Home

Java Objektově orientované programování

Objektově orientované programování v Jav

 1. Java tutoriál ti představí moderní objektově orientované programování, které zpřehledňuje kód a proto je to hned druhá dovednost po úplných Základech Javy, kterou potřebuješ ovládnout. Na začátku si nový přístup ukážeme na objektové verzi naší jednoduché aplikace Hello world
 2. Objektově orientované programování (v Javě) JanFaigl,2015A0B36PR1-Přednáška7: Objektověorientovanéprogramování50/8
 3. Objektově orientované programování (OOP) Základním prvkem OOP v Javě je Objekt, přitom každý objekt má vlastnosti (proměnné) a možnost poslat zprávy (metody). Každá proměnná a metoda má definovaná přístupová práva (v Javě 4 úrovňová)
 4. Objektově orientované programování - jazyk Java Účastník se seznámí se základy objektového programování prostřednictvím programovacího jazyka Java. Předpokládají se výchozí znalosti na úrovni kurzu C#-OOP
 5. Programovací jazyk Java - 15 - Více tříd + objekty OOP - Objektově orientované programování. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly.
 6. Objektově orientované programování je v informatice specifické programovací paradigma, které ho odlišilo od původního imperativního. Výkonný kód je v objektovém programování přidružen k datům, což umožňuje snadnější přenos kódu mezi různými projekty. Propojení umožnilo zavést dědičnost, ale kvůli zjednodušení si vyžádalo zavedení polymorfismu
 7. Objektově orientované programování v Javě Java obsahuje pokročilé nástroje pro práci s objekty, stručně se s nimi seznámíme. Identifikátor objektu představuje odkaz na něj (obdoba ukazatelů v C++). Java zjednodušuje práci s objekty, na rozdíl od C++ lze pracovat pouze s dynamickými objekty

Celý rekvalifikační kurz Objektově orientované programování (komplet) má dvě části, které jsou také samostatnými rekvalifikačními kurzy (RK): - RK Objektově or. programování desktopových aplikací, je zaměřený na OOP v C# a v Javě a na databáze (SQL dotazy) - RK Programování www aplikací, který obsahuje bloky html, css, JavaScript, PHP+MySQL, SQL. Metoda (programování) Metody v objektově orientovaném programování (OOP) jsou podobné funkcím, které se používají v programování. V OOP jsou v podstatě také funkcemi, které mohou pracovat s daty třídy nebo objektu. Z vnějšku jsou data neviditelná - nepřístupná, jelikož jsou zapouzdřena v objektu a nelze je volat přímo

Java - programování podprocesů (vláken) Autor: Miroslav Virius Kniha seznamuje čtenáře s programováním paralelních toků výpočtu - obvykle označovaných jako podprocesy neboli vlákna (anglicky thread) - v rámci jednoho programu v programovacím jazyce Java vzory a prohloubí jejich schopnost objektově orientovaného myšlení. Myslíme objektově v jazyku Java 5 První z mých nově koncipovaných učebnic objektově orientovaného programování (vyšla 2004), Animované výklady. Stránky s flashovými animacemi některých pasáží výkladu. Některé z těchto animací jsou přímým doprovodem ke knihám či webovým seriálům Příručka objektového programování v jazyce Java naučí efektivně navrhovat a vytvářet spolehlivé a snadno udržovatelné programy. Základní programátorské techniky a způsob myšlení, výklad programátorských zásad..

 1. Tento přístup je při objektově orientovaném programování velmi běžný a je znám jako zasílání zpráv sobě samému (self messaging). Znamená to, že odvozené třídy mohou implementovat své vlastní verze metod vlozit a vybrat , přičemž metoda prevod může u všech typů účtů zůstat stejná
 2. Ne nadarmo tedy už jistou řádku let existuje objektově orientované programování (OOP), známé především z C/C++ nebo jazyků Simula a Beta. I JavaScript zná pojmy OOP jako jsou instance, konstruktor, metoda či dědičnost, byť to není v pravém slova smyslu objektový jazyk
 3. Kurz programování v jazyce Java seznamuje účastníky se základy programovacího jazyka Java a základy objektově orientovaného programování obecně. Java je jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě pro svoji univerzálnost a jednoduchost. Na tomto školení se seznámíte s jazykem Java, jeho syntaxí která vychází z jazyka C++, jeho objektově orientovanou strukturou s čímž souvisí návrh tříd a dědičnost
 4. objektově orientovaných programovacích jazyků (Java, C++, Python, C#, ), které se hojně vyuţívají k vývoji programů. Odborníci během let výuky programování přišli s několika přístupy jak vyuovat objektově orientované programování (OOP). Jedním z takovýchto přístupů je object first, který předklád
 5. Objektově orientované programování Martin Pergel 10. října 2011 MartinPergel Programování v C#, objektové programování, moderní vývojové prostředky. MartinPergel Za jeho potomky lze prohlásit C++, Java, C#, Javascript, PHP, Python a další
 6. Garant: Cejnar Pavel, Vrba Jan Anotace: Kurz Objektově orientované programování je zaměřen na studenty, kteří se již v průběhu předchozího studia seznámili se základy programování (např. v kurzu Algoritmizace a programování v moderních jazycích) a mají zájem své znalosti dále prohlubovat.Cílem kurzu je seznámit je s programováním v objektově orientovaných.

Java - programovací jazyk - Wikisofi

 1. Myslíme objektově v jazyku Java. Učebnice objektově orientovaného programování pro naprosté začátečníky. Oproti ostatním učebnicím se nesoustředí na výuku syntaxe, ale na výuku programování. Návrhové vzory 33 vzorových postupů pro objektové programování
 2. Objektově orientované programování v Pascalu od Turbo Vision k Delphi 1 poptávka . Objektové programování v C++ v příkladech - David Matoušek (Česky: OOP Objektově orientované programování bez předchozích znalostí - Průvodce pro samouky. Computer Press 2006. ISBN 80-251-0973-9. Cena 227 Kč.
 3. Online kurz základů Javy je zaměřen pro začínající programátory, bez předchozí znalosti programování. V tomto online kurzu se naučíš: jak Java pracuje s pamětí, výrazy, cykly, podmínky, metody, třídy, pole; pochopíš co jsou přetížení a konstruktory, základy OOP (objektově orientované programování)
 4. Objektově orientované programování. FEKT-BPC-OOP Ak. rok: 2020/2021. Obecně jsou požadovány znalosti programování v jazyce C či JAVA. Předpokládá se absolvování povinných předmětů BPC1T a BPC2T. Doporučená nebo povinná literatura. PECINOVSKÝ, R. OOP - Naučte se myslet a programovat objektově, Computer Press 2010.

Kurz objektově orientovaného programování v jazyku Jav

Programovací jazyk Java - 15 - Více tříd + objekty OOP

Objektově orientované programování má pro toto paradigma mnoho specifických funkcí. Tři z těchto hlavních funkcí jsou: Zapouzdření: schopnost omezit přístup k některé součásti objektu. Java má soukromé (soukromé), chráněné (chráněné) a veřejné (veřejné) modifikátory pro pole a metody Java 7 učebnice objektové architektury pro začátečníky Java 7 RUDOLF PECINOVSK Tato kniha je první, která ukazuje, že objektově orientované programování přináší především jiný způsob myšlení. Jak výstižně napsal jeden čtenář:. C ++ podporuje jak procedurální, tak objektově orientované programování; proto se tomu říká hybridní jazyk. Java je čistý objektově orientovaný programovací jazyk. A je to. Proč Sleduje jedinou kořenovou hierarchii. Nejlepší vlastnosti; C ++ podporuje objektově orientované funkce Procedurální programovací funkce Java; Objektově orientované jazyky; Objektově orientované programování Aktualizováno na JDK 8--Obálka.

Objektově orientované programování Java - programovací jazyk. Úvod do programovacího jazyka Java; Jak začít; Klíčová slova Javy; Datové typy Javy; Operátory v Javě; Šablona nového souboru *.java; Příklady zdrojového kódu Javy - podmínky, cykly; Shrnutí poznatků o programovacím jazyce Java - v přípravě; Java na internet Objektově orientované programování pro matematické inženýry; Toto skriptum vzniklo v době, kdy seminář Objektově orientované programování sloužil především jako doplněk k přednášce o jazyku C++ (tehdy jednosemestrální). S dnešní podobou semináře OOP nemá nic společného C# - Moderní programování: Velmi kvalitní učebnice C#.Učil jsem se podle ní.Vřele doporučuji. Přejít: Programování v Delphi: Stránka zaměřena na výuku Delphi: Přejít: CSS - Kaskádové styly manuál: CSS manuál: Přejít: Java: Kompletní učebnice pro začátečníky: Přejít: Pascal: Základy Pascalu: Přejít: Coco Java - objektově orientované programování. Program 1 - Bankomat. Vytvořte program simulující funkci bankomatu. Úkoly: Vytvořte třídu Bankomat s metodou pro výběr hotovosti. V hlavním programu otestujte metodu pro výběr. Definujte uživatelskou výjimku - nedostatečná hotovost v bankomatu

Informatické soutěže 2017/2018 | SPŠ Ostrov

Úvod do programovacího jazyku Java. Základy UML - diagram tříd. Objektově orientované programování. Klíčová slova, identifikátory a typy. Výrazy, podmíněný příkaz, cykly. Pole. Návrh tříd - zapoudření, polymorfizmus a dědičnost. Práce s API (Javadoc Objektově orientované programování. Doménou programování v Javě je objekt. První část knihy popisuje základy objektově orientovaného programování a prakticky provede zejména začátečníky úskalími, na které mohou narazit při tvorbě tříd, objektů a uspořádání aplikace v hierarchii balíčků Objektově orientované programování (OOP) • vzniklo již v 70. letech - Smalltalk - čistý objektový jazyk - Simula67 - objektový jazyk pro simulace • prudký rozvoj od 80. a v 90. letech - za člen ění do jazyk ů C - vznik C++ (1983), Pascal, Visual Basic, - Java, C# - dnes také sou částí jazyk ů php, Pytho A také budeš umět vytvořit vlastní infrastrukturu = Testy v JAVA + Selenium GRID + Jenkins. Využiješ objektově orientované programování v praxi. Pochopíš konstruktory, page factory pattern, kategorie testů, statické proměnné, čistý JavaScript ve tvých testech a mnoho dalšího. Vyzkoušíš si Stream v Java 8 na vlastní kůži Učí jej, jak má při programování myslet. Kniha je sice primárně určena začátečníkům, ale ohlasy na předchozí vydání ukázaly, že v ní najdou poučení i zkušení programátoři. Tato kniha je první, která ukazuje, že objektově orientované programování přináší především jiný způsob myšlení

Objektově orientované programování - Wikipedi

Objektově orientované programování. Abyste využili většinu programovacích jazyků naplno, budete se muset naučit využívat objektové kódování, přesněji naladit se na objektové myšlení. Základem je design, který vychází ze znovupoužitelnosti jednotlivých komponent Objektově orientované programování. Základním prvkem objektově orientovaných (dále OO) jazyků je objekt. Objekt si můžeme představit jako konkrétní věc - například psa Alíka. Abychom mohli takovéto objekty vytvářet, potřebujeme nějaký vzor - řekněme vzor, který si nazveme pes Objektově orientované programování usnadňuje programátorům strukturu a organizaci software programy. Protože lze jednotlivé objekty upravovat bez ovlivnění dalších aspektů programu, je také snazší aktualizovat a měnit programy napsané v objektově orientovaných jazycích. Vzhledem k tomu, že se softwarové programy v.

Metody v objektově orientovaném programování (OOP) jsou podobné funkcím, které se používají v programování.V OOP jsou v podstatě také funkcemi, které mohou pracovat s daty třídy nebo objektu.Z vnějšku jsou data neviditelná - nepřístupná, jelikož jsou zapouzdřena v objektu a nelze je volat přímo Využití OOJ však ještě nečiní kód objektově orientovaný. PL podporuje více než jedno paradigma. Například PHP nebo JavaScript podporují funkční, procedurální, objektově orientované programování. Java pracuje s pěti paradigmaty: objektově orientované, generalizované, procedurální, aspektově orientované, konkurenční topic_facet:objektově orientované programování topic_facet:Java Vyhledávání: Výsledky 1 - 16 z 16 pro vyhledávání '', doba hledání: 0,03 s. Upřesnit hledán Přednášky. Harmonogram přednášek. 01 - Úvod. 02 - Objektově orientované programování. 03 - Výčtové typy a kolekce v Javě, generický typ. 04 - Výjimky a soubory. 05 - GUI. 06 - GUI v Javě, událostmi řízené programování. 07 - Vícevláknové aplikace 1 Objektově orientované programování. FEKT-BPC-OOP Ak. rok: 2021/2022. Obecně jsou požadovány znalosti programování v jazyce C či JAVA. Předpokládá se absolvování povinných předmětů BPC1T a BPC2T. Doporučená nebo povinná literatura. PECINOVSKÝ, R. OOP - Naučte se myslet a programovat objektově, Computer Press 2010.

Objektově orientované programování je v informatice specifické programovací paradigma, které ho odlišilo od puvodního imperativního. Výkonný kód je v objektovém programování přidružen k datum, což umožňuje snadnější přenos kódu mezi ruznými projekty. Propojení umožnilo zavést dědičnost, ale kvuli zjednodušení si vyžádalo zavedení polymorfismu Objektově orientované DB jsou navrhnute pro spolehlivou praci s objektově orientované jazyky jako Delphi, Ruby, Python, Perl, Java, C#,Visual Basic .NET, C++, Objective-C a Smalltalk, taký použivají vlastní programovací jazyky Tento kurz není jen úvod do programovacího jazyka Java, ale také úvod do programování jako takového. Naučíš se, na jakých principech Java funguje. Vysvětlíme ti to na proměnných, podmínkových výrazech nebo sekvenčních typech. Díky tomu pochopíš základní logiku programování. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky

Java - proměné (4

Objektově orientované programování je v současné nejpoužívanější programovací paradigma. Cílem předmětu je seznámit studenty s používanými metodami a principy objektového programování. (JAVA) a osvojí si objektové myšlení. Pokročilí budou vytvářet aplikaci, u které navrhnou objektovou strukturu za využití. topic_facet:objektově orientované programování topic_facet:objektově orientované jazyky Vyhledávání: Výsledky 1 - 20 z 21 pro vyhledávání '', doba hledání: 0,07 s. Java 6 : výukový kurz / Autor Zakhour, Sharon Vydáno 2007. Úvod do jazyka Java - historie a koncepce (správa paměti, přenositelnost, přenositelnost), vývojové nástroje Základní datové typy a konstrukce - pole, operátory, řízení běhu programu Objektově orientované programování - koncept, třídy a objekty Objektově orientované programování - interfaces, dědičnost, vyjímk Podrobnější informace naleznete v článku Dědičnost (objektově orientované programování). Ačkoliv má JavaScript určité prvky dědičnosti, nejedná se o klasickou dědičnost známou z typových jazyků C++ nebo Java. JavaScript nepodporuje zápis tříd (pouze konstruktor) a s tím spojenou hierarchii tříd, proto lze hovořit. Myslíme objektově v jazyku Java 2009, Rudolf Pecinovský. Knihovna programátora. 2. vydání. Tato kniha provede čtenáře krok za krokem světem objektového programování a naučí jej doopravdy programovat

Rekvalifikace Správa sítí, Programátor

Například jazyk C umožňuje procedurální programování a Java zase objektově orientované. Jazyk PHP umožňuje struktorované i objektově orientované programování, ale OOP má implementované velmi slabě. Python je objektově implementovaný (všechno v něm je objekt) Typ kurzu: Rekvalifikační a rozšiřující kvalifikační kurzy: Kód: CZV_REK_007: Název: RK Objektově orientované programování: ISCED F: Software and applications development and analysi RK Objektově orientované programování bez WWW: ISCED F: Software and applications development and analysis: Délka v týdnech: 15: Hodinová dotace: 271: Požadované vstupní vzdělání: Nedefinováno: Typ financování: Z prostředků účastníka: Účel vzdělávání: jiný účel: Garantující útvar: Centrum celoživotního. 460-2058/01 - Programování v Java I (JAVA I) Garantující katedra: Katedra informatiky: Kredity: 4: Garant předmětu: Ing. Jan Kožusznik, Ph.D. Garant verze předmětu: Kurz navazuje na kurzy Úvod do programování a Objektově orientované programování a je vyžadováno, aby student tyto předměty měl již. Orientační znalost programování v nějakém vyšším programovacím jazyce Osnova: Úvod do programovacího jazyka Java; Základy Mavenu (nejpoužívanější build nástroj) Přehled Java ekosystému, nejpoužívanější knihovny; Jak zůstat v obraze v Java světě; Objektově orientované programování (OOP

Metoda (programování) - Wikipedi

KURZ : lt;br /gt;php objektove orientovane programovani - PHP - objektově orientované programování : Cílem kurzu je naučit posluchače základům objektově orientovaného programování, jeho principům a vhodnou aplikaci do jazyka PHP. Účastníci kurzu se naučí vytvářet třídy, pracovat s viditelností polí a funkcí a seznámí se s problematikou typové kontroly Vážení uživatelé, probíhá plánovaná odstávka webové části centrálního informačního systému VUT, která potrvá do pondělí 23. srpna 6:00 Programování není jen zmatená řada písmenek a číslic a není vůbec složité. Pomocí příkazů řekneš, co má systém provést. Úvod do programování 1: Java. Nauč se objektově orientované programování. detail kurzu. Laravel. PHP

Objektově orientované programování Knihy

PHP - objektově orientované programování Cílem kurzu je naučit posluchače základům objektově orientovaného programování, jeho principům a vhodnou aplikaci do jazyka PHP. Účastníci kurzu se naučí vytvářet třídy, pracovat s viditelností polí a funkcí a seznámí se s problematikou typové kontroly Chcete proniknout bariérou objektově orientovaného programování, naučit se objektově myslet i programovat? Srozumitelnou řečí bez zbytečně složitých detailů poznáte principy modelování reálného světa, třídy, objektově orientované jazyky i pojmy jako dědičnost či polymorfismus. Příklady jsou z jazyků Java, C++ a C# Jazyk C# - základy programování (CS1) Kurz seznamuje účastníky s programováním v jazyce C#. Po představení základních aspektů jazyka je důraz kladen na objektově orientované programování. Díky obrovské popularitě a rozšířenosti jazyka C# a platformy .NET je tento kurz velmi vhodným základem k tvorbě profesionálních. Sheridan - jazyk Java (Sun) Objektově orientované programování - využívá tříd objektů, definuje jejich atributy a metody - ty pak popisují parametry, vlastnosti a chování Objektově orientované zapouzdření: zabalení operací (metod) a atributů představující nějaký stav. OOP, neboli objektově orientované programování (object-oriented programming), je způsob, jak nad kódem přemýšlet a jak ho psát. Možná jsi se také setkal/a s funkcionálním nebo procedurálním programováním. Jednotlivé způsoby se liší strukturou a designem kódu

Výuka OOP - Objektově orientované programování a jeho

Co je to Java? Java je objektově orientovaný programovací jazyk (od společnosti Sun Microsystems) vyvíjený od roku 1990.Do stránky HTML můžete umístit Java applet, který se vykoná při každém načtení stránky. Výhody Javy. Objektově orientovaný jazyk - domovská stránka Javy je k dispozici na www.java.com. Multiplatformní - aplikace napsaná v Javě může být spuštěna. PAD Programování a databáze Téma 11 Školní rok 2017/2018 1/1 Jan Švábík, V4D Základy OOP (třída, objekt, statické a instanční proměnné, statické a instanční metody) OOP Objektově orientované programování. Jde o specifické programovací paradigma, které nahradilo původní procedurální

Objektově orientované programování - P

existuje propracovaný a ověřený koncept označovaný jako objektově orientované programování. Ten používá většina současných vyšších programovacích jazyků jako je např. C++ nebo Java. A právě rozšíření o prvky objektově orientovaného programování se objevuje i v návrhu na novou třetí verzi normy IEC 61131-3 Základní témata jazyka Java uvedená v této příručce poskytují základní znalosti nezbytné k pochopení komplexnějších témat později, jako je objektově orientované programování. Java je programovací jazyk na vysoké úrovni vyvinutý společností Sun Microsystems a původně uvedený na trh v roce 1995 Mezi základní východisko učebních postupů autora patří předpoklad, že objektově orientované principy samy o sobě musí být všem při programování stejně vlastní jako používání příboru při jídle. I proto se jistě výklad od počátku zakusuj Jak při výuce Javy opravdu začít s objekty Rudolf Pecinovský1 1Amaio Technologies, Inc., Třebohostická 14, 100 00, Praha 10 rudolf@pecinovsky.cz Abstrakt. Příspěvek seznamuje s metodikou výuky programování, při které studenti pracují s objekty od samého počátku kurzu a ne až po předehře zabýva

Objektově orientované programování v JavaScriptu Interval

WYSIWYG editor, UML, program, výuka, Java, objektově orientované programování, ICT, grafické uživatelské prostředí ABSTRACT This bachelor work is about to create an educational program, which allow user to better understand the basic principles of object oriented programming and Java itself.It is rather th Programovací jazyk JAVA je obíbený objektově orientovaný programovací jazyk s rozsáhlým využitím. Náš 8 měsíční kurz Programování v JAVĚ Vám přinese mnoho nových dovedností a otevře Vám dveře do světa programování a softwarového inženýrství. Programovací jazyk JAVA patří k nejžádanějším programovacím jazykům v rámci celosvětového trhu práce s. Práce je věnována problematice objektově orientovaného programování, v programovacím jazyce Java. V teoretické části jsou definována základní paradigmata objektově orientovaného programování. Základními paradigmaty zpracovanými v této bakalářské práci jsou: Objekty, Dědičnost, Zapouzdření a Polymorfismus 4 Java 4.1 Java a její specifikace O dodrţení zásad objektově orientovaného programování usilují tzv. objektově orientované jazyky. Mezi nimi je v souasné době velmi populární programovací jazyk Java, který byl zaregistrován v roce 1995 a jeho vývoj zapoal v roce 1991 spoleþností Su Objektově . orientované programování . 1964-67 SIMULA 67. 1972 Smalltalk Alan Kay, Xerox - původně pouze experimentální jazyk čistě objektově orientovaný - vše je objekt, předávání zpráv první jazyk podporující GUI s okny 1982-85 C++ Bjarne Stroustrup, AT&T Bell Lab

Objektově orientované programování. Jednou z možností, jak přistoupit k problematice programování ve výuce programování v rámci Java, C++, Object Pascal, C#, Visual Basic .NET, Lisp, PHP, Python a Ruby. Tyto jazyky spojuje stejná koncepce a nutná znalost a orientace v profesionálním programovacím prostředí. Pro žáky v. Objektově orientované programování je v informatice specifické programovací paradigma, které ho odlišilo od puvodního imperativního. Výkonný kód je v objektovém programování přidružen k datum, což umožňuje snadnější přenos kódu mezi ruznými projekty. Propojení umožnilo zavést dědičnost, ale kvuli zjednodušení si vyžádalo zavedení polymorfismu

OOP Objektově orientované programování bez předchozích znalostí Naučte se i vy programovat objektově! Jestliže pro vás bylo dosud objektové myšlení a náležité použití jazyků Java, C++ nebo C# těžko zdolatelnou překážkou, nemusíte se už prokousávat složitými publikacemi nebo hledat trpělivého učitele Objektově orientované programování (OOP) a strukturované programování jsou dvě paradigmata programování. Programovací paradigma je základní styl počítačového programování. Programovací paradigmata se liší v tom, jak jsou jednotlivé prvky programů zastoupeny a jak jsou definovány kroky pro řešení problémů Objektově orientované programování; Programovací jazyky Your brain on Java - a learner's guide--Obálka Covers Java 5.0--Obálk Objektově orientované programování (OOP) a strukturované programování jsou dvě programovací paradigmata. Programovací paradigma je základní styl počítačového programování. Programová paradigma se liší v tom, jak je každý prvek programů reprezentován a jak jsou definovány kroky pro řešení problémů Objektově orientované databáze 1993: konsorcium vůdčích výrobců OOSŘBD návrh standardu ODMG-93. - nadmnožina obecnějšího modelu Common Object Model (COM) vytvořeného skupinou OMG. Převzat byl jeho definiční jazyk IDL. - dotazovací část Object Query Language (OQL), kter

Java, Spring: Kotlin PHP - objektově orientované programování ( PHPO) Skvěle vysvětleno OOP v PHP. Foxconn Technology CZ s.r.o., Jan V. PHP - objektově orientované programování ( PHPO) Školení bylo super. Všechna data lze skvěle využít.. Objektově orientované programování zahrnuje koncept třídy Python, objektu, dědičnosti, polymorfismu, abstrakce atd. Pojďme se těmto tématům podrobně věnovat. Třída Pythonu: Dědičnost. Dědičnost nám umožňuje zdědit atributy a metody ze základní / nadřazené třídy Programování podrobněji (směr k nižší abstrakci, jak funguje počítač) PB071 Principy nízkoúrovňového programování správa paměti, práce s řetězci, (jazyk C) Objektově-orientované programování PB161 Programování v jazyce C++ (a navazující PV264) PB162 Programování v jazyce Java (a navazující předměty) Jiná. že v ní najdou poučení i zkušení programátoři. Většina učebnic a kurzů programování totiž vyvolává falešnou představu, že objektově programovat znamená používat třídy a dědění. Tato kniha je první, která ukazuje, že objektově orientované programování přináší především jiný způsob myšlení Going from Java to C# Development provides an introduction to the fundamental differences between C# and Java. Objektově orientované funkce programování popisují nejdůležitější rozdíly mezi těmito dvěma jazyky a funkcemi orientovanými na objekty