Home

Zateplení překladu

Zateplení překladů - Diskuzní fórum TZB-inf

Zateplení překladů. Poradíte, jak nejlépe konstrukčně a materiálově řešit zateplení nosného překladu, tvořeného ze dvou ocelových I profilů? Jedná se o otvory široké od 2 do 4,5 metru, takže nelze použít katalogový konstrukční prvek, jako např Poslední alternativou by mohlo být použití železobetonového překladu v kombinaci s tepelnou izolací na vnějším líci. Pokud jde o materiály, budete-li tepelnou izolaci vkládat mezi nosníky, doporučuji některou z minerálních vln. V druhém případě lze doporučit klasický polystyren. Odpovídal: Petr Jů 17 Zateplení překladu - zakrytá žaluzi bednění + zateplení v jednom kroku splnění zpřísněných tepelně-izolačních požadavků splnění statických požadavků funkce překladu - žb. trámu danou bezkonkurenční velikostí průřezu železobetonového jádra, včetně možnosti využití vložených válcovaných nosník

Řešením je zateplení překladu jak svisle a po celé ploše nosníku, tak i ze spodní části nosníku, tedy v části, kde navazuje na okenní rám. Toto místo také prochládá a je pak tepelným mostem Detaily např. francouzského okna, parapetu, překladu a stěny u pozednice z pohledu tepelné techniky Praktická příručka Ytong: Tepelná technika pro navrhování energeticky efektivních staveb. usnadňuje to jednoduché řešení řady detailů bez dodatečného zateplení a bez vzniku tepelných mostů v podstatě jen trámy a prkna. Jelikož jsem žádné prefabrikované překlady této délky nenašel, rozmýšlím nad spojení věnce a překladu v místě nad oknem. Šířka zdiva bude 30cm, zateplovat se nebude. Výsledná výška překladu by tedy byla 45cm a šířka 15cm (po odečtení šalovacích tvárnic a zateplení v překladu)

Tohle nelze obejít, do 10cm překladu žaluzie nedostanete, upozorňuje jednatel montážní firmy StarDesign Martin Stára. V případě našeho ISO-KASTLU doporučujeme 2 cm na zateplení čelní strany krytu, 1,5 cm je tloušťka přední stěny krytu, 13 cm potřebujete na žaluzii a dalších 1,5 cm je tloušťka zadní stěny krytu Roletové a žaluziové překlady nebo kastlíky pro okamžitou či dodatečnou montáž stínicí techniky jsou vhodným řešením pro všechny nerozhodné investory, kteří si nejsou jisti, zda do stínicí techniky vůbec investovat, případně tuto investici odkládají do budoucna. Na rozdíl od dodatečné montáže stínicí techniky tyto překlady a kastlíky nezmenšují. Zateplení jen 150 a chtěl jsem to skrýt. Zvolili jsme proto místo Z90 žaluzie Z70, jsou užší (a trochu dražší) a uchycené jsou do úchytů - takové obrácené U z ocelového plocháče s předvrtanými montážními otvory pro žaluzie a připevněné před zateplováním do překladu.

Radíme vám - Zateplení překlad

17 Zateplení překladu - zakrytá žaluzie - Tytan

U dodatečně zateplených budov zateplení samotného překladu není nutné řešit. Pokud budova nebude dodatečně zateplená (při použití tvárnic PORFIX PREMIUM P2- 400 šířky 375 nebo 500 mm), je nutné zateplení překladu řešit tak, aby úložná plocha stropních nosníků byla na překladech 4) varianta - použití YRP nosného překladu od firmy TEMA - nevím co si mám o tomto překladu myslet, nikde není k dispozici skutečná - reálná fotografie překladu, podrobné info k zateplení překladu - jak dalece je tam vyřešena možnost vzniku tepelných mostů - nevím. Co nevidím - nemohu si osahat, raději nekupovat 15 Zateplení překladu s oknem zapuštěným do vnější roviny stěny. Stažení pdf . Stažení dwg . Náhled . 16 Zateplení překladu s oknem umístěným ve vnější rovině stěny. Stažení pdf . Stažení dwg . Náhled . 17 Zateplení překladu - zakrytá žaluzie. Stažení pdf ního překladu nedocházelo ke vnesení zatížení do vedlejší části roletového překladu. Také v případě, kdy je použito kontaktní zateplení a je využito předsazeného překladu před líc zdiva - viz. obrázky vpravo, je nut - né podle detailu založení zdiva na překladu posoudit únosnos Zat ížen í překladu m ůže být dle typu zat ížen í: -rovnom ěrn é spojit é (nap ř. Ž B deskou),-osam ělými b řemeny (nap ř. nosn íky). dle polohy zat ížen í: -jednostrann é s exentricitou (u obvodov é st ěny),-oboustrann é (u st ředn í st ěny); Dle tvaru st řednice p řekladu je nadpra ží

zatepleNí překladu a vložeNÁ izolace. www.heluz.cz, www.heluz.sk www.heluz.cz 5 Pouzdra pro vodicí lišty rolet lze zapustit do ostění, a pro zateplovací systémy do izolačního sendviče nebo připevnit na rám okna. Pouzdra vodicích lišt, která jsou zapuštěná do ostění je nutné osadit před provedení Zateplení rámu okna. Je však třeba myslet na zateplení překladu a rámu okna - jedná se o nejslabší místo tohoto detailu. Doporučujeme proto použít při montáži do připravené kapsy purenitový box s izolací PRI (označení boxů PBI), kterým částečně překryjete okenní rám a zlepšíte tepelně technické vlastnosti Tohle nelze obejít, do 10cm překladu žaluzie nikdy nedostanete, upozorňuje jednatel montážní firmy StarDesign Martin Stára. V případě našeho ISO-KASTLU doporučujeme 2 cm na zateplení čelní strany krytu, 1,5 cm je tloušťka přední stěny krytu, 13 cm potřebujete na žaluzii a dalších 1,5 cm je tloušťka zadní stěny. ba dodatečného zateplení, protože vyzděná konstrukce splňuje dopo-ručení české normy ČSN 73 0540-2. Zabalené výrobky jsou označené na fólii štítkem, na kterém je: popis výrobku, rozměr, pevnost, objemová hmotnost, datum výroby a počet kusů. Nejdůležitější údaje na štítku jso Překlad POROTHERM KP XL 70x238x4500 mm. Filozofie překladu Porotherm KP XL spočívá v použití překladů Porotherm KP Vario jako dílů složeného překladu KP XL, které zároveň plní funkci bočního bednění.Keramobetonové překlady s vyčnívající výztuží se používají ve spojení se ztužujícím věncem či železobetonovým stropem jako nosné prvky velkých rozpětí.

Překlady - vencovky

Tepelné mosty a jak vznikají? - tepelna-izolace

• Tepelně izolační -v místě překladu vždy vznikne tepelný most vlivem použitého materiálu (železobeton, ocel), proto se provádí zateplení z exteriérové strany překladu • Koordinační -v případě montovaných překladů musí jejich rozměry odpovídat skladebným rozměrům svislých konstrukcí, oken i stropů 1 Technické detaily. Překlady se vyrábějí v šířkách 365, 380, 400, 440 a 490 mm. Délka překladu se pohybuje od 1 250 do 4 250 mm, v modulu 250 mm (pro světlosti otvorů od min. 600 mm do max. 3 850 mm) výška překladu 238 mm respektuje modulovou výšku zdění 250 mm. Není zde nutné žádné dobetonování, ani dozdívání na výšku zdiva Zateplení železobet.věnce. Od: toadina 30.12.19 17:24 odpovědí: 22 změna: 01.01.20 15:35. Ahoj, postavili jsme domek a po malování se v místě stropního věnce drží vlhkost, je tam prostě tmavý pruh po celém obvodu. To chápu, firma nám řekla, že to bude dobré až se zvenku zateplí dům. Problém je, že kvůli navýšení.

Brickland - váš přední dodavatel pro lícové cihly, lícové pásky (obkladové cihelné pásky) a cihelné dlažby. Dodáváme a montujeme lícové cihly, lícové obkladové pásky a cihelnou dlažbu v České republice i v mnoha dalších zemích v Evropě i mimo ni. V ČR máme 3 vzorkovny, kde si můžete prohlédnout reálné vzorky lícových cihel, lícových pásků a cihelné. Zat ížen í překladu m ůže být dle typu zat ížen í: -rovnom ěrn é spojit é (nap ř. Ž B deskou),-osam ělými b řemeny (nap ř. nosn íky). dle polohy zat ížen í: -jednostrann é s exentricitou (u obvodov é st ěny),-oboustrann é (u st ředn í st ěny); Dle tvaru st řednice p řekladu je nadpra ží Zateplení fasády minerální vatou včetně točené omítky 446 K č / m 2. m 2. 0 Kč. Zateplení špalety polystyrenem včetně točené omítky Uložení ytongového nenosného překladu 109 Kč / mb.

Detaily např. francouzského okna, parapetu, překladu a ..

 1. . (mm) Max. světlost otvoru L n max (mm) 1250 600 - 850 0 - 50 850 850 1500 850 - 1100 50 -100 1100 1100 1750 1100 - 1350 100 - 150 1350 1350 2000 1350 - 1600.
 2. imálně 4 mm. Potom.
 3. Dobrý den, prodám tepelněizolační díly k oknům Porotherm KP Vario, určené jako zateplení překladu okolo rolet či žaluzií. Tyto tepelně izolační díly jsou z nakonec nerealizované stavby. Jedná se o 2ks x 2m a 2ks x 3m
 4. lezobetonovou nosnou část překladu. Cihelné tvarovky UZ 238/70 Beton třídy C 25/30 Výztuž KARI drát (W) BSt 500 A Rozměry šxvxd 70x238x1000 až 3500 mm Hmotnost na jednotku plochy 137 až 151 kg/m2 Hmotnost cca 35 kg/m Součinitel tepelné vodivosti l equ = 1,00 W/(m.K) Technické označení PTH KP 7 - 100 až 35
 5. Jednostranné zesílená stěna tvarovky U zajišťuje odpovídající tepelnou izolaci překladu bez nutnosti doplňkového zateplení. Tvarovky jsou dostupné ve dvou třídách betonu - 400 a 600 kg/m3, a v pěti šířkách. Stálá délka 599 mm a výška 249 mm zajišťují ideální souhru tvarovek s ostatními elementy systému
 6. volíme překlad šířky 490 mm) nebo při dodatečném zateplení po-dle celkové šířky konstrukce (šířka zdiva včetně zateplení). Přesah roletového a žaluziového překladu přes venkovní část nosného zdiva je až 150 mm. Nosný roletový a žaluziový překlad se osazu

Svépomocí.cz - Překlad nad oknem 6

 1. erální vatou včetně točené omítky: 446: m 2: zateplení špalety polystyrenem včetně točené omítky: 280: mb: zateplení špalety
 2. Vnější hloubka je 160 mm, resp. 190 mm. Zateplená varianta obsahuje ze zadní strany (u překladu) 30mm zateplení XPS (extrudovaný polystyren), případně je možno dodat ve variantě s PIR (fenolická pěna)
 3. Překlad Porotherm KP XL. Keramobetonový překlad Porotherm KP XL je vhodný pro světlá rozpětí otvorů od 325 do 600 cm (např. vjezdy do garáží, zimní zahrady, prosklené stěny, ). Filozofie překladu Porotherm KP XL spočívá v použití překladů Porotherm KP Vario jako dílů složeného překladu KP XL, které zároveň plní funkci bočního bednění
 4. Nový pasivní dům vyrostl na kraji jihočeské obce Myslkovice. Jeho cihlové zdivo i bez dodatečného zateplení dosahuje vynikajících tepelněizolačních parametrů. Nebyly zanedbány ani jiné důležité prvky pasivního domu, jako je venkovní stínění, které je, aby nenarušovalo vzhled fasády, umně instalováno do schránek v podobě nosných žaluziových a roletových.
 5. ho zateplení - použitá kombinace 2 ks nosných překladů šířky 100 mm, tepelná izolace překladu, 1 ks ne- nosný překlad šířky 100 mm z exte- riérové strany. B) Stropní konstrukce na mezistropu - šířka zdiva 500 mm bez dodatečné- ho zateplení - použitá kombinace 3 ks nosných překladů šířky 100 mm
 6. Minimální šířka překladu je však vždy 300 mm. V případě jiné šířky je nutné použít rozpěry s odpovídající délkou. 1. Připravíme podpůrné bednění - horní hrana bednění je v místě uložení překladu 10 mm nad horní hranou zdiva 2. Do připraveného lože z cementové malty (tloušťky alespoň 15 mm) n

Jak probíhá montáž venkovních žaluzií krok za krokem - TZB

Dobrý den, prodám tepelněizolační díly k oknům Porotherm kp Vario, určené jako zateplení překladu okolo rolet či žaluzií. Tyto tepelně izolační díly jsou z nakonec nerealizované stavby. Jedná se o 2ks x 2m a 2ks x 3m Okna jsou nejslabším článkem domu, ve faktickém i přeneseném slova smyslu. Jen pár milimetrů silné skleněné tabule, v časech výstavby nízkoenergetických domů a současně prosvětlenějších interiérů s většími prosklenými plochami, jsou v zimě okna cestou největších tepelných úniků. V létě zase jimi opačným směre

Venkovní roleta Plasterax. Vysoký stupeň zastínění. Snižování hladiny venkovního hluku a vysoký termoregulační efekt - to jsou hlavní přednosti venkovních rolet Plasterax. Exteriérové rolety jsou velmi populární na exponovaných místech vystavených povětrnostním vlivům. Hliníkové lamely plněné PUR pěnou nebo. Jejich montáž se provádí před okno do kontaktního zateplení nebo nachystaných kapes v prostoru překladu. PurBoxy jsou složeny ze dvou hlavních materiálů - purenitu a PIR izolace. Díky nim jsou boxy lehké, přitom velmi pevné, nereagují na vlhkost, změny teplot, ani stavební chemii, nedilatují na rám okna pod fasádu nebo zateplení (pro zaomítací provedení) do překladu Porotherm (pro zaomítací provedení) S montáží do překladu je nutné počítat již ve fázi projektu rodinného domu. Kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme na vaše otázky, stačí vyplnit formulář a my Vám nejpozději do 3 pracovních dnů odpovíme. U stěn tl. 30 a 36,5 cm lze použít překlady délky od 375 až do 550 cm. U stěn tlouštěk 40 cm a více lze použít všechny nabízené délky překladu od 375 až do 650 cm. Standardní výška překladu KP XL po zmonolitnění je 50 cm = odpovídá výšce 2 vrstev zdiva (min. výška překladu po zmonolitnění je 44 cm) Rolety. Rolety jsou ve smyslu stínění proti slunci, tepelné a hlukové izolace a zvýšení pasivní bezpečnosti domu efektivnější než venkovní žaluzie. Mezi variantami umístění na fasádě nebo v interiéru volíme vzhledem ke konstrukci okenního překladu, způsobu dodatečného zateplení a vůbec požadavků na funkci a.

Nosný překlad YTONG NOP 375x249x2500 mm Vše pro Vaší stavb, široká nabídka stavebního materiálu, půjčovna strojů a nářadí 5. Mohu v jiném řešení (třeba krycí hliníkové plechy nebo OSB desky) docílit menší potřeby hloubky kontaktního zateplení? Dle mého názoru to nejde. Izolace překladu a připojovací spáry okna nejde nijak ošidit. Musíme použít izolant v odpovídající kvalitě a od toho se odvíjí i jeho tloušťka. Jak jsem již uvedl, v.

Box a vodící lišty zapuštěny do zateplení Pod boxem extrudovaný polystyren pro lepší tepelné vlastnosti Venkovní žaluzie v překladu překryté extrudovaným polystyrenem, který nahrazuje bo House Services CZ zajišťuje služeby spojené s rekonstrukcí, renovací a údržbou nemovitostí. Mezi naše další služby patří výškové a úklidové práce včetně revizí technického zázemí budov a péče o fasády individuálních případech můţe být po zateplení detail nadokenního překladu řešen shodně (je nutné původní řešení prokázat), nebo proveden v imitaci betonového překladu. 6. Komíny Komínová tělesa předstupující před líc fasády budou zachována v celém svém průběhu včetn Venkovní rolety Vivera jsou určeny jak pro dodatečnou montáž (tedy při zateplování nebo rekonstrukci domu), tak pod zateplovací systémy (zaomítací provedení). Praktickým doplňkem rolety pro venkovní použití může být integrovaná síť proti hmyzu, kterou lze ovládat nezávisle na ovládání rolety (Vivera-Sectra.

Dokončení montáže zateplení - pohled na plochu před přebroušením a natažením perlinky do tmele Pohled na detail: Osazení vchodových dveří na purenitu, zateplení základové desky a soklové části RD dvěma vrstvami XPS a napojení na fasádu ze šedého EPS tl. 300mm před zabroušením povrchu a natažením perlinky do tmel Sleva 20%.⚡ Doprava zdarma od 1 000 Kč Rychlé doručení 14 prodejen ⭐Vítěz Shoproku 2020 ⛺Dámský mumiový spacák Loap Iron Evo L vám skvěle poslouží v kempu, na chatě i v létě pod širákem. Fleecové zateplení nohou oceníte při chladnějších nocích Obkládání koupelen, kuchyní pokládka dlažeb vnitřních, venkovních, plovoucích podlah atd. Sádrokartonářské práce, zateplení fásád. Vyzdívání plotů ze štípaných, okrasných bloků. Jsme schopni udělat uvnitř v domě: - betonovaní podlah - zazdívaní zárubní, usazováni překladu Jan Cielecký, zástupce stavbyvedoucího: Děláme také vzduchotechniku, aktuálně jsme u překladu a máme natažené hlavní rozvody. Část oprav by se měla stihnout do konce prázdnin. Zateplení je naplánováno až do příštího roku. Rodiče se ale rozhodně nemusejí bát, že by neměli kam dát své děti

Roletové a žaluziové překlady (přehled) ASB Porta

U novostaveb je nutno již v projektu zohlednit prostor pro žaluzie a zateplení této schránky.Pro tento případ máme systémové řešení boxů a ostění z purenitu a zateplení překladu PIR deskou s vysokým tepelným odporem a možností zapracovat tento systém do zateplení vašich rodinných domů Technologické postupy. Betonové výrobky NEICO jsou kvalitním stavebním materiálem, který nabízí ucelený systém hrubé stavby. Velkou výhodou betonových skořepinových tvárnic je skutečnost, že se z nich staví kompletně celý dům od základů, přes suterén až po střechu, včetně betonových stropů Jan Cielecký, zástupce stavbyvedoucího: Děláme také vzduchotechniku, aktuálně jsme u překladu a máme natažené hlavní rozvody. Část oprav by se měla stihnout do konce prázdnin. Zateplení je naplánováno až do příštího roku Výhody PŘEKLADU HELUZ FAMILY 3in1 nosný pro uživatele Nový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný představuje důležitý prvek pro nízkoenergetické a pasivní stavby se svobodnou volbou stínicích systémů od různých výrobců. Zajišťuje tepelný i akustický komfort, má masivní betonovou část a neoslabuje zdivo Pak by vám rozhodně neměla chybět publikace Vše o stavbě a rekonstrukci domu. Najdete v ní celkem více než 130 tipů a rad a 37 pracovních postupů krok za krokem. Odborníci vám poradí, jak na obklad a dlažbu v koupelně, jak položit novou dřevěnou podlahu, jak zrekonstruovat balkon nebo střechu, jak zateplit plochou.

Francouzské okno - překlad z traverzy a venkovní žaluzie

Stínící technika typu venkovních rolet do oken účinně slouží k regulaci světla, teploty a hluku mezi interiérem a venkovním prostředím. Stahovací venkovní rolety okna ochrání před nepříznivými vlivy počasí a opotřebením. Předokenní rolety, nebo chcete-li venkovní rolety na okna, jsou vhodné do všech typů obytných, občanských staveb a.. Venkovní rolety Plasterax jsou určeny převážně pro montáž pod fasádu nebo zateplovací systém, proto je nutné počítat s integrováním rolet již ve fázi projektu. Praktickým doplňkem exteriérové rolety může být zabudovaná síť proti hmyzu, kterou lze ovládat nezávisle na ovládání rolety (Plasterax-Sectra). Venkovní.

Filmová databáze (FDb.cz) - TV program vašich oblíbených stanic ČT1, ČT2, NOVA, Prima, Nova Action, Prima HD, ČT 3 Ploché překlady YTONG PSF jsou prvky z pórobetonu P4,4-600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží BSt.500. Používají se pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu z přesných tvárnic YTONG; v nosných i nenosných stěnách v kombinaci s nadezdívkou.Pro danou tloušťku zdiva se překlad vyskládá z prvků PSF položených na sraz vedle sebe, ze.

Výpočet ocelového překladu – Stavební materiály

Svépomocí.cz - Zateplení ostění oken a dver

 1. Zateplení je třeba řešit komplexně. Pokud jde o problematické místo překladu, je vidět, že to navrhoval neznalec. Vždyť stačilo jen Ytong slepit místo železa. Teď bych použil izolaci Kooltherm. Je dražší, ale na ten kousek to nestojí za řeč
 2. Zateplení budov; Stroje a nářadí kdy může projektant či architekt navrhnout použití speciálního nosného roletového a žaluziového překladu HELUZ, který se pak osadí během hrubé stavby. Navrhování v kompletním systému HELUZ je velmi jednoduché, nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ dodržují jednotný.
 3. Překlady. Ve chvíli, kdy řešíte stavbu domu a začnete se porozhlížet po řešení výplních stavebních otvorů, tak je potřeba zaostřit na překlady. Řešení zpevnění obvodových i vnitřních stěn, aby nebyla staticky narušena konstrukce domu. Můžete vybírat z několika variant překladů - ať už plochých nebo.
 4. Výška překladu je ve vztahu k výšce cihly snížena o výšku malty tak, aby po jejich osazení na ostění byla dosažena stejná výšková úroveň obvodové konstrukce. KP VARIO je vhodný jak pro jednovrstvé zdivo bez zateplení o tloušťkách od 365 mm do 500 mm, tak ho lze využít pro domy s vnějším zateplením, tedy na.
 5. Zateplení překladu kastlíků pro venkovní žaluzie a rolety OBCHODNÍ PODMÍNKY 50% záloha při objednání a zadáním do výroby, 50% doplatek před expedicí. CENÍK - tloušťka izolace 30 mm (5/20/5) U = 0,33 W(m K)2 Speciální tepelná izolace do ostění se dodává v přesných šířkách a délkách. Min. délka je 300 mm.
 6. Česká firma IZO spol. s r.o. Bořetice vznikla v roce 1993. Od počátku se zabývá zpracováním polyuretanu v tepelně izolačních aplikacích. Vyrábí a realizuje předizolované potrubní systémy, polyuretanové zateplovací desky a panely, ale také meziokenní izolační vložky a nadokenní roletové překlady
Zhotovení železobetonového překladu z U-profilu (Pracovní

CAD detail_stavební technické detaily_podkapitol

 1. Materiál překladu se odvíjí od typu zdiva, mohou tedy být: zděné, železobetonové či keramicko-železobetonové. Odstraňování graffiti, antigraffiti nátěry, čištění, mytí a nátěr zateplených fasád, tryskání a pískování povrchů, mytí a ochrana povrchů, průmyslové a fasádní nátěry
 2. Osazení překladu dle složitosti a tlouštky zdiva 1000kč-1500kč Zateplení soklu (kotvení,perlinka s lepidlem,marmolit) 280-300,- Kč / m2 Penetrace před lepením 15,- Kč / m2 Barevná penetrace před finálkou 15,- Kč / m2 Šambrány okna dveře (vystouplé) 70,- Kč / b
 3. Zateplování budov v praxi - možnosti navrhování, provádění, kontroly a posuzování. Správné postupy, které by měly být dodrženy při návrhu, provádění a kontrole kontaktních i jiných zateplovacích systémů. V současné době je jednou z nejčastěji požadovaných stavebních úprav tepelná izolace budov, jejich zateplení
 4. Široké možnosti uplatnění nadokenního překladu. VARIO je vhodný jak pro jednovrstvé zdivo bez zateplení o tloušťkách od 365 mm do 440 mm, tak ho lze využít pro domy s vnějším zateplením, tedy na vnitřní nosnou část obvodové stěny o tloušťce 240 nebo 300 mm
 5. aci tepelného mostu

Dokončení zateplení,nachystání překladu na nová vrata

 1. imální šířka okna větší) až po.
 2. erální vatou včetně točené omítky 323 Kč / mb. Montáž rohové lišty s perlinkou 29 Kč / mb. Montáž okapničky Uložení ytongového nenosného překladu 112 Kč / mb. Uložení ocelové traverzy 105 Kč / mb. Uložení železobetonového překladu.
 3. zateplení příslušenství z cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. Dále nabízíme překlady porobetonové a betonové. Nejprodávanější.

Nové řešení překladu ve spojení s ocelovým sloupkem a hlavicí vychází vstříc požadavkům stavebníků na technologicky nenáročné a efektní provedení rohového okna s venkovním zastíněním. VARIO je vhodný jak pro jednovrstvé zdivo bez zateplení o tloušťkách od 365 mm do 500 mm, tak ho lze využít pro domy s. Díky tomuto systému je roletová schránka včetně motoru schována v překladu. Zvenku je na box možné osadit heraklit pro omítku nebo zateplení a omítku a tak dosáhnout velmi estetického vzhledu. Rolety lze lehce ovládat v základním provedení popruhovým nebo šňůrovým navijákem. Dále rolety můžete ovládat komfortním. KP VARIO je vhodný jak pro jednovrstvé zdivo bez zateplení o tloušťkách od 365 mm do 500 mm, tak ho lze využít pro domy s vnějším zateplením, tedy na vnitřní nosnou část obvodové stěny o tloušťce 240 nebo 300 mm. Jeho hlavní výhodou je ale možnost volby typu překladu dle plánované varianty zastínění

Energeticky úsporný rodinný dům v praxi (III) - TZB-infoRoletový a žaluziový překlad HELUZ | Technický týdeníkVédy texty - védy (sanskrtsky वेद véda vědění, singulárDvoukřídlá vrata garážová - zateplená 3000 x 2400 RALStavební úpravy budovy sokolovny ve Velvarech - II

Zateplení. Firma ARKÁDA TRADE spol. s r.o. provádí pro své zákazníky kompletní zateplování objektů včetně všech dalších navazujících stavebních prací a řemesel ( klempíř, lešenář, hromosvodář, lakýrník apod.) Fran Bow - Překlad jedné úžasné hry - adventura o holčičce která vidí svět trochu jinak než my. Zdravím všechny. Konečně jsem díky pomoci jednoho úžasného člena tady - Kweje - dokázala rozhýbat práci s překladem. Pomalu už v mezích volného času začínám nějak postupovat a doufám že co nevidět to bude hotové. Rolety do překladu Heluz dodáváme v širokém výběru barev. Lamely můžete sladit k barvě okenního rámu, včetně provedení v imitacích dřeva nebo zvolit vhodný odstín k barvě fasády. Exteriérová stínící technika vytváří v interiéru optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek a je významnou. Keramický překlad Wienerberger Porotherm KP 14,5 (šířka 145 mm). Protože ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sobě. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou - tlakovou zónou. Takový překlad se nazývá překladem spřaženým Rolety do překladu HELUZ. Roletový překlad HELUZ slouží jako nadokenní nosný překlad a zároveň jako schránka pro osazení stínících systémů - venkovních rolet a žaluzií. Schránka je vyrobená z jednoho kusu