Home

Národní Registr zdravotnických prostředků

Úvod - Národní registr poskytovatelů zdravotních služe

  1. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace
  2. Národní zdravotní registry vedené podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. S účinností od 1. 7. 2016 došlo k novelizaci zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb.Novela rozšířila seznam národních zdravotních registrů uvedených v příloze zákona o.
  3. Národní informační systém zdravotnických prostředků (NISZP) poskytuje potřebné informace pacientům i poskytovatelům zdravotních služeb. Jeho spuštěním naplňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv ustanovení paragrafu 77 zákona č. 268 / 2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1. 5. 2015 byl spuštěn nový Registr zdravotnických prostředků (dále jen RZPRO). Tento registr je jednotným systémem pro komplexní správu dat v oblasti zdravotnických prostředků v rámci České republiky. Ministerstvo zdravotnictví ČR informuje, že Státní ústav pro kontrolu léčiv je v soulad Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) NRPZS je součástí Národního zdravotnického informačního systému a byl Ministerstvem zdravotnictví ČR zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších zákonů Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen NR-ZP) byl zřízen 19. 9. 2017 podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotních službách)

Registr zdravotnických prostředků Dne 1. 5. 2015 byl spuštěn nový Registr zdravotnických prostředků (dále jen RZPRO).Tento registr je jednotným systémem pro komplexní správu dat v oblasti zdravotnických prostředků v rámci České republiky Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - HLAVA XII - NÁRODNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A REGISTR ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ(§ 77 - § 79

Název poskytovatele: DMA Praha s.r.o. IČO: 25689495. Adresa poskytování: Pekařská 617/14 77900 Olomouc Druh poskytovatele: Výdejna zdravotnických prostředků Zdravotnické prostředky - Ministerstvo zdravotnictví. S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221. Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221. V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či. Důležité upozornění - Národní registr zdravotnických pracovníků Každý poskytovatel zdravotních služeb je podle zákona povinen do 31. května 2018 předat do Národního registru zdravotnických pracovníků informace o svých zaměstnancích - zdravotnických pracovnících. Povinnost se týká všech poskytovatelů, tedy jak fyzických, tak právnických osob. Do registru. Jednotlivé náležitosti spojené s registrací osoby zacházející se zdravotnickými prostředky a s notifikací jednotlivých zdravotnických prostředků naleznete v zákoně o zdravotnických prostředcích. Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve.

Národní zdravotní registry - ÚZIS Č

Národní registr zdravotnických pracovníků Tento registr se stal nástrojem ostrého konkurenčního boje. Do zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, se dostal požadavek pravidelné registrace poskytovatelů. Ústavní soud v roce 2012 na návrh skupiny senátorů tento požadavek zrušil RZPRO - Registr zdravotnických prostředků NOR - Národní onkologický registr NROD - Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů KAPR (SZD) - Registr kategorizace prací NRPZS - Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb NRZP Pilotní registr Národní registr zdravotnických pracovníků - NRZP. 25. 4. 2018 / Komentáře nejsou povolené. u textu s názvem Národní registr zdravotnických pracovníků - NRZP. Aktuality pro členy Novinky. Dobrý den. Je nám líto, ale nemáte dostatečné oprávnění pro přístup do této rubriky. Klikněte zde pro návrat na hlavní stránku Státní ústav pro kontrolu léčiv spustil 1. dubna Národní informační systém zdravotnických prostředků (), který je určen k poskytování důležitých informací o zdravotnických prostředcích pacientům i odborné veřejnosti.Jeho spuštěním naplňuje Ústav ustanovení paragrafu 77 zákona č. 268 / 2014 Sb., o zdravotnických prostředcích CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, komentuje článek, který byl publikován 6. 5. 2013 na ČTK pod názvem MZ chystá registr bezpečných a účinných zdravotnických prostředků. Ďábel je v detailu, proto bychom rádi upřesnili několik skutečností ohledně připravovaného zákona o zdravotnických prostředcích

Hlavní pavilon - vchod B | Oblastní nemocnice Trutnov a

Registr zdravotnických prostředků; Reforma legislativy zdravotnických prostředků Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti Hlavní stránka / Zdravotnické prostředky / Reforma legislativy zdravotnických prostředků Registr zdravotnických prostředků (RZPRO) - www.rzpro.cz. Český metrologický institut (ČMI) - www.cmi.cz. Český institut pro akreditaci - www.cai.cz. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Poskytovatelé zdravotních služeb - výdejny zdravotnických prostředků, kteří mají udělené oprávnění k výdeji zdravotnických prostředků, je možné dohledat v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, který je dostupný na webových stránkách SÚKLu zdravotnických informací a statistiky (www.uzis.cz).Bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Úvodní stránka NISZ

Evidence nežádoucí příhody § 73 - Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb § 74 - Bezpečnostní nápravná opatření § 75 - Povinnosti dovozce, distributora a osoby provádějící servis: HLAVA XI - ODSTRAŇOVÁNÍ § 76 : HLAVA XII - NÁRODNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A REGISTR ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDK Registr zdravotnických prostředků. S určitým politováním musíme konstatovat, že stav Registru zdravotnických prostředků, jakož i činností SÚKL s tím souvisejících, nedoznaly v roce 2017 žádných přívětivých změn Registr zdravotnických prostředků - SÚKL eviduje všechny prostředky uvedené na český trh. Národní onkologický registr - celoplošný registr ke sledování četnosti onkologických onemocnění, typu léčby a dalšího vývoje onemocnění. Národní registr hospitalizovaných - jeho účelem je přehled o zdravotním stavu. Národní informační systém zdravotnických prostředků bude komplet ve vlastnictví státu a spravovat jej bude SÚKL. Cílem bylo vymanit současný Registr zdravotnických prostředků z určitého vendor lock-inu, který celý vznikal - v smluvní i technologické rovině - prapodivně 373. VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 147/2016 Sb., k provedení § 70 odst. 6 a § 78 zákona o zdravotních.

Registr zdravotnických prostředků - Ministerstvo zdravotnictv

Pavilon A2 | Oblastní nemocnice Trutnov a

Prvním modulem EUDAMED, který byl spuštěn 1. prosince roku 2020 je elektronický systém registrace hospodářských subjektů. Všechny hospodářské subjekty (výrobci z EU i mimo EU, autorizované osoby, výrobci systémů a souprav prostředků, dovozci) se musí v EUDAMED registrovat a poskytnout potřebné informace Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Dodávka čistících prostředků ano 26.07.2021 88 420 CZK bez DPH Více smluvních stran Detail: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických obor Termín pro vyplacení kompenzací na odměny pro poskytovatele je stanoven na 31. května 2021. Pro lékárny budou finanční prostředky na odměny pro zdravotníky vyplaceny podle dat za rok 2020 uvedených v Národním registru zdravotnických pracovníků podle zákona o zdravotních službách Musí se ale jednat o prostředek vydaný tzv. kvalifikovaným správcem - poskytovatelem identifikačních prostředků, který získal akreditaci Ministerstva vnitra a je napojen na Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA). Identifikační prostředky vydávané v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. ePoukaz na zdravotnické prostředky je součástí zákona. Včera byly v poslanecké sněmovně projednány ve druhém čtení dva klíčové návrhy zákonů pro oblast zdravotnických prostředků. Do nového zákona o zdravotnických prostředcích poslanci přitom vložili ustanovení, která upravují takzvaný ePoukaz

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb Odbor

Národní identitní autorita. Tyto údaje jsou získávány automaticky z registru obyvatel, jejich předání je ale podmíněno Vaším souhlasem v průběhu přihlašování. Více informací naleznete po přihlášení k Vašemu profilu na portálu Narodního bodu DOPORUČENÍ: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evroé úrovni. Národní konvent o Evroé unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Aktuálních výzvách v oblasti zdravotnictví na evroé úrovni, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s. Informace k uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p., ve zdravotnictví Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb NRPZS Zřízen zákonem č. 372/2011 Sb. §74 a §75 Údaje ze statistického zjišťování o zdravotnických zařízeních + migrace RZZ Propojení přes místa poskytování - umožňuje srovnání povolených a skutečných provozovaných služeb Vazba na registr NRZ

Video: Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP) - ÚZIS Č

Registr zdravotnických prostředků - mzcr

  1. Výdejna zdravotnických prostředků Bc.Lenka Bobvošová, výdejna zdravot. prostř. (IČO: 60244071), Oblačná 450/1, 46005, Liberec
  2. 1) Brýle budou pořízeny ve zdravotnickém zařízení, to znamená, že dané zařízení je registrováno v Národním registru poskytovatelů zdravotnických služeb: - lze poskytnout příspěvek z FKSP až do celkové výše ceny brýlí. - příspěvek je osvobozen od daně z příjmů
  3. Ministerstvo zdravotnictví v rekordním čase připravilo návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přináší nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků na poukaz. Návrh nyní zamířil do meziresortního připomínkového řízení. Nové znění Ústavním soudem vloni zrušené části zákona by se tak k projednání ve vládě mělo.
  4. ulý týden ve čtvrtek 25. září zrušeno výběrové řízení na místo ředitele Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) a hned druhý den na to byl odvolán dosavadní ředitel Ing.Fares Shima. Výběrové řízení bylo vypsáno letos 5. června zároveň s výběrovým řízením na ředitele odboru informatiky
  5. Laboratoř byla v roce 1965, pod vedením MUDr.J. Langera, pověřena referenční činností v oblasti diagnostiky syfilis pro celou ČSR. V letech 1970 až 2001 vedla referenční laboratoř MUDr. Magdalena Knappová. konfirmační vyšetření vzorků sér (palsmy, liquoru apod.) s nálezem reaktivního výsledku screeningu syfilis
  6. VILP a související legislativa. Aktualizováno: 9. 1. 2016 2:07. Zásady pro úhradu vysoce inovativních přípravků a způsob výpočtu úhrady jsou stanoveny zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění § 39d a prováděcí vyhláškou č. 376/2011 Sb. Z uvedených ustanovení vycházejí podmínky a zásady.

Národní Informační Systém Zdravotnických Prostředků a

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) Asociace výrobců a prodejců potřeb pro stomatologii (CzechDent) Ostatní Registr zdravotnických prostředků Registr zdravotnických zařízení Informační portál pro stanovené výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. Evroá unie Evroá komise. Evroá komise (EK Národní kontaktní místo pro směrnici OECD; aby co nejvíc českých výrobců zdravotnických prostředků co nejdřív získávalo certifikaci nezbytnou pro uvádění produktů na jednotný evroý trh. Česká republika patří k předním výrobcům zdravotnických prostředků (ZP) v Evropě. Evidence přestupků. 1/2 STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: +420 272 185 111 E-mail: posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz ADRESÁT ADRESA Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Evroá 16/176 Max Typolt Praha 160 00 VÝPIS Z REGISTRU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 (dále jen. Národním registrem zdravotnických pracovníků. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná. Registr zdravotnických prostředků [RZPRO], který byl spuštěn 1. 5. 2015, je jednotným systémem pro komplexní správu dat v oblasti zdravotnických prostředků v České republice. Cílem Registru je shromažďovat data o registrovaných osobách zacházející se zdravotnickými prostředky

Národní informační systém zdravotnických prostředků a Registr zdravotnických prostředků jsou vzájemně propojeny a údaje v nich vedené je možné sdružovat. (6) Přístupová práva k údajům vedeným v Národním informačním systému zdravotnických prostředků subjektům uvedeným v odstavci 3 písm Národní registr poskytovatelů § 74 (1) Národní registr poskytovatelů obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, b) údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb NÁRODNÍ STRATEGIE TESTOVÁNÍ NEMOCI COVID-19 Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Schvaluje: Rada vlády pro zdravotní rizika MUDr. Jarmila Rážová, PhD. Hlavní hygienička České republiky Předkládaný dokument je předběžnou verzíNárodní strategie testování nemoci COVID-19, kter

(1) Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, datu a čase poskytnutí zdravotní služby, o fyzické nebo právnické osobě, která zdravotní službu poskytla, pojištěnci, kterému byla zdravotní služba poskytnuta, a o provedených úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění Související články Informace k aktuálnímu stavu Registru zdravotnických prostředků, 27.03.2015. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR)a Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) informují veřejnost o aktuálním stavu. Národní zdravotní registry jsou stanoveny zákonem a sdružují statistické údaje o vybraných onemocněních. Účelem je sledovat incidenci, vývoj, příčiny a následky onemocnění spolu s propojením s ekonomickými a sociálními ukazateli. Umožňují také analýzu zdravotního stavu obyvatelstva České republiky a Zákon o zdravotnických prostředcích z roku 2015 předpokládá, že do databáze se průběžně vkládají výrobky, ale mezi tím, než se výrobek notifikuje, tedy zveřejní v Registru zdravotnických prostředků, a ze systému vypadne jeho kód, je prodleva. Proto se pořád ještě lpí na kódu číselníku VZP V českém zdravotnictví již po mnoho let funguje Národní onkologický registr, který je vzorem pro ostatní státy EU, a jeho otec doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., současný ředitel ÚZIS, se snaží o to, aby byla data dostupná nejen pro jednotlivé obory a diagnózy, ale i pro všechny segmenty zdravotní péče

Zákon č. 160/1992 Sb. - Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních - zrušeno k 01.04.2012(372/2011 Sb. Národní registr. hospitalizovaných. 002-20060101/2. Pokyny k obsahu datové struktury. Tyto závazné pokyny vydal, na základě zmocnění § 67d odst. 6 zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR . Palackého nám. 4, P.O.BOX 60, 128 01 Praha Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb., vyhlášky č. 198/1995 Sb. a vyhlášky č. 60/1996 Sb. Vztahuje se k: 20/1966: vztah Klíčové je udržet certifikaci zdravotnických prostředků v České republice. Publikováno: 10.9.2020. Autor: Odbor komunikace. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) řeší situaci s certifikací zdravotnických prostředků s cílem maximálně podpořit české výrobce. Evroá certifikace je zárukou potřebné kvality a.

DMA Praha s.r.o., Výdejna zdravot. prostředků - Národní ..

Zdravotnické prostředky - Ministerstvo zdravotnictv

Ministerstvo zdravotnictví proto ve spolupráci s Programem švýcarsko-české spolupráce zřídilo program Zdraví, který by měl těmto zařízením pomoci. Základním cílem programu je posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a. VZP dnes vydává mimořádné opatření umožňující nový způsob testování antigenními a PCR testy. Od 1. června 2021 budou mít nově všechny osoby možnost využít 2krát měsíčně preventivní PCR test hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Zároveň mají možnost podstoupit v rámci plošného testování 7. Odbory navrhují, aby Ministerstvo zdravotnictví připravilo rychlou novelu kompenzační vyhlášky, kde se doplní, že pro účely výplaty finančních prostředků na odměny zdravotníků lze mimo přílohy č. 2 využít také data Národního registru zdravotnických pracovníků Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků. 30. 3. 2020 - Aktualizováno - Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19 Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků z uzavřených areálů, hlídání, střežení a bezpečnostní dohled na parkovištích. 2 Kontrola příchodů a odchodů pracovníků i návštěvníků včetně poskytování informací a namátkové kontroly příručních zavazadel odcházejících

Důležité upozornění - Národní registr zdravotnických

Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 tel. ústředna: +420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 7:30 - 15:30 8:30 - 9:30 - bezpečnostní přestávk Organizovat neodkladnou zdravotní péči z úrovně krajů nelze. Proto je nezbytný národní program! Jedná se o meziresortní problematiku, nejen zdravotnictví, ale také sociální péče, vnitro, armáda, školství a finance, proto musí být řešena z úrovně Vlády České republiky Popsat vedení evidence o pohybu zásob ve skladu Vysvětlit postupy údržby manipulačních prostředků a skladového zařízení v souladu se sanitačním řádem firmy v rámci systému HACCP -zpusobilost). V případě, že bude uchazeč vykonávat zkoušku v potravinářském provozu musí doložit i platný zdravotní průkaz 7. 2018. Na střední úrovni důvěry je například přihlášení uživatelským účtem národní identitní autority (jméno, heslo, SMS kód). Na nízké úrovni důvěry je např. přihlášení jménem a heslem. Každý poskytovatel online služby si určí, jakou úroveň důvěry prostředků pro identifikaci požaduje Český národní registr dárců dřeně Pro širokou veřejnost jsme připravili aktuální ceníky služeb a zdravotnických výkonů, za které zaplatí v případě, že zákrok či jinou službu nehradí zdravotní pojišťovna. státního zastupitelství, policie nebo vězeňské služby ČR hrazené z prostředků jejich.

Národní identitní autorita vytváří federativní systém, který se skládá z následujících komponent: Národní bod jako centrální bod federativního systému, který zajišťuje komunikaci a registraci účastníků federace. Tato komponenta zajišťuje současně vždy jednoznačné ztotožnění osoby, která prokazuje svoji. Státní zdravotní ústav Šrobárova 49/48 Praha 10, 100 00 Tel.: 26708 1111 E-mail pro elektronická podání: podatelna@szu cz E-mail pro elektronickou fakturaci Hledání v Národním registru . Vyhledání závěrečných prací. Hledaný výraz Katalogová omezen V Senátu Parlamentu ČR probíhají aktuálně jednání k návrhu rozpočtu na vědu a výzkum na rok 2022 . Jedním z klíčových témat 10. schůze senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, která proběhla v úterý 17. srpna v.. Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2022 - 2025. Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ) vypisuje dne 13. 5. 2021 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Vyhláška č. 11/2005 Sb., kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků po jejich uvedení na trh; Vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nim Evidence obyvatel, osob a jiné, základní registry, spisová služba a další Zdraví a zdravotní služby Prevence, hygiena, léčiva a zdravotnické prostředky, zdravotnická povolání, zařízení a služby Ochrana přírody, krajiny, ovzduší, lesů, národní parky, chráněné krajinné oblasti, udržitelný rozvoj

Registrace osob a notifikace zdravotnických prostředků

Evidence stanovisek ombudsmana - vyhledávání. Formulář pro vyhledávání. Hledat za posledních zvolených dní. Forma zjištění ochránce. Žádný Odložení Sankce - § 20 Výzkumná zpráva (činnost úřadů) Závěrečné stanovisko - § 19 Zpráva o šetření - § 17 Zpráva o šetření - § 18 Doporučení (diskriminace. Zápis v registru lze ověřit dle seznamů zveřejňovaných Českou národní bankou, ve Finančním zpravodaji nebo na adrese www.cnb.cz. Na žádost klienta podá J&T Leasingová společnost, a. s., informaci o tom, pro které činnosti je činná Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 8. prosince 1992 zákonem č. 548/1992 Sb., kterým byl změněn zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje základní působnost ministerstva..

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, 86,8 mil. Kč Sleduje a vyhodnocuje provoz cílových sítí a chrání tak citlivá data státních institucí proti kybernetickým hrozbám. Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví Moravskoslezský kraj, 75,2 mil. K Instalatér - topenář zhotovuje, montuje, provádí údržbu a opravu vnitřních a venkovních plynovodních, vodovodních, vytápěcích a kanalizačních rozvodů a připojuje spotřebiče a zařizovací předměty zdravotní techniky a zařízení plynovodních a otopných systémů Sterilizace zdravotnických prostředků pro externí pracoviště Národní onkologický registr +420 499 866 326: Mapa webu; Administrace; Návrh grafického designu: Agentura TAH s.r.o. | Realizace webu: Petr Šťásek.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k používání osobních ochranných prostředků ve zdravotnictví při zdravotní péči v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2, resp. 2019-nCoV a onemocněním Covid-19, se zaměřením na ochranu dýchacích cest. 30. 3 Její zdravotní stav se však natolik zhoršil, že nebyla schopna pokračovat v práci a těžce nemocná se ocitla zcela bez prostředků. Před Vánocemi jí manžel na upozornění přátel odvezl zpět do Prahy, kde 21. ledna 1862 zemřela

Inspirace, akce, události. Portál město a pohyb prezentuje příklady dobré praxe z oblasti podpory pohybové aktivity na úrovni měst, obcí a mikroregionů. Jedná se o příklady projektů zaměřených na zvýšení úrovně pohybové aktivity občanů směrem ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu. Cílem portálu je prezentovat. d) zákona o zdravotních službách i Národní registr zdravotnických pracovníků. Jak vyplývá z § 76 tohoto zákona, tento registr obsahuje strukturované údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnických povolání získaly mimo území České republiky

Národní zdravotnický informační systém - Wikipedi

1.2. Podporovat a realizovat národní a mezinárodní programy zaměřené na vzdělávání sester, porodních asistentek a dalších zdravotnických pracovníků. 1.3. Podporovat a realizovat ošetřovatelský výzkum a projekty přispívající ke zvyšování kvality zdravotní péče. 1.4 Přihlášen Uživatelská příručka Národní registr zdravotnických pracovníků 8 / 64 3 ÚVOD 3.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REGISTRU NR-ZP Národní registr zdravotnických pracovníků je zřízen podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách Úvod Neveřejný registr - referenční databáze Dostupný pouze pro instituce či. Největší část těchto prostředků vynakládají na léky. Výdaje na zdravotní péči vzrostly v roce 2016 meziročně o 2,7 % na 361,6 miliardy korun. Zatímco celkové výdaje na zdravotní péči každoročně rostou, v případě jejich podílu na HDP tomu tak není. V roce 2016 klesly na 7,6 %. Před sedmi lety byly na úrovni 8,4 %

jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. Předmluva Tento dokument (EN ISO 14155:2011) vypracovala technická komise ISO/TC 194 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 258 Klinické zkoušky zdravotnických prostředků, jejíž sekretariát zajišťuje DIN Program Zdraví - nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce. V rámci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví) byla dne 22. ledna 2014 vyhlášena Výzva č. 2 pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu. Národní akční plán prevence sebevražd 2019- î ì ï ì ~dále jen NAPPS je dokumentem, jehož Světové zdravotnické organizace ~WHO), dále pak cílové skupiny a vhodné intervence. Díky Zajištění podkladů pro rozhodování o omezování dostupnosti prostředků pro vykonání sebevraždy Česká národní zdravotní pojišťovna - kontakty, nabízené finanční produkty a další důležité informace o finanční instituci

Dne 31. října 2017 se uskutečnilo letošní třetí zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen Výbor). V oblasti proplácení zdravotnických prostředků zdravotními pojišťovnami přetrvává problém ohledně vysoké finanční spoluúčasti pojištěnců a následného vlastnictví zdravotnických prostředků zdravotní pojišťovnou Osoby se zdravotním postižením mají v České republice právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje Úřad práce České republiky a hradí náklady s ní spojené

Soustava zdravotnických zařízení. a) podle zřizovatele - (státní/nestátní). Zřizovatelem může být stát (MZ), kraj, obec, fyzická, právnická osoba. 1) Zdravotní zařízení ambulantní - ordinace praktických lékařů (např. poliklinika Choceň) 2) Zdravotnické zařízení ústavní - psychiatrické léčebny. Zambie se řadí do skupiny rychle ekonomicky rostoucích afrických lvů, nicméně i přes dlouhodobý růst HDP patří stále mezi nejméně rozvinuté země světa (LDCs). Na základě Indexu lidského rozvoje Zambii náleží 144. místo v žebříčku 189 států z roku 2017. V zemi jsou výrazné příjmové rozdíly a pod. České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation je tak díky doktoru Klugarovi a doktorce Klugarové velmi hrdné na to, být jedním ze spoluřešitelů tohoto projektu. COVID-19 mapa doporučení: Proměna důkazů v politiku a prax Statisíce plátců pojistného na zdravotní pojištění čeká příští rok změna. Zdravotní pojišťovny zruší do 10. února 2017 své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí