Home

Rožmberští páni

Český Krumlov tajemný - strašidelné historky za starého měst

Ve skutečnosti ji sepsal Leonard Bruni. V divadle se bavili rožmberští páni. I Pert Vok přícházíval. Opravdové barokní divadlo zde vybudoval Jan Kristian I. z Eggenbergu v 17. století. Získalo spoustu kulis. Má nebe, peklo, les v zimě i v létě, zahradu, město, vesnici, vojenský tábor, moře, skálu.. Rožmberští poddaní tedy svého pána bezvýhradně a upřímně milovali láskou čistou a nezkalenou. Jestli to bylo bezvýhradně a zdali nezkaleně, to nelze posoudit, ale oblíbeným pánem rozhodně byl. Hodně k tomu přispěl fakt, že měl velice vyvinutý smysl pro spravedlnost První velké stavební dílo, s nímž se rožmberští páni (v originále die ,Rosenberger Herren' - pozn. překl.) uvedli, je nádherný cisterciácký klášter Vyšší Brod (Hohenfurth), za založený v roce 1259 Vokem z Rožmberka a jeho manželkou Hedwig, rozenou hraběnkou von Schaunburg (blíže o rodu viz Wikipedia - pozn. překl.) Vilém z Rožmberka (německy Wilhelm von Rosenberg; 10. března 1535 zámek Schützendorf v Horních Rakousích - 31. srpna 1592 Praha) byl český politik a představitel českých stavů ze šlechtického rodu Rožmberků.V nábožensky citlivém českém předbělohorském prostředí patřil k předním vůdcům umírněných katolíků.. Byl synem vladaře rožmberského domu Jošta. Ten ovšem svého strýce přežil o pouhý rok, a tak celé dědictví získali rožmberští dědicové páni ze Švamberka, kteří je však udrželi jen krátce. Již na samém počátku třicetileté války se totiž hrad vzdal (1619) habsburskému vojevůdci Karlu Bonaventuru Buquoyovi. A právě jemu daroval za odměnu Ferdinand II

Rožmberští rybníkáři; Rod rožmberků Jejich potomky se stali páni z Landštejna, jedna z větví Vítkovců, s erbem bílé růže na červeném poli. Zdejší hrádek je na místě bývalého panského dvora roku 1374. Od města byl oddělen příkopem a dřevěnou hradbou. V letech 1479 - 1782 byl přestavěn na gotický hrad Rožmberští rybníkáři; Rod rožmberků Nejmocnějšími z Vítkovců se stali - páni z Rožmberka - potomci Vítka III. mladšího z Blankenbergu (1194 - 1236), v příštích čtyřech staletích byli významnými spoluhráči i důstojnými soupeři českých panovníků. Někdy kolem roku 1250 si vybudovali na horním toku Vltavy. Jošt I. z Rožmberka (zemřel 24. června 1369, latinsky jmenován Jodocus) byl třetím synem Petra I. z Rožmberka a Kateřiny z Vartemberka.Jeho manželka byla Anežka z Wallsee.. Po otcově smrti se Jošt stal nejvyšším komorníkem a v této funkci byl až do roku 1351.Společně s matkou a bratry založil v Českém Krumlově minoritský klášter Rožmberští duchové. Za dávných dob nebydlel na Rožmberku žádný vladař celých dlouhých sto let. Na hradě přebýval jen purkrabí Lešek s čeládkou. V panských pokojích se netopilo, komíny byly celou tu dlouhou dobu studené, bydleli v nich jen netopýři a pavouci a bylo v nich spousta sazí. Až jednou, po stu letech.

Na skok do renesance: Poznejte nejkrásnější české renesanční stavby. V českých zemích se renesanční sloh projevoval přibližně od konce 15. století do první poloviny 17. století. Zatímco středověké hrady a pevnosti měly za úkol chránit své obyvatele, renesanční stavby sloužily zejména k propagaci a sebeprezentaci Páni z Rožmberka 1250-1520 : jižní Čechy ve středověku : kulturněhistorický obraz šlechtického dominia ve středověkých Čechách. České Budějovice: Veduta, 2011. 356 s. ISBN 978-80-86829-70-8. NĚMEC, Bohumír. Rožmberkové : životopisná encyklopedie panského rodu. České Budějovice: Veduta, 2001. 111 s - páni z Krumlova - páni z Rožmberka - páni z Landšteina - páni z Hradce - páni ze Stráže Rožmberští duchové po čtyřiceti letech. Rožmberští duchové. Dále měli rožmberští zaplatit 300 kop za věno Keruše ze Stráže ,již zmíněné sestřenice landštejnských bratrů. A dále pak 132 a půl kopy za ves Žďár, kdyby na ně po Kerušině smrti připadla. Poslední peníze rožmberští splatili o hromnicích roku 1363 a byli Vítkem z dluhů propuštěni

Byli páni z Lipé, z Rožmberka, nebo třeba páni z Růže, ne páni Lipští, Rožmberští, nebo Růžoví. To je jako překládat Schwarzenbergy jako Černohorské. Tedy Leytona z Vysoké věže bych snesl, Leytona Hightowera taky, ale Leyton Vysokověžský, to je skoro jako Alois Náhlovský : Vítkův Hrádek, (Wittinghausen) pevnost stojící na Vítkově kameni nad Lipnem je nejvýše položeným hradem u nás. Byl centrem malého panství, sousedícím s krumlovským a vyšebrodským. Když roku 1302 vymřela krumlovská větev Vítkovců, přešlo panství na Rožmberky z Krumlova. Hradní panství nebylo velké, ve 14. století. 338. schůzka: Jak jedli páni i kmáni a co jim chutnalo. Scházíme se u dvojí tabule. Ta jedna jest prostřena pochutinami naší historie, ta druhá nebude zdaleka jen duchovní, nýbrž nalezneme na ní nejednu potěchu vlastních útrob Jošt I. z Rožmberka (zemřel 24. června 1369, latinsky jmenován Jodocus) byl třetím synem Petra I. z Rožmberka a Kateřiny z Vartemberka.Jeho manželka byla Anežka z Wallsee. Po otcově smrti se Jošt stal nejvyšším komorníkem a v této funkci byl až do roku 1351.Společně s matkou a bratry založil v Českém Krumlově minoritský klášter

368. schůzka: Třeboňský zlatý věk posledního pána z Růže ..

V lineckých soudních spisech jsou v souvislosti s nedodržením podmínek trhu v roce 1676 zmiňováni dva rožmberští Židé, Joachim Löbl a Alexandr Korb. Ve fondu Buquoyská šlechta jsou v soudních spisech v Linci uvedeni v roce 1686 jeden Žid z Rožmberka, v roce 1706 Salamon Marian, v roce 1712 Marcus Marian a v roce 1738 Ascherl Rožmberští jsou od 2. pol. 17. st. poddaní měšťané v Blovicích. A předpokládal bych, že progenitor zkrátka pocházel z bývalého rožmberského panství. Těch místních jmen se tam v 17. století objevuje hodně: Velhartický, Zvíkovský, Plánický, Strakonický atd..

Podivuhodné vodní stroje na rožmberském vodním zámku Kratochvíle. 25. 4. 2015, 20:10 • Aktualizováno 26. 4. 2015, 15:15. Na všem kazu nějakého najíti dá se, ne však na Kratochvíli, vodním zámku od italského baumistra Baldassare Maggiho z Arogna postaveného. Renesanční zámek, (1583-1589), jehož stavbu zadal Vilém z. Magickou krajinou. Dokument z cyklu o pátrání po historických záhadách v českých zemích (1993). Připravili: M. Stejskal, M. Fojtík a M. Hošt. 00:00:19 a brzy ji odevzdáme potomkům. Je jako prastarý žaltář, 00:00:23 jehož stránky byly neustále smazávány a znovu přepisovány Významným mezníkem byl příchod Rožmberků, kteří si poté, co vymřeli jejich příbuzní, páni z Krumlova, vymohli u krále Václava II, že se vzdal práva odúmrti a panství přešlo dědictvím na ně. Za Rožmberků se hrad rozvíjel jako rezidenční sídlo nadregionálního významu, stejně tak i město Historie židů v Rožmberku nad Vltavou. Kdy se poprvé Židi usadili v Rožmberku není známo. Německý historik Alois Harasko uvádí, že to bylo již za Rožmberků.Opírá se o soudní spor z roku 1378 mezi městy Linec a Freistadt Město Rožmberk se chystá na náročné objížďky. Rožmberk nad Vltavou - Rožmberští už brzy spolu s krajem spustí velikou rekonstrukci. Průtah městem bude zcela uzavřen. Letní sezona v Rožmberku končí a nastal čas pustit se do práce. Od pondělka 11. září se v Rožmberku na silnici II/160 v úseku mezi mostem přes Vltavu.

Roku 1550 potvrdili rožmberští poručníci Veselským držbu všech tří uvedených rybníků. Stručný přehled postihuje hlavní etapy hektického - z hlediska vývoje krajiny - století, spadajícího zhruba do let 1450-1550; v mikroregionálním měřítku dokumentuje jeden z typických dobových hospodářských trendů, totiž. Historie. Obec vznikla již ve 13. století, do písemných pramenů však vstupuje poprvé až rokem 1366, kdy Jílovice Jan z Landštejna spolu s Třeboní prodal bratřím Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka. Na návsi je dochována nejcennější památka - původně raně gotický kostel sv Karel IV. si oblíbil západ Čech, jeho komorníkem byl Bušek z Velhartic. Císař Karel IV., od jehož narození uplyne v sobotu 700 let, měl vřelý vztah k západním Čechám. Na jeho pokyn se stavěly hrady Radyně a Kašperk. Region také mnohokrát navštívil, pobýval například v Rabštejnu nebo v Lokti. Na zámku Zbiroh je k. ŽIŽKA (HODINA PŘEDJITŘNÍ) František Rachlík Premiéra 28.10.1949, 19:15 - Divadlo Zdeňka Nejedlého (DAD

URBAN, Michael (1847-1936) - Kohoutikriz

Páni z Vřesovic jsou starý český vladycký rod, který počátkem 17. století povýšil do panského stavu. Jejich předkové pocházeli z Moravy. K jejich předkům patřili Medvídkové z Vřesovic, kteří se uvádí v I. polovině 14. století Časopis MYSLIVOST - odborné informace z myslivosti, zvěři, lovectví, kynologii, loveckého a sportovního střelectví, lesnictví a ochrany přírody Katolické panstvo na dvoře Jiřího z Poděbrad. M ediaevalia H istorica B ohemica 17/2, 2014 69. cích, ježto byvše uraženi od vás, již přídr žejí se Jiřího a chrání svého jmění.

Zbytek vyšší šlechty byli prostě páni, tj. urozenci - členové rodu, který se může pochlubit starobylým rodokmenem a zároveň vyniká majetkem a politickou mocí nad své sousedy. Důležitá byla právě urozenost, která musela být prokázána až do čtvrtého kolena Páni z Rožmberka 1250 - 1611. Na včerejší zveřejnění zprávy o proniknutí do rožmberské hrobky ve Vyšším Brodě byla veřejnost připravovaná už delší dobu. Archeologové zřejmě chtěli svou práci mediálně dobře prodat. následovali rožmberští dvořané, kněží, hudba jednoty bratrské, služebnictvo ze zámku,. Academia.edu is a platform for academics to share research papers 12.00 - 12.30 Rožmberští předkové -zábavné a poučné představení nejvýznamnějších Rožmberků 12.30 - 13.30 Hostina 14.00 Odchod účastníků na hlavní průvod 16.45 - 17.00 Oblékání bojovníků na střety. 17.00 - 18.00 Hromadné i duelové střety v plné zbroji, převážně nesecvičený volný bojový šer

Páni rodů chutný mok chmelový i sodovkový u zdejšího zájezdního hostince střídmě ochutnávali. V tu chvíli královská družina na oři Kadel-Kadel objevila se. Lid zdravil přítomného vladaře a děvy některé jej darem obdařily. Čaj nevalné chuti připravili ranhojiči rožmberští a kat se tolik o zdraví své obával. Werner z Pořešína Druhorozený syn Přibyslava I. a bratr Přibyslava II. z Pořešína. Spolu se svým bratrem spravuje Pořešínské panství Historie osídlení novoknínska Počátky osídlení v pravěku. Historie osídlení míst, kde se dnes rozkládá město Nový Knín, začíná podle současných poznatků poměrně pozdě, až v raném středověku

Vilém z Rožmberka - Wikipedi

 1. V roce 1367 čtyři rožmberští bratři založili v Třeboni augustiniánský klášter, který se stal střediskem vzdělanosti celé oblasti po smrti Vítka I. z Prčice oddělili páni z Hradce, kteří vlastnili zdejší panství až do roku 1604, kdy vymřeli po meči
 2. KAH97110007 Hles dámy, lživost Adama * hledá smysl života dáma. Moka, žilka, skrytá psina * okamžik lásky trápí nás. HAK86070519 Mokla Anna, kasemata * oklamaná naše matka. HAK79050443 Ošmerová Pavlína šíp a nit * Rožmberští páni. KAH9121M008 Msta * mast. HAK60091126. Šíp lásky a jiné nemravnosti Noviny Lidovk
 3. V polovině 13. století ovládali území Lucké provincie páni z Horky, později páni z Rýzmburka a nakonec páni z Hradce. Území mělo vlastní správce zastupující přemyslovského panovníka a zřejmě bylo vojensky organizováno. který vlastnili rožmberští klienti Jan a Ctibor z Kozího
 4. Jindřich z Hradce bojoval proti Vilémovi z Landštejna na moravské hranici, páni z Rožmberka a z Michalovic proti rakouským pánům na hranici rakouské. Návratem Karla IV, do Čech roku 1354 spor skončil. Jan II. z Michalovic zemřel v létě 1354 a rožmberští bratři vedli poručenství nad jejich dětmi Petrem a Janem

Rožmberští bratři Petr, Jošt, Jan a Oldřich, kteří hospodařili v nedílu, dobře prosperovali a proto si mohli dovolit přikupovat další panství a stavět nové hrady. Nejspíše oni tedy někdy po roce 1362 výrazně přestavěli palác na Vlčtejně. Provedli ji asi až páni z Rožmberka, kteří hrad získali kolem roku 1362. Flickr photos, groups, and tags related to the trestu Flickr tag V císařství se dostal k moci Zikmund. Pochopil, že má nyní příležitost si zahrát roli karolinských vladařů a přislíbil pomoc pisánskému papeži, ale jen za určitých podmínek, Žádal svolání koncilu a jako místo stanovil Kostnici, Jako první oznámil křesťanskému světu, že koncil zahájí svá jednání 1. listopadu 1414

Vystavěl několik rybníků, které spojil umělým kanálem Zlatou stokou, a vytvořil rybniční síť nemající ve světě obdoby. Stejně významným počinem bylo i zřízení nového panského pivovaru roku 1505. Sláva třeboňského piva trvá do dnešních dnů a doufejme, že ji její noví páni nezadupou bláhově do bláta Hrabata, kteří byli takto postaveni mimo zákon, se však odmítli vzdát, jelikož očekávali pomoc z Rakous a ze strany údajných Rudolfových spojenců. Karel proto svolal silné vojsko, kde měli podstatné zastoupení čeští páni se svými oddíly, jež vyslal do boje proti svým vzpurným leníkům Portál Obsah fóra Album Wiki. OZNÁMENÍ A JINÉ Náměty Filmy, knihy Fikce, dohady. LIDÉ, MILITÁRIE Osobnosti, příběhy Vyznamenán

Ve východních Čechách páni Pernštejnové mají v dějinách architektury význam o to větší nežli Rožmberští a Hradečtí, že oni volali první Vlachy hromadně do Čech. O pernštejnském zámku v Pardubicích (1529—1541) byla řeč již svrchu Prvními majiteli obce byli páni z Landštejna. Jan z Landštejna prodal roku 1366 polovinu panství třeboňského s vesnicemi Jílovice a Veska bratřím Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka. Od Jana Višně je roku 1550 vykoupili rožmberští poručníci Jeroným Šlik, hrabě z Pozounu a Oldřich Holický ze.

NOVOTNÝ Miroslav: Páni z Hradce a jindřichohradecké konventy, in: JAN Libor, OBŠUSTA Petr: Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.-25. května 2001 v Třebíči, Brno: Matice moravská, 2002, 159-171 Po počátečním souhlase se však r. 1465 katoličtí páni seskupili v Zelenohorskou jednotu, jejímž náčelníkem byl Zdeněk ze Šternberka. Krajina byla vcelku při Jiříkovi, s výjimkou oblastí, které patřily Šternberkům, Rožmberkům a Vratislavům z Mitrovic The black scorpionfish has a maximum length of about 37 cm (15 in) but a more normal adult length is around 15 cm (6 in). The head is broad with a short snout and upwardly angled mouth. There is a short tentacle just above the eye and various other shorter tentacles, spines and flaps of skin decorating the head Johann Nepomuk CORI: Jindřich IV. z Hradce, nástin životopisný. Z německého originálu P. Jana Nep. Coriho vydal František Tischer. Jindřichův Hradec 189

Video: Rožmberk - zsdyn.c

Když byl obléhán hrad, nemohli se rožmberští dostat na kloub malému, ale dobre opevnenému hradu. A tak jej chteli vyhladovet. Když jednou objíždeli obléhatelé okolí a našli dvojici mladíka s devcetem, vzpomnel si jeden voják, že vcera videl tohoto mladíka na hradbách. A tak ho zajali a mucili Lukáš Reitinger: Searching for the first reader, pp. 5-16; Daniel Soukup: Jewish Themes in the Liber depictus: A Comparative Analysis (Jewish Figures in the Liber depictus in the Light of the Clothing Customs in Medieval Ashkenaz - The Jewish Hat - Hairstyles and Head Coverings of Jewish Women - The Liber depictus and the Regulation of Jewish Clothing Elements - Jews in the Liber depictus. Zpravodaj 12/09 - Rožmberk nad Vltavo František Martin Pelcl: Nová kronika česká, díl IV

Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience Páni chtěli opanovat království, osvojit si vládu, hospodařit proti zemanstvu. A zeman- stvo nezapomíná, neustále se bojí nového výbuchu panské zvůle, připravuje se potichu k odboji. A králi připomíná: bud opatrný, hled, aby tě opět nezavlekli někam do Rakous Sem patří Vítkovci (Rožmberští), Ronovici, Buzici (Házenbrkové), Vlastislavci (Kolovratové), Benešovci, Draslavci (Černínové), Hroznatovci (Kounicové, Martinici), Hrabišici a Janovci (Šternberkové). Těchto několik rodin, které se ve 13. století rozdělily na více větví vládli s Přemyslovci v zemi Páni ze Šenova z Šenova 2006. Pastrňák M. Bretaňský rytířský Řád hermelínu a jeho čeští držitelé řád Hermelínu Sobková H. Region Podřevnicko Nejstarší tlumačovští páni z Tlumačova r.10,č.248/1999 r.10,č.295/1999 Erby Černovicka Pohřby Schellenberků v Pardubicích z Schellenberg Smil Flaška z Pardubic z.

Třeboňský zámek Rožmberský rok - díla Rožmberků v

 1. 001-200 rozmberkove 15.qxd.qxp_Sestava 1 12.02.20 1:24 Stránka 3. Pavel Juřík. ROŽMBERKOVÉ První po českém král
 2. podivno, našel jsem jen jednoho malíře, slul Mikuláš, prodával r. 1538 dům.1) Tu jest na snadě souditi, že malířství vzkvetlo v Hradci jako na Krumlově teprve v době Rudolfově, kdy urození páni s císařem závodili. R. 1554 uvádí se v Hradci Nikl,2) jenž maloval pavlač. Možná, že to hořejší Mikuláš
 3. ISBN: 978-80-87881-83-5. Světová literatura 2. poloviny 20. století Poezie Jacques Prévert: Slova JAKO ZÁZRAKEM Jako zázrakem pomeranče na větvích pomerančovníku Jako zázrakem muž kráčí po cestě a klade jako zázrakem nohu před nohu aby mohl jít Jako zázrakem dům z bílého kamene. 1
 4. Jan Baue
 5. I ILLINOIS UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN PRODUCTION NOTE University of Illinois at Urbana-Champaign Library Brittle Books Project, 2010
 6. Ondřej Jakubec Brno 2014 SLAVNÉ STAVENÍ POSLEDNÍCH ROŽMBERKŮ. VILA KRATOCHVÍLE A MOŽNOSTI INTERPRETACE POZDNĚ RENESANČNÍ ARISTOKRATICKÉ REZIDENCE Habilitační
 7. Historie Rožmberků Rožmberský rok - díla Rožmberků v

Jošt I. z Rožmberka - Wikipedi

 1. Rožmberští duchové - Kronika pochodu Krajem pětilisté růž
 2. Na skok do renesance: Poznejte nejkrásnější české
 3. Jošt I. z Rožmberka - Wikiwan

- Pohádky - Kronika pochodu Krajem pětilisté růž

 1. Linie A) - Sweb.c
 2. Obecně o hraní společenských her - Zatrolené hr
 3. Vítkův Hrádek a Kašperk, dva nejvýše položené hrady
 4. 337. schůzka: Aby Jeho Milostpán ráčil tu moc míti na ..
 5. Jošt I. z Rožmberka - cs.LinkFang.or

Židovský hřbitov Rožmberk nad Vltavou (starý) Židovské

 1. klub Rodokmeny, genealogie na Okounovi <°)))><
 2. Podivuhodné vodní stroje na rožmberském vodním zámku
 3. Magickou krajinou: Bílá paní — Česká televiz
 4. 2018.06.21. - Procházka Českým Krumlovem o letním ..
 5. Historie židů v Rožmberku nad Vltavo
 6. Město Rožmberk se chystá na náročné objížďky
 7. Historical landscapes Historické krajin