Home

Katedra politologie

Katedra politologie a evroých studií v současnosti představuje jedinou vzdělávací instituci v oboru, kde je intenzivně vedena kontaktní výuka anglosaského typu, která je běžná na prestižních amerických a evroých univerzitách. Kromě tradičních přednášek zde mají významné postavení semináře založené na. Katedra politologie vydává dva odborné časopisy, a to Acta Politologica a The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. Oba časopisy jsou indexovány v databázi Scopus. Vedoucím Katedry politologie je doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. Zástupcem vedoucího Katedry politologie je RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. Katedra politologie. Na katedře politologie vyučujeme bakalářský obor Politologie a dva specifické navazující magisterské obory Politologie - africká studia a Politologie - latinskoamerická studia.Všechny obory lze studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. Nabízíme i doktorské studium oborů Africká studia a Latinskoamerická studia

Katedra politologie a mezinárodních vztahů se také od svého vzniku v r. 2006 snaží významně rozšiřovat a prohlubovat svůj badatelský záběr. Z hlediska odborné specializace katedry politologie a mezinárodních vztahů lze hovořit o poměrně široké tematické šíři badatelské a publikační aktivity Katedra politologie a společenských věd zaštiťuje široké spektrum společenskovědních předmětů, které rozšiřují horizonty právnických studijních oborů Právo a Právo ve veřejné správě, pomáhají rozvíjet praktické dovednosti a všeobecný přehled o společenském dění.Spadají do oblasti politologie, Evroé unie, ekonomie, mediací, filozofie, psychologie a. Odborní asistenti. Baroš, Jiří, Mgr. et Mgr. Ph.D. Bartoszewicz, Monika Gabriela, MA, MLitt, PhD; Drmola, Jakub, Mgr. Ph.D. Eibl, Otto, Mgr. Ph.D

Katedra politologie a mezinárodních vztahů při Fakultě filosofické na ZČU v Plzni Katedry Katedra politologie Projekty. Publikace. Výuka. Statistika. Chci studovat Bakalářské a magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Vzdělávání po celý život. Katedra politológie UK je najstarším akademickým politologickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená v roku 1990 a ponúka plne akreditované štúdium v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia v odbore politológia. Mimoriadne silnú tradíciu má skúmanie politiky na Slovensku a v stredoeuróom kontexte, ale katedra kladie dôraz aj na euróu integráciu a. Katedra politologie a sociologie je jednou z kateder Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V jejím čele stojí prof. Jan Kysela, který společně se svými kolegyněmi a kolegy usiluje o to, aby toto pracoviště bylo v dobrém smyslu pozoruhodné. Hlavní poslání katedry spočívá ve snaze zprostředkovat poznání a pochopení.

Katedra politológie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2 911 50 Trenčín Kontakt na sekretariát: Tel.: +421 (32) 7400 911 E-mail: katarina.hrncarova@tnuni.s Politologie u nás není jen o teoriích, ale naučíme tě analyzovat politiku. Poznáš systémy vlád jednotlivých zemí a způsoby správy věcí veřejných po celém světě. Dozvíš se, které myšlenky stály u zrodu nejvýznamnějších politických ideologií. Katedra politologie a evroých studií. Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako náhradu za neuskutočnenie konferencie plánuje vydanie odbornej knižnej publikácie na tému VOĽBY 2019/2020 - Kam kráčaš demokracia Historie katedry. Předchůdkyní Katedry politologie a mezinárodních vztahů (KAP) se stala v roce 1999 Katedra politologie a sociologie. Na této katedře byl již roku 2001 akreditován bakalářský obor Politologie, do kterého byli v následujícím roce přijati první studenti

Katedra politologie a evroých studi

Fakulta sociálních věd - Katedra politologi

Katedra politologie a filozofie FF UJEP, Ústí nad Labem. 280 likes · 2 talking about this. Profil Katedry filosofie a humanitních studií, Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyn Katedra humanitních věd. Myšlenkový odkaz v kontextu poznatků o vztahu člověka a společnosti předává katedra od roku 1990. Soustřeďuje se na přípravu odborníků schopných nalézt uplatnění při řešení celé škály sociálních problémů zasahujících český (a nejen český) venkovský prostor (včetně zemědělství.

Získat téma bakalářské práce lze dvojím způsobem - buď zapsáním na jedno z témat vypsaných vyučujícími, nebo navržením vlastního tématu. Standardní cestou k získání tématu bakalářské práce je zapsání na jedno z témat vypsaných vyučujícími Katedry politologie a mezinárodních vztahů Katedra politologie FSS MU - Hlavní stránka | Facebook. Obchod. Militant Right-Wing Extremism in Putin's Russia. 2 672,00 Kč. Lubomír Kopeček: Deformace demokracie revize: d9c3bd3, datum instalace: 24. 6. 2021 17:05:57. Zobrazovat vždy rozbalené. Zobrazovat vždy schovan Katedra politologie Institutu politologických studií - Univerzita Karlova. Vysoká škola, univerzita. U Kříže 661/8, 15800 Praha 5 - Jinonice, Česko. Trasa. Uložit. Sdílet. Tipy na výlet. Podělte se s ostatními o své zkušenosti. Kliknutím na.

Katedra mezinárodních studií a diplomacie nabízí studentům magisterských navazujících programů dvě vedlejší specializace - Ekonomická diplomacie & Lobbing a rozhodovací procesy. Více informací Katedra. coronavirus COVID-19. cloud Office365 pre študentov. feed Systém AiS2. poll E-learning. alternate_email Univerzitný e-mail. menu_book Knižnica. local_dining Stravovanie. phone Kontakty Katedra politologie a sociologie; Katedra pracovního práva a PSZ; Katedra práva životního prostředí; Katedra právních dějin; Katedra správního práva a SV; Katedra tělesné výchovy; Katedra teorie práva a právních učení; Katedra trestního práva; Katedra ústavního práva; Ústavy a centra + Ústav práva autorského, PP a P Katedra sociologie. Aktuálně probíhá přihlašování do prvního kola přijímacího řízení na bakalářské programy Společnost a politika, Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo. Katedra politológie FF TU v Trnave. Hornopotočná 23. 918 43 Trnava. +421 33 5939 374. politol@truni.sk

Katedra zajišťuje výuku politologie a bezpečnostních, strategických studií. Klade důraz na komparativní studium a oblast srovnávací politologie. Poskytujeme znalosti z oblasti volebních systémů, české politiky, zájmových skupin a sociálního hnutí nebo politické filozofie a teorie • Přestože jsme nejstarší katedra politologie v ČR, přednášet ti budeme v moderních učebnách a posluchárnách. • K dispozici ti bude například unikátní volební laboratoř, kde budeš analyzovat volební výsledky a zpracovávat předvolební průzkumy Studijní program N0312A200011: Politologie - navazující magisterské studium, prezenční. Akademický rok 2020/2021. Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního oboru POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie.Zvláštní důraz se klade na problematiku analýzy. > Prohlídka pracovišť > Katedra politologie. Katedra politologie . Fakulta sociálních studi.

Katedra politologie - Univerzita Hradec Králov

Katedra politologie a společenských věd. zaštiťuje široké spektrum společenskovědních předmětů, které rozšiřují horizonty právnických studijních oborů Právo a Právo ve veřejné správě, pomáhají rozvíjet praktické dovednosti a všeobecný přehled o společenském dění. Spadají do oblasti politologie, Evroé. Fakultu tvoří v současnosti deset kateder: katedra anglického jazyka a literatury, katedra antropologie, katedra archeologie, katedra blízkovýchodních studií, katedra filozofie, katedra germanistiky a slavistiky, katedra historických věd, katedra politologie a mezinárodních vztahů, katedra románských jazyků a katedra sociologie Bakalářský studijní program Společnost a politika navazuje na v současnosti provozované obory Sociologie ( Katedra sociologie) a Politologie ( Katedra politologie a mezinárodních vztahů ). Program staví na dlouhodobě prověřených a funkčních elementech těchto oborů. Vznik ve spolupráci obou zmíněných kateder a kombinuje je. Katedra politologie a sociologie. UK » PF » Katedry, ústavy a výzkumná centra » KPS. Vedení.

Katedra politologie a mezinárodních vztahů - Vysoká škola

 1. Katedra společenských věd. Přeskočit patičku. Studiu
 2. Politologie (složeno z řec. polis - obec, stát [polites - občan] a logos - slovo, výklad [věda]) je multiparadigmatická a multidisciplinární společenská věda o politice, politické teorii a mezinárodních vztazích, původně sociologie politiky.Zabývá se popisem a hodnocením politických jevů, jako je např. fungování státu a politického systému, mocenských.
 3. Katedra politologie FF UHK, Hradec Králové. 742 likes · 1 talking about this · 15 were here. Oficiální stránka KPOL FF UH
 4. Katedra společenských věd zajišťuje na PA ČR výuku v předmětových skupinách filozofie a etiky, politologie, sociologie a psychologie. Do studijních oborů vstupuje povinnými, povinně volitelnými i volitelnými předměty. Ve vyučovaných předmětech je kladen důraz na aplikace do bezpečnostní praxe
 5. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra politologie a společenských věd Právnické fakulty, Olomouc. Telefon: 585 637.
 6. UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA POLITOLOGIE , Pekařská 641/16,Praha,15500 Praha 51
 7. Vedoucí katedry politologie Stanislav Balík je vášnivý skaut už sedmadvacet let. Letní prázdniny tráví často s dětmi na skautských táborech nebo v lesní škole. Pro jeho sestřih vlasů mu ve skautu říkají Ježek a díky častému vystupování v televizi ještě přidávají příjmení Bludovský
Filozofická fakulta | UPJŠ

Katedra politologie a společenských věd: Právnická fakulta U

Katedra politologie - Zaměstnanci Masarykova univerzit

Katedra politologie a mezinírodních vztahů FF ZČ

 1. KPP - Katedra práva a politologie; Kategorie kurzů: Vyhledat kurzy. Vyhledat kurzy. Praktické právní problémy v řízení regionů a měst. Tvůrci kurzu: Petr Černý; Legislativa v sociální práci. Tvůrci kurzu.
 2. Dále jsem zamířil přímo na děkanát fakulty mezinárodních vztahů, pod kterou katedra politologie spadá. Tři sekretářky zrovna v té době probírající jistě nějaké závažné problémy související s chodem fakulty, mi oznámily, že sekretářka je nemocná a v nemocnici a že netuší kdy se vrátí a že mám obejít.
 3. Katedra politologie a sociologie PF UK. 19. května ·. Máte-li se proti rizikům nějak zajistit, tak je třeba volit cílená opatření, na které seženete peníze. Tím se vyhnete paušálním opatřením a plošnému zavírání, což je nekonečně dražší. Pokud se za dva měsíce nepodařilo zajistit sekvenování vzorků od lidí.
 4. Katedra politologie- obor Bezpečnostní a strategická studia (bakalářská a magisterská práce)- obor Politologie (bakalářská a magisterská práce) Katedra psychologie- obor Psychologie, Psychoterapeutická studia (bakalářská a magisterská práce) Katedra sociální politiky a sociální prác
 5. MASARYKOVA UNIVERZITA-KATEDRA POLITOLOGIE , Joštova 218/10,Brno,60200 Brno
 6. Členovia katedry. O katedre. Výskum. Publikácie. Aktuality. Department of Political Science . Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta Katedra politológie Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok . telefón: + 421 44 43 22 708 . Katedra politológie « <

Katedra politologie Masarykova univerzit

 1. Katedra politologie a sociologie Právnické fakulty - Univerzita Karlova. Vysoká škola, univerzita. náměstí Curieových 901/7, 11000 Praha 1 - Staré Město, kraj Hlavní město Praha, Česko. Tras
 2. Katedra ekonomie a managementu; Katedra sociální práce; Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy; Katedra matematiky a informatiky; Katedra cizích jazyků; Katedra financí a účetnictví; Katedra práva a politologie; Centrum výzkumu; Organizační struktura. Vedení fakulty; Útvary děkanátu; Akademický senát; Vědecká.
 3. Kategorie:Politologie. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Hlavní článek: Politologie. Související kategorie: Politika. Obrázky, zvuky či videa k tématu Politologie na Wikimedia Commons. Tato kategorie je hojně využívaná. Vyžaduje častější údržbu, aby se předešlo jejímu.
 4. es the attitudes and views on Islam held by Western Christians, since increased mutual conflicts between Muslims and Christians, during the Reconquista of the Iberian Peninsula and the Crusades in the Middle East, i.e. 11th-14th century
 5. Katedra politologie FF UJEP, Ústí nad Labem. 88 likes · 5 talking about this. Katedra politologie FF UJE
 6. Nyní katedry spolupracují nejen na tvorbě programu, ale i na budoucí výuce. Jeden kurz budou učit tři lidé, zástupci ze všech kateder, díky čemuž se zohlední perspektiva sociologie a sociální antropologie, politologie a bezpečnostních a strategických studií i environmentálních studií, popsala proděkanka pro studium.
 7. Katedra Politológie je na Facebooku. Zaregistrujte sa na Facebooku a spojte sa s používateľom Katedra Politológie a ďalšími, ktorých možno poznáte. Facebook poskytuje ľuďom možnosť zdieľať a robiť..

Katedra politológie - uniba

Katedra politológie FF TU v Trnave, Trnava. 339 Páči sa mi to · 1 o tomto hovoria · 3 tu boli. Oficiálna stránka Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Karte Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra politologie a společenských věd Právnické fakulty (College, Universität) - Detailkarte der Umgebung (Basiskarte, Wanderkarte, Satellitenkarte, Panoramakarte, usw.), Routenplanung, GPS und weiteres auf mapy.cz

Video: Katedra politologie a sociologie Právnická fakulta U

Jan Burda, Martina Mašková Hosty byli:Kateřina Havlíková, redaktorka, Český rozhlasJosef Kraus, bezpečnostní analytik, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzityOldřich Bureš, zakladatel a vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzityMartin Rozumek, Zelení, ředitel Organizace pro. Politologie. Doktorské studium politologie poskytuje teoretické a metodologické znalosti a vysoké odborné kompetence, které by měly absolventovi umožnit zapojit se do významných domácích i zahraničních vědeckých výzkumů, náročných odborných expertíz, působit v akademické sféře a ve vysokých pozicích rozhodovací sféry.. Katedra mezinárodních vztah Potenciální kariérní příležitosti pro absolventy oboru Politologie je možné najít v politice, státních službách a veřejné správě, poradenství v rámci veřejných záležitostí, na akademické půdě, v diplomacii, neziskovém sektoru i PR.. Katedra amerických studií byla založena v roce 1994 jako součást Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy jako jediné interdisciplinární pracoviště zabývající se amerikanistikou z pohledu historie, ekonomie a politologie v České republice. Tato jedinečnost se stala základním kamenem od.

Katedra politológie: Aktualit

Studijní obory: Katedra politologie a evroých studi

Katedry v prvé řadě zajišťují výuku v akreditovaných studijních programech. Jsou ale také místem pro vědecké a výzkumné aktivity školy. Katedra soukromého práva vedoucí katedry: JUDr. Václav Pilík, Ph.D. Katedra politologie a mezinárodních vztahů. Politológia na Trnavskej univerzite bola v roku 1992 druhým miestom na Slovensku (po Filozofickej fakulte UK), kde sa začal tento odbor po roku 1989 vyučovať. Cieľom našej katedry je vzdelávanie sprostredkujúce kritické porozumenie komplexnému predmetu politiky, jej procesov, inštitúcií a dôležitých spoločenských problémov

Proč čeští prezidenti překračují svoje pravomoci? - YouTube

Katedra politológie a euroázijských štúdií - Filozofická

 1. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog nakladatelství > K > Katedra politologie a evroý
 2. Katedra filozofie FF UKF v Nitre spoluorganizovala v dňoch 21. - 23. 10. 2020 6. Slovenský filozofický kongres s názvom Myslieť inak - iné v myslení. Kongres bol realizovaný v online podobe. Hlavným organizátorom bola vedecká spoločnosť Slovenskej akadémie vied - Slovenské filozofické združenie. Prezidentkou kongresu bola.
 3. Fakultu filozofickou ZČU v současné době tvoří Katedra filozofie, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Katedra anglického jazyka a literatury, Katedra germanistiky a slavistiky, Katedra románských jazyků, Katedra archeologie, Katedra antropologie, Katedra blízkovýchodních studií, Katedra historických věd a Katedra.
 4. > Prohlídka pracovišť > Katedra ústavního práva a politologie. Katedra ústavního práva a politologie . Právnická fakulta → : Katedra ústavního práva a politologie: 14221012 KÚPP : Právnická fakulta MU: Garantovaná výuka Publikační činnost. vedoucí katedry: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc
 5. 45201 Katedra ekonomie; 45202 Katedra ekonomie a managementu; 45203 Katedra práva a politologie; 45204 Katedra matematiky a informatiky; 45205 Katedra sociální práce; 45206 Katedra financí a účetnictví; 45207 Katedra cizích jazyků; 45208 Katedra reg. rozvoje a veřejné správy; 46000 FUD - Fakulta umění a designu; 46100 Útvar.
 6. Dokumenty ke stažení. Didaktické texty a společenskovědní vzdělávání (přednáška z 2. 12. 2013) - KVS/NDIP (doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.) Historické dokumenty předmětu Významné kapitoly evroých dějin (BKDEP) (Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.) ; Historické dokumenty předmětu Moderní evroá státnost (BMESP) (PhDr. Pavel Krákora, Ph.D.
Vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea dekanaMarianna SEDLÁKOVÁ | UPJŠOľga SABOLOVÁ | UPJŠDatabáze expertek Tereza Jermanová

FF - Katedra politologie a mezinárodních vztah

Katedra politológie Podrobnosti Napísané: 14. jún 2016 Členovia katedry Členovia katedry O katedre Aktuality Výskum Publikácie. Absolventi Department of Political Science . spolupracovníci: PhDr. ScSLic. Andrea Božeková, PhD. andrea.bozekova[zavinac]ku.sk. Politologie, a to buď v rámci rigorózního řízení, nebo doktorského studia, které katedra zajišťuje v prezenční i kombinované formě. Garantkou oboru Politologie je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c. , koordinátorem oboru je Mgr. Jakub Stauber. Studijní povinnosti Celkové studijní povinnosti: 120 kredit

Katedra politologie - Zaměstnanci Fakulta sociálních

Katedra politologie FSS MU 2/2016 - do současnosti 5 let 6 měsíc ů. District Brno-City, Czech Republic. Politologie - bakalářské studium. Politologie Mocenské vztahy, zájmy, hierarchie a řád pod drobnohledem Termíny přihlášek. Co se naučíte.

Osobní stránka profZoznam členov ŠR FF UPJŠ v Košiciach | UPJŠ

Ústav politologie FF U

YoungPower - UPOL. YoungPower. Systematizované odborné praxe Univerzity Palackého v Olomouci katedry sociologie a andragogiky a katedry politologie a evroých studií. Student Univerzita Organizace Úvod. Katedra regionálního managementu a práva je důležitou součástí Ekonomické fakulty JU. Reprezentuje zde mezioborový přístup k výuce a výzkumu, formovaný myšlenkami regionálního a udržitelného rozvoje, environmentální a ekologické ekonomie a pluralistickým pojetím ekonomie (tzn. pluralita v teorii i metodologii a interdisciplinarita) Katedra politologie FF UHK is on Facebook. To connect with Katedra politologie FF UHK, join Facebook today Zaměření Politologie a mezinárodní vztahy Bc./BBA. Bakalářský program Bc./BBA. Délka studia 3 roky. Ekonomika a management Bc. Business Administration BBA. Akreditace MŠMT / ACBSP (USA) Školné od 20.000 Kč/rok. Měsíční školné od 2.000 Kč/měsíc. Politický management Katedra politológie, profesor vysokoškolský, univerzitný Email batora3fphil.uniba.sk Telefón na pracovisko +421 2 9013 2085 Telefón 00 421 2 59 24 41 94 Publikácie Mgr. Branislav Dolný, PhD. Katedra politológie, odborný asistent vysokej školy, univerzi Email branislav.dolnyuniba.sk Telefón na pracovisko +421 2 9013 2089 Publikáci

Katedra politologie a anglofonních studií - Metropolitní

O volebním systému, který se používá při volbách do zastupitelstev obcí koluje celá řada mýtů - tím největším je to, že jeho pomocí lze snadno volit osobnost.. Katedra politologie a evroých studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého (KPES) vznikla v roce 1990 a stala se jedním z nejmladších ústavů v České republice věnující se politologii.V současné době nabízí studium na úrovni bakalářské, magisterské a doktorsk Katedra ústavního práva a politologie. Jaroslav Benák: Volné téma z oblasti práva a náboženství. Volné téma z oblasti ústavního soudnictví. Volné téma z oblasti mimoprávních vlivů na soudní rozhodování. Vítám i návhy témat z dalších oblastí, je velmi vhodné výběr tématu předem konzultovat e-mailem nebo v MS. 45201 Katedra ekonomie (0) 45202 Katedra ekonomie a managementu (24) 45203 Katedra práva a politologie (5) 45204 Katedra matematiky a informatiky (4) 45205 Katedra sociální práce (13) 45206 Katedra financí a účetnictví (9) 45207 Katedra cizích jazyků (5) 45208 Katedra reg. rozvoje a veřejné správy (10

Katedra filozofie nabízí také možnost vykonání státní rigorózní zkoušky v oboru Filozofie. Katedra rovněž zabezpečuje výuku společenskovědních disciplín (filozofie, etiky, logiky, ekonomie, politologie, biblistiky, judaistiky, religionistiky) pro všechny fakulty Ostravské univerzity Děláme jízdu do Katedra politologie FSS MU jednoduchou, proto více než 930 milionů uživatelů, včetně uživatelů v Brno, věří Moovitu jako nejlepší aplikaci hromadné dopravy. Nemusíte stahovat jednotlivé aplikace pro autobus a vlak, Moovit je aplikace, která má vše, a která vám pomůže najít ty nejlepší časy. Katedra sociologie nabízí studium na všech stupních univerzitních studijních programů: bakalářském, magisterském a doktorském.Sociologii u nás lze přitom studovat pouze v prezenční formě studia. Katedra nabízí také akreditované studijní programy sociologie vyučované v angličtině, a to na magisterském a doktorském stupni.. V bakalářském stupni studia se lze na FSS. Předmět Politologie a mezinárodní vztahy vysvětluje pojmy stát, státní moc, a jak fungují. Dále se věnuje ideologiím a novým hnutím. Mezinárodní právo veřejné zahrnuje vysvětlení pramenů mezinárodního práva, popis základních mezinárodních organizací, jejichž je Česká republika členem KHI - Katedra historie; KPF - Katedra politologie a filozofie; KGER - Katedra germanistiky; Čeština ‎(cs)‎ Català ‎(ca)‎ Čeština ‎(cs)‎ Deutsch ‎(de)‎ English ‎(en)‎ Español - Internacional ‎(es)‎ Svenska ‎(sv)