlaková síla, ponor plovoucího. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Hydrostatická tlaková síla je síla, kterou tlačí kapalina nacházející se v gravitačním poli na tělesa do ní ponořená a na stěny nádoby. Hydrostatická tlaková síla je způsobena hydrostatickým tlakem V casti hydrostatika sú uvedené príklady zamerané na meranie tlaku v kvapalinách, na di-ˇ menzovanie hydraulických potrubí ako aj hydrodynamických pomerov v nich. Tiež sú uvedené príklady na výpoˇcet hydraulických strát, cerpacej práce a výkonuˇ ˇcerpadiel v energetických systémoch a zariadeniach. vi 13. Hydrostatika (28) 14. Dynamika kapalin (11) 15. Gravitační zákon (12) 16. Keplerovy zákony (7) 17. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky (10) 18. Teplo a práce (22) 19. Střední kvadratická rychlost (14) 20. Plyny z hlediska molekulové fyziky (17) 21. Izotermický děj (23) 22. Izochorický děj (5) 23. Izobarický. Pracovní list: Hydrostatický tlak 1. Popiš vzoreček pro výpočet hydrostatického tlaku: p h = h . ς . g 2. Jaké jsou jednotky hydrostatického tlaku?.

tekutina v nádobách do stejné výše. stejná plocha dna obou nádob. potom: nás zajímá velikost tlakové síly F h, která působí na dno nádoby. ρ, g jsou pro danou kapalinu konstanty. ↓. Velikost tlakové síly na dno nádoby nezávisí na hmotnosti kapaliny v nádobě, ale závisí pouze na výšce sloupce kapaliny a na plošném. hydrostatika příklad. Dřevěné těleso ve tvaru koule je ponořeno polovinou svého objemu. Hustota dřeva má hodnotu 500 kg.m-3. Jakou hustotu má kapacita ve které koule plave? (g=10m.s-2) Děkuji za podrobnější vysvětlení. Témata: Nezařazené Hydrostatika - vyřešené příklady . Archimedův zákon je fyzikální poučka z hydrostatiky, která říká: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, rovnající K objevu se váže historka, podle níž Archimédés přišel na jeho podstatu při koupeli. Přemýšlel, jak odhalit podvod klenotníka Publikováno v 7. ročník, tlak, zajímavosti Označeno hydrostatika, příklad, tlak, voda Navigace pro příspěvek. LEGO náklad - příklad na výpočet práce. LEGO - příklad na výpočet práce. Používáme WordPress (v češtině). | Šablona: Oria od JustFreeThemes V tíhovém poli Země působí na všechny částice kapaliny tíhová síla, výsledkem tohoto působení j

Úlohy, príklady - Hydrostatický tlak, Atmosferický tla

ARCHIMÉDŮV ZÁKON

4) Vypo¿ítej obsah mince, ptsobí-li 0.03 kN. Mince je v hloubce 10 m na ni tlaková síla pod hladinou vody. 10 m 1000—3 0.03 kN 30 N S.h.pk.g Hydrostatický tlak - príklady. Vypočítaj hydrostatický tlak na dne bazéna hlbokého 3 m. Vypočítaj, v akej hĺbke pláva chobotnica, ak na ňu pôsobí hydrostatický tlak 1,2 MPa. Hustota morskej vody je 1,025 g/cm 3. Na teleso ponorené v kvapaline v hĺbke 0,4 km pôsobí hydrostatický tlak 6 MPa. Vypočítaj hustotu kvapaliny, v. Statika je částí mechaniky, která se zabývá hmotnými tělesy nacházejícími se v relativním klidu k určité vztažné soustavě, dále silami, které mezi takovýmito tělesy působí a rovnováhou celého systému. Dynamika, na rozdíl od statiky, bere do úvahy navíc také pohyb hmotného tělesa, tedy působení setrvačných a tlumících sil

Hydrostatika. Hydrostatický tlak a hydrostatická sila ( 22) Príklady na hydraulické zariadenie ( 12) Vztlaková sila - Archimedov zákon ( 31) Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči Hydrostatika. z Wikipédie, slobodnej encyklopédie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Rozloženie hydrostatického tlaku na stene nádoby a povrchu ponoreného telesa. Hydrostatika je časť mechaniky tekutín. Skúma podmienky rovnováhy kvapalín a telies do nich ponorených (kvapaliny a telesá sú v relatívnom pokoji ) Hydrostatika. Príklady na hydraulické zariadenie Hydrostatický tlak a sila Vztlaková sila - Archimedov zákon Optika. Odraz svetla Lom svetla Pohyb telesa Práca, výkon, energia. Práca. Mechanická práca Výpočet dráhy z práce Výpočet času z práce Výpočet hmotnosti a sily z prác Příklad pestřejšího příběhu: Odpočatý turista Tomáš vyrazil ráno na tradiční velikonoční výlet na blízký hrad Zub. Zpočátku mu cesta rychle ubíhala, a tak za hodinu došel k místu první zastávky - k zámeckému parku Vysoká. Protože právě rozkvetly 1. — =· —. — s —

7. tř. Hydrostatický tlak - příklady - estranky.c

English - Physics at school Physics Animations/Simulations. 1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube Web TESTOKAZI obsahuje 8 200 riešených príkladov z matematiky a fyziky, 4300 on-line testov, 600 príprav na vyučovanie a 1000 odkazov na on-line hry z matematiky Kapitola Hydrostatika a proudění tekutin. 2021/08/19 12:11:43. Nauč se s námi víc. Využij 50% bonus na e-learningové kurzy. Zároveň pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu. Hledáme fulltime koordinátora/ku kurz.

Hydrostatický tlak příklady s řešením — ťaháky-referáty

 1. test Fyzika 7. třída vzorečky ( Fyzika) (nezveřejněné) Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat. Test vyzkoušen 2634 krát, průměrný výsledek je 55%
 2. - příklad 130, prodloužení visícího lana vlastní tíhou - příklad 133, za domácí cvičení 10 7.5.1999 Hydrostatika: - příklad 149.
 3. hydrostatika reynoldsovo číslo výpočet Obsah: 1. Hydromechanika, hydraulika, dělení, co je obsahem, co jsou tekutiny, dělení. 2. Dělení sil působících na kapalinu, (pro každý druh uveďte příklad a způsob výpočtu). 3. Jednotky a veličiny v hydraulice, dělení, příklady. 4. Základní fyzikální vlastnosti kapalin. 5
 4. - příklad 100, těžiště homogenní polokoule, souvislost s úlohou najít těžiště nehomogenní tyče - příklad 104, moment setrvačnosti tyče vzhledem k ose procházející těžištěm a jedním koncem, Steinerova věta - příklad 106, moment setrvačnosti koule - příklad 105, moment setrvačnosti válce 9 29.4.199

Hydrostatik

Závojnatku Oranda shishigashira chováme v akváriu dlouhém 120 cm, širokém 60 cm a vysokém 50cm. Hloubka vody je 42 cm. Jak velký hydrostatický tlak působí na rybku, je-li 20 cm pod hladinou vody Můžeme si tedy její molekuly představit jako dokonale pružné kuličky. Když vnější silou zatlačíme na povrch kapaliny, tyto dokonale pružné molekuly přenesou tento vzruch do všech míst kapaliny. Proto Pascalův zákon říká: Pokud vnější síla působící na kapalinu vyvolá změna tlaku, tak se tato změna šíří. matematika 7.třída - výklad + příklady. matematika 6.třída - výklad + příklady. fyzika - laboratorní prác

hydrostatika - Fyzika na Vltav

 1. Hydrostatika - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol . 7. třída - Síly a jejich vlastnosti Příklad 2: Vypočítej sílu, kterou jsou přitahována tělesa k Zemi: žehlička o hmotnosti 0,6 kg, auto o hmotsnoti 1 200 kg, ocelový nosník o hmotnosti 1,4 t
 2. Práca ako dráhový účinok sily je definovaná vzťahom: , (1) kde x 1 je polohový vektor začiatočného bodu a x 2 je polohový vektor koncového bodu dráhy, po ktorej sa pohybuje pôsobisko sily F.Pri ponorení dreveného valca do kvapaliny sa valec ustáli, keď tiažová sila Zeme F G pôsobiaca na valec bude v rovnováhe s hydrostatickou vztlakovou silou F vz (obr. a))
 3. 1. 15. Hydrostatika 2 Příklad 1 (Příklad vznikl úpravou příkladu 7. 2 z [1], s. 73) V oleji ( -3920 kg·m ) je zavěšena na vlákně ocelová krychle o hraně délky 150 mm ( -3 7,7·10 kg·m ) v poloze naznačené na obr. 1, přičemž 100 mm a 0,1 MPa. Řešte úkoly: 1

Matematické Fórum / Hydrostatika - příkla

 1. Hydrostatika 1 Příklad 1: V uzavřené válcové nádobě o průřezu 2 1 m je kapalina o hustotě 10 3 kg·m-3. Nad hladinou kapaliny je vzduch, který má tlak 2·10 5 Pa. Určete: 1. tlakovou sílu , která působí na dno nádoby, 2. tlakovou sílu , která působí na horní podstavu válce, 3. tlakovou sílu.
 2. S použitím levných materiálů jako je gumová blána z tenkých rukavic, upravená plastová láhev, tenké gumičky, hadička a skleněná trubička, může vyučující se žáky snadno zhotovit pomůcky, se kterými lze názorně ukázat existenci hydrostatického tlaku, jeho závislost na hloubce, původ vztlakové síly v kapalině a hydrostatický paradox
 3. 11. Hydrostatika a hydrodynamika Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 2020 11.2 Hydrostatika. 3 . 11.2 Hydrostatika . V hydrostatice jde o popis tekutiny . v klidu - o to, jaký je v ní v různých místech tlak a jak tento tlak působí na tělesa, která jsou v ní ponořena nebo na hladině kapaliny plavou. Samozřejmě, příslušn
 4. Příklad 1: Urči objem lidského těla o hmotnosti 44 kg. Průměrná hustota lidského těla je 1 100 kg/m3. Příklad 2: Vítek přinesl kovovou desku o rozměrech 2 cm, 3 cm, 10 cm. Z jakého je kovu, (statika a hydrostatika) a astronomii. Ve fyzice je nejznámější tzv. Archimédů
 5. Hydrostatika Hydrodynamika . 3 Používat jen veličiny soustavy SI Procvičit příklady na statický tlak a na Pascalův zákon: Práce s grafem: Průtok kapaliny: je to objem kapaliny, který proteče určitým průřezem za jednotku času Q = V/
Hydrodynamický tlak - obdoba hydrostatického tlaku

Hydrostatika kapaliny vzhledem ke stěnám nádob, potrubí se nepohybuje, neproudí, nebo téměř neproudí PŘÍKLADY Z PRAXE Zjištění tlaku v uzavřené nádobě nad hladinou Hydraulický zvedák - princip obr. 1 obr. 2 . Hydrodynamika kapalina vzhledem ke stěnám nádob 35_Tlak - příklady Př: Kolmo na volnou hladinu kapaliny v nádobě působí píst o obsahu 0,10 m2, tlakovou silou ñ ò ì N. Jak velký tlak v kapalině vznikne? S = 0,1 m2 F = 2560 N p = ? [Pa] = = 2560 0,1 =25600 Pa=25,6 kPa V kapalině vznikne tlak 25,6 kPa

Hydrodynamika - vyřešené příklad

 1. Sbírka se postupně vyvíjí od roku 2006 a obsahuje více než tisíc detailně řešených úloh z matematiky a fyziky. Úlohy z fyziky vytvářejí zejména studenti učitelství fyziky MFF UK a jsou odborně recenzovány zaměstnanci KDF MFF UK. Úlohy jsou členěny podle jednotlivých fyzikálních témat a naleznete zde úlohy od těch.
 2. 13. Hydrostatika (28) 14. Dynamika kapalin (11) 15. Gravitační zákon (12) 16. Keplerovy zákony (7) 17. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky (10) 18. Teplo a práce (22) 19. Střední kvadratická rychlost (14) 20. Plyny z hlediska molekulové fyziky (17) 21. Izotermický děj (23) 22. Izochorický děj (5) 23
 3. součet všech sil, vč. sil pro rovnováhu, roven 0 a zároveň algebraický součet momentů všech sil je roven 0. Požadujeme-li aby síla pro rovnováhu procházela určitým bodem, pak musíme k dané soustavě sil přiložit silovou dvojici
 4. Popis sady vzdělávacích materiálů: Mechanika III - dynamika a hydrostatika, 3. ročník. Sada číslo: G-20 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 04 Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize) VY_32_INOVACE_G-20-04 Název vzdělávacího materiálu: Odstředivá a dostředivá síl
 5. 8.1 HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA 8.1.1 Vlastnosti kapalin a plynů Na rozdíl od látek, jež se nacházejí ve skupenství pevném, neexistují v tekutinách žádné pevné vazby mezi jejich jednotlivými molekulami. Právě tato základní skutečnost je příčinou naprosto odlišného chování tekutin v porovnání s chováním látek pevných
 6. hydrostatika hydrodynamika tlak prúdenie manometer hustota kvapalina Obsah: 1. Základné vlastnosti tekutín 2 2. Hydrostatika nestlačiteľnej tekutiny 10 2.1 Tlak a jeho vlastnosti 10 2.2 Relatívny pokoj kvapaliny 20 2.3 Sily od tlaku na rovinnú plochu 35 2.4 Sily od tlaku na všeobecnú plochu 50 5. Dynamika ideálnej tekutiny 63 7
 7. Příklady z praxe, kdy se tlak snižuje zvětšením obsahu plochy: Lyže, sněžnice. Široká kola u traktorů, použití pásů. Použití více kol u nákladních automobilů, zdvojená kola . Příklady z praxe, kdy se tlak zvyšuje zmenšením obsahu plochy: Nabroušení nožů, seker, mačet, mečů

Video: HY2V- cvičen

Cena lineckého cukroví | blíží se vánoce a domácnosti

Řešené příklady Rozfázované příklady Newtonova pohybová rovnice; Těleso na závěsu Příklady k řešení (sbírka příkladů) Test[Cvičení/Test] (bez vyhodnocení) MECHANIKA TEKUTIN Hydrostatika Hydrodynamika OPTIKA Základní pojmy geometrické optiky Optické soustavy a optická zobrazení Optické přístroj •Hydrostatika, Základy hydrodynamiky •Proudění vody v potrubí, Výtok otvorem, Přepad Příklad B.5 Určete průtok přes jednopolový jez o zadaných parametrech. Uvažujte dokonalý přepad. Počítejte s přítokovou rychlostí, výpočet proveďte iteračně

VŠE O FYZICE - Dynamika - Rovnovážná poloha tělesa

Příklad jednoduché bilance: Smícháme-li 41,7 kg kyseliny sírové hm. koncentrace 96 % a 58,3 kg vody, získáme 100 kg zředěné kyseliny sírové koncentrace 40 % hm. Příklad absurdní bilance: Smícháme-li x kg kapaliny o teplotě 50 °C a y kg kapaliny o teplotě 80 °C, nedostaneme z k Příklad A.1 Určete nosnost m N voru o hmotnosti m V a rozměrech dle obrázku tak, aby byl horní okraj právě 10 cm nad hladinou. Hydrostatika Hydrostatický tlak p [Pa] = •r - hustota kapaliny [kg·m3 Zvětšený je pro první polohu spojky (výška obrazu 40 mm), zmenšený pro druhou polohu spojky (výška obrazu 2 mm). Fotografie písmene L pořízená ze stejné vzdálenosti nejprve bez spojky a poté se spojkou, kdy předmět je umístěn mezi čočkou a předmětovým ohniskem. Obraz nelze zachytit na stínítku. Obraz je zvětšený. Čas - příklady 3 (46_F7_multi) Problémy hloupějších žáků při sčítání času: Převod jednotek délky - test na doplňování 1 (34_F7_mutli) Převod jednotek délky - test na doplňování 2 (35_F7_mutli) Převod jednotek délky - test na doplňování mix (36_F7_mutli) Převod jednotek délky - test na doplňování 3. Hydrostatika ideální kapaliny I Hydrostatika se zabývá kapalinami nebo plyny v rovnováze, bez ohledu na to, jak a za jak dlouho k ní dojde (např. smůla na stromě). Budeme nejprve uvažovat ideální a tedy dokonale nestlačitelnou kapalinu, navíc homogenní a izotropní. Je pohodlné charakterizovat kapalinu fyzikálními veličinami. Příklady dvojzvratné páky: kleště, nůžky, houpačka. Dvojzvratná páka Obrázek LeverFirstClass od Iainf [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons. Jednozvratná páka. U jednozvratné páky působí obě síly na stejné straně páky od osy otáčení, tzn., že ramena obou sil jsou na stejné straně od osy otáčení. Pokud se působí.