Home

Dórové

Dórov

  1. Dórové (∆ωριεις), mocný kmen starořecký, povahou i nářečím protiva Iónů, jadrný, bojovný, po přednosti vnitrozemský, kteréž vlastnosti projevovaly se i v nářečí, jež se zálibou užívalo širokých i dlouhých samohlásek.Za dob historických žili ve středořecké Dóridě, v Messénii, v Lakonice, v Argolii, ve Fliasii.
  2. Dórové byli velmi pohostinní a často pořádali velké hony. Živili se většinou pastevectvím, nebo chovem dobytka, lovili však také divou zvěř a pěstovali užitečné plodiny. Dórové měli také specifické písmo. Nestavěli příliš okazalé stavby, orientovali se spíše na válečnictví a výzbroj vojska
  3. Dórové. Příklady Přidat . Zastavit. Území dnešní obce tvořilo jeden z velkostatků knížete Coburga, který zde vybudoval čtyři hospodářské usedlosti - na osadě Bozita (Žáčkov, Šubíkov a Blažejov dvor), na osadě Széplak, celá nynější osada Ipeľka a část osady Dóra
  4. Ti nesli jméno Dórové. Je možné, že nepřišli z velké dálky, ale nějakou dobu žili v předsálí Řecka, na Balkáně. Právě s příchodem kmene Dórů se spojuje pád mykénské kultury, Achájů a nástup temného období, ve kterém se tento kmen dostal do popředí vývoje v Řecku
  5. Dórové žili v rodové společnosti. Jak už bylo řečeno, Dórové si podrobili původní zemědělské obyvatelstvo a z něj utvořili heilóty (otroky). Dórové sice tvořili jen asi jednu desetinu celkového obyvatelstva, ale přesto vládli

Pravidla českého pravopisu - Pravidla.c Kolem roku 800 př. n. l. ale Dórové vytvořili třídu aristokratů vlastnících půdu a Řecko se rozdělilo do jednotlivých městských států - Ahtény, Korint, Sparta aj. Městské státy měly autonomii a prosazovaly hlavně své vlastní zájmy Achájové (řecky Αχαιοί, Achaioi) byli jedním ze starořeckých kmenů.Někdy jsou označování jako Mykénové, protože byli nositeli mykénské kultury.Okolní kmeny je nazývaly Danaové (Δαναοί, Danaoi).. Zpočátku, v průběhu středního helladského období (1900-1600 př. n. l.) měla na achájské kmeny vliv mínojská kultura po zániku Mykénské kultury přicházejí Dórové a začali osídlovat Peloponés - počátek periodizace řeckých dějin - řecké dějiny lze rozdělit na 3 období: Homérské období = temné- po obsazení území Dóry pokles civilizace - přestalo se stavět, používat písmo- z tohoto období pocházejí Homérovy eposy. Dórové ovládli většinu Peloponésu - Spartu a Krétu. Jediné Athény se udrželi. IÓNOVÉ - centra ve středním Řecku ( oblast Attiky ) a část západního pobřeží Malé Asie - Milétos, Efesos. DÓROVÉ - velká část Peloponésu, založili Spartu, jihozápadní pobřeží Malé Asie

Starověké civilizace - Řecko - Dorové, Doba Temn

  1. V 11. století na Peloponés vpadli poslední řecké kmeny (Dórové). Homérské (temné) období (1200 - 800 před Kristem) Příchod dalších řeckých kmenů, Dórů, způsobil hmotný i kulturní úpadek v celé oblasti - proto se toto období nazývá také temné
  2. Dórové na Krétě brzo převládli. Od desátého století do doby římské na Krétě sídlili a do záležitostí velkého světa nijak podstatně nezasahovali (události jako např. velká kolonizace, řecko-perské války, makedonská invaze apod. šly zcela mimo jejich zájem)
  3. Dórové byli jedním z hlavních kmenů starověkého Řecka, vedle Achájů, Iónů a Aiólů. Dórové byli jedním z hlavních kmenů starověkého Řecka, vedle Achájů, Iónů a Aiólů. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Dórov.
PPT - Starověké Řecko a Řím PowerPoint Presentation, free

Starověké Řecko tvořili tzv. Achájské kmeny Dórové egejská kultura Hérodotos heilóty Helénové Hellas Ilias a Odyssea knósský plác latinského původu mínójská městské státy Malé Asie Mykén a Tróje Mykény Plútarchos polis Spartu Thúkydidés vinohrady a olivové sady vojenskou disciplínou Xénofon. , řecky Dórové) ze severu HOMÉRSKÉ OBDOBÍ (1100-800 př. n. l.) rozpad rodového zřízení, vznik větších rodů (fratrie), v čele stařešina; rody se sdružovaly v kmeny (fýly), v čele náčelník z rodin stařešinů vznikla rodová šlechta (aristokracie = bohatí, urození, nadřazení) společnost: král aristokraci ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání. Tip: Diakritika je při vyhledávání ošetřena, proto nezáleží zda je zadaný dotaz česky nebo cesky, výsledek je pro oba dotazy stejný. Tip: Znáte výslovnost, ale nevíte jak se slovo píše? Nevadí, ABZ výkladový online slovník cizích slov vyhledává automaticky i ve.

Dórové (řecky: Δωριεῖς, Dōrieis, singulár Δωριεύς, Dōrieus) byli jedním z hlavních řeckých kmenů, vedle Achájů, Iónů a Aiólů. Los dorios (griego: Δωριεις, Dōrieis, singular Δωριευς, Dōrieus) fueron una de las principales tribus griegas antiguas (siendo las otras tres los aqueos, los jonios y los. Stránka Dórové je dostupná v 49 dalších jazycích. Návrat na stránku Dórové. Jazyky. Afrikaans; Alemannisch; azərbaycanca; Bahasa Indonesi Dórové obsadili také Krétu. Les Doriens ont également envahi la Crète. WikiMatrix. Hebrejským výrazem pro generaci je slovo dór, které odpovídá aramejskému slovu dar. Dôr est un des mots hébreux rendus par génération ; il correspond à l'araméen dar (Dn 4:3, 34)

eposy Ílias a Odyssea O čem vypráví? o konci trójské války a návratu Odyssea z války do rodné Ithaky DÓROVÉ 1200 př.n.l. - mykénská civilizace vyvrácena mořskými národy nové řecké kmeny DÓROVÉ přesidlování řeckých kmenů (Malá Asie, Egejské ostrovy) DÓROVÉ - nižší kulturní úroveň než Achájové. ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY: https://quizlet.com/_8nu3rp?x=1jqt&i=2ncg5eTOHLE JSME TAKY MY:• stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/• opakovací kartičky Quizlet..

Dórové - cs.LinkFang.or

Video: Dórové - češtině definice, gramatika, výslovnost, synonyma

-Dórové zničili Mykény(Dórové založili Spartu), Dórové znali železo-po skončení Mykénského období dochází k úpadku, nemáme historické prameny , a tudíž dále o tomto období nic dosvědčeného nevíme. Homérské obdob Archaické období. Doba mezi roky 1050 - 750 př.n. l. bývá označována jako temné období řeckých dějin, lidé v té době dokonce zapomněli psát. Do Řecka přichází nové kmeny Íónové, Aiolové a Dórové, které obsazují pevninské Řecko, ostrovy i Malou Asii. Od r. 800 př. n. l. se šíří nové písmo a r. 776.

Tvůrci spartského státu byli Dórové, kteří se v 10.století př.n.l. usadili na jihovýchodě Peloponnésu. Sparta byla označována též jako Lakedaimón, celé území na jihovýchodě Peloponnésu pak jako Lakónie Město Lindos založili Dórové v 10. století př. n. l. Před vznikem města Rhodos sloužilo jako významné obchodní středisko. Dnes je hlavně turistickým centrem, které nabízí nejen skvělé koupání, ale i řadu historických památek, které stojí za to navštívit Dórové postupně buď splynuli s původním obyvatelstvem, nebo původní obyvatelstvo vyhnali, anebo vytvořili vládnoucí vrstvu (Sparta). Řecko v Archaickém Období (cca 800 př.n.l. - 499 př.n.l.) Vznik řeckých městských států.

ANTIKA - Příchod Řek

V 9. století před naším letopočtem obsazují celý ostrov Dórové. Brzy vznikají spolky měst, které navzájem tvrdě soupeří o nadvládu. Z této vzdálené doby také pochází proslavený, do kamene vytesaný zákoník z města Gortys. Kréta jako součást Římské říš Její rozvoj ukončil výbuch sopky na Santorini kolem roku 1500 př. n. l. Následovaly rozkvěty a pády dalších civilizací, Mykéňané, Dórové, městské státy (Athény a Sparta), staletí pod nadvládou Římanů a Turků, válka o nezávislost. Tu získalo Řecko v roce 1829 Oblékání v antickém Řecku. V antickém Řecku je poprvé v dějinách lidské tělo pokládáno za jakési zrcadlo dokonalosti živého organismu v přírodě. U lidského těla a s ním i u oděvu se hledá: řád, uspořádání, proporce, symetrie a vhodnost. Řád je dán šířkou tkalcovského stavu cca 8500 km2). Vládnoucí vrstvu tvořili Dórové, kteří si podmanili původní obyvatelstvo. Typická byla drsná, spartánská výchova. Chlapci byli doma pouze do sedmi let věku. Pak jejich výchovu převzal stát. Vše ve Spartě bylo podřízeno potřebám armády. Sparťané prosluli jako skvělí válečníci

dějepis.co

Santorini obsadili, stejně jako ostatní Kykladské ostrovy, Dórové, Benátčané a Turci. Ještě dříve bylo však Santorini osídleno Minójci, jejich příchod z Kréty se datuje někdy mezi rokem 2000 a 1600 před naším letopočtem. Ostrov byl v té době kruhový a říkalo se mu Strongili (jedno kolo). a Malou Asií tvořily. Málo je známo o dávné historii Folegandros. Jeho první obyvatelé byli Dórové. Později se ostrov dostal pod kontrolu Atén. Ostrov byl dobyt v roce 1207 benátským obchodníkem Marco Sañudo a zůstal pod nadvládou Benátek až do 1566, kdy byl zajat osmanskými Turky. Řekové získali ostrov v 19. století nová vlna řeckých kmenů ze severu - Dórové → pokles civilizační úrovně: Řekové přestali používat písmo zmizely kamenné stavby X šířilo se používání železných nástrojů a zbraní o životě Řeků v temných staletích čerpáme informace Zastavte se na pár minut historie! Jaká byla první evroá civilizace? Proč zanikla a kdo ji nahradil? Kdy se pořádaly První olympijské hry? Žádný strach na..

8. Ve Spartě měli dva krále. Ti byli zároveň: knězi, soudci, vojenskými veliteli vojenskými veliteli, obchodníky, spisovateli knězi, soudci, učitel Dórové žili v rodové společnosti. Jak už bylo řečeno, Dórové si podrobili původní zemědělské obyvatelstvo a z něj utvořili heiloty (otroky). Dórové sice tvořili jen asi jednu desetinu celkového obyvatelstva, ale přesto vládli. Půda s heilóty patřila státu (kolektivní vlastnictví); Sparťané dostávali příděly. Dórové - nižší úroveň => úpadek kultury Dórové - více obchodů s Féničany - převzali od nich alfabetu a upravili si ji Co je alfabeta? básník Homér - vyprávění o lidech, bozích a jejich činech - Ilias (o trojské válce) a Odyssea (o cestě krále Odyssea domů z trojské války

Mezi známé kmeny z této doby patří Ionové, Dórové a Makedonci. Kolem roku 800 př. n. l. začaly hrát prim řecké městské státy - konkrétněji Sparta a Athény. Tyto státy se rozšiřovaly o své kolonie v celém Středomoří Iónové 1 500 př. n. l. Achájové 1 800 př. n. l. Dórové 1 200 př. n. l. SPARTA MYKÉNY THÉBY ATHÉNY Aiolové (severozápadní kmeny) MYKÉNSKÉ OBDOBÍ VLÁDNOUCÍ VRSTVA - MOHUTNÉ PEVNOSTNÍ REZIDENCE, ZE KTERÝCH OVLÁDALA NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ (kykloé zdivo) MYKÉNY, TÍRYNS, THÉBY, PYLOS, ATHÉNY, SPARTA MĚSTA ZNÁMÁ Z. Sparta Athény založili ji Dórové nebyly dobyty Dóry vyšší životní prostý vojenský způsob života úroveň než ve Spartě 3 skupiny obytelstva: rozvinuté zemědělství, řemesla a obcho Řecko - balkánský poloostrov Řecko - Balkán a Peloponés Příchod Řeků Řekové sem přišli kolem roku 2000 př.n.l. patřili k indoevroým kmenům stejně jako třeba Češi nebo Němci postupně splynuli s místním obyvatelstvem mykénské stavby hrady, pevnosti a paláce mohutné zdivo - kykloé kyklop = obr ze starořeckých bájí palác - správní a. Starověké Řecko1. - test pro 6. ročník 1. Mezi řecké kmeny patří: a) Achájové, Dórové, Ionové b) Latinové, Sikulové, Dórové c) Ionové, Latinové.

Město založili Dórové a pozůstatky jeho akropole s tzv. kykloými zdmi tu můžeme vidět dodnes. Cesta na vrcholek zabere asi 15 minut a určitě stojí za to. Kromě historie, kterou člověk vnímá všemi smysly, se nahoře naskýtá neobyčejný výhled na okolí Antické období - ostrov Rhodos. V době starověku poznamenalo život na ostrově Rhodos několik národů, mezi ty nejvýznamnější patřili především Féničané, Minójci z Kréty, Achájové a Dórové. Kolem roku 1200 př. n. l. Dórové vybudovali tři silné městské státy - Kamiros, Lindos a Iálissos. Uvádí se, že svá. Dórové na Kykladách moc jenbyli,krom Théry (Sanrotini) a Mélu, Naxos se jim ubránil úplně. Byli tam Iónové, příbuznější Achájcům. A klasická doba je slavná na pevnině, na Kykladách je to jen dojezd archaické doby (7. a 6. před), vinou Peršanů a Athéňanů Dórové - ovládli převážnou část Peloponnésu. Od Syřanů a Foiničanů převzali Řekové hláskové písmo. Nejstarší doklady řecké abecedy (alfabety) pocházejí z druhé poloviny 8. stol.př.n.l. Rozhodujícími památkami jsou Homérovy eposy Ilias a Odysseia Dórové původně zřejmě sídlili na severu či severovýchodě mykénského světa, koncem 2. tisíciletí př. n. l. však pronikají do středního Řecka a na Peloponés. Na Peloponésu nabývají převahy ve všech oblastech kromě Arkádie ve středu poloostrova, která zůstává útočištěm Achajů, a brzy se přesunují i na.

Starověká Sparta byla vojenským státem.Založili ji bojovní Dórové na poloostrově Peloponés.Jediným úkolem spartských mužů byla služba ve vojsku-vzhledem k tomu,že podmanění zotročení obyvatelé-heilóti,měli několikanásobnou převahu,byla to i životní nutnost.Sparťané byli považování za nejlepší vojáky v řeckých dějinách Mykénské Řecko 16.-11. stol. př. n. l. Řecká města Řekové přichází na Balkánský a Peloponéský poloostrov postupně po kmenech (Achájové, Iónové, Dórové) původně byli Řekové lovci a válečníci Řecko je tvořeno pohořími a údolími, velké řeky v Řecku nejsou, k Řecku náleží mnoho ostrovů v Egejském moři v údolích (na náhorních planinách) nebo na. 1)privileg.vrstva (Dórové, aristokracie, svobodní...) 2)Heilóti-nebyli svobodní, nižší vrstva... 3)Perioikové=bydlící okolo, osobně svobodní, neměli práva, nepodíleli se na správě státu(bydleli okolo, ne v centru...)-APELLA =sněm privileg.vrstvy-muži starší 30-ti let-návrhy předkládá RADA TŘICETI-RADA TŘICETI =Geronte

Rhodos: Divoký příběh nejkrásnějšího ostrova v Řecku

Pravidla českého pravopisu - Pravidla

Dějiny Řecka - Cesty po svět

Dórové - 1100-800 př. n. l. - Do řecké oblasti začínají přicházet kolem roku 1100 př. n. l. kmeny Dórů - Dórové byli původně na niţší úrovni, ale postupně společnost opět rozkvétá - V téhle době vzniká Illias a Odysea - Část původního obyvatelstva ustoupila před Dóry do Malé Asi • založili Dórové - vládnoucí vrstva (SPARŤANÉ = vojáci) • heiloti - nesvobodní (původní podmaněné zemědělské obyvatelstvo) • perioikové - svobodné politicky bezprávné obyvatelstvo (cizinci - řemeslníci, obchodníci) • státní výchova hochů a dívek • silné vojsko - pěchota těžkooděnců • v. Otazníky kolem Mořských národů (1) Pavel Houser 15. 8. 2019 Knihy. Téma zániku civilizací nás přitahuje. Nejoblíbenější je konec Říma, pojďme se nyní podívat na to, co se na Blízkém východě a v Řecku odehrálo koncem doby bronzové, kolem roku 1200 př. n. l. Kdo se o tuto problematiku trochu zajímá, ví, že tehdy.

Achájové - Wikipedi

STAROVĚKÉ ŘECKO A JEHO KULTURA, D - Dějepis - unium

Prohlédněte si alba na téma - lindos. Získáte tak jedinečnou inspiraci ze stovek českých alb, nahraných každý den na Rajče. Objevujte, hodnoťte a komentujte 1. Shrnutí Řecko: 1. Mezi řecké kmeny patří: a) Achájové, Dórové, Ionové b) Latinové, Sikulové, Dórové c) Ionové, Latinové, Egejov Heslo dne. Jaderské moře, Jadran - Adriatické moře - vedlejší moře Středozemního moře mezi Apeninským a Balkánským poloostrovem, asi 132 000 km 2.Sev. část je mělká (do 200 m), již. hluboká až 1 589 m. Teplota povrchové vody v létě je 24 - 26°C, slanost 30-38,5 promile Církevní stupnice plagální (odvozené), vzniknou přeložením svrchního tetrachordu, o oktávu níže. Tyto stupnice se označují tak, že se k původnímu názvu přidá předpona Hypo, např. ze stupnice autentické, I když nám díky tomuto přeložení, začínají stupnice plagální jiným tónem, stále sdílí stejný základní. Dórové, jejichž vpády zničily mnoho jiných měst, sem přišli až o sto let později po zničení mykénských paláců. Mykény (Řecko) Do naleziště vstoupíte Lví branou. Hned za ní se nachází královské pohřebiště. Právě v jednom z těchto hrobů kdysi Schliemann našel svou slavnou zlatou masku

Život Sparťanů: Sparta byla založena jako vojenský stát, proto se zde nikdy příliš nerozvíjel obchod, řemesla ani zemědělství. Znala železné zbraně, ale stejně tak jako Dórové, nerozvíjela umění. Chlapci od 7 let byli vychováváni společně a učili se vojenskému výcviku, sportu, ale také čtení a psaní. Společně. V návaznosti na devastaci dorazili Dórové, následovaní Římany. Po římské nadvládě se Kréta stala provincií Byzance až do příchodu Arabů, kteří ostrov obsadili na celé století (824-961 př. n. l.). Během arabské nadvlády se Kréta stala doupětem pirátů, kteří přicházeli z města Chandakas, dnešního Heráklion

Lindos – Wikipedie

o Dórové - primitivnější než starousedlíci → s jejich příchodem se vývoj v Řecku zastavil - sami sebe nazývali Hellénové a svou zemi Hellas Přírodní podmínky - Ř. se rozkládalo: o na jihu Balkánského pol. o na pol. Peloponésu o na ostrovech v Egejském a Jónském m. o na západním pobřeží Malé Asi Když na ostrov zavítali Dórové, byl obydlen thesalijskými Myrmidony. Město zaznamenalo největší rozkvět v archaickém období jako obchodní sídlo se silným vlivem ve východním Středomoří. Od konce 7. století před naším letopočtem soupeřila Aegina s Athénami Dórové - ze severu na Peloponés, přes Krétu, jižní část Malé Asie. Achájové - osidlovali severní části Malé Asie. Aiolové - sever Malé Asie. Ionové - oblast středního Řecka (Attika), střed Malé Asie (Milétos), ostrov Euboi Divoká historie ostrova je přes 3000 let dlouhá. Zdejší Fénickou kolonii i osídlení Mínojců ve 13. století př. n. l. ovládli řečtí Dórové. Jejich města poté kolonizovala pobřeží malé Asie, Francie, Sicílie a Španělska. V roce 406 př. n. l. pak společnými silami postavili nové hlavní město Rhodos Ostrov Rhodos - Pláže, zajímavosti, vše pro dovolenou. Rhodos patří do řeckého souostroví Dodekanésy, které jsou roztroušeny podél tureckého pobřeží a jsou nejjižnější skupinou řeckých ostrovů a díky tomu i nejslunečnější. Rhodos je nádherné místo na dovolenou, kam také každoročně míří stovky tisíc Čechů

Dórové a Iónové. Řecké dějiny začínají od 776 př.n.l., kdy byly i první Olympijské hry. Vývoj architektury byl především spojován v souvislosti s chrámy. Na sloupech byly kamenné vodorovné trámy. Chrámy měly několik typů a lišily se právě již zmiňovanými sloupy. Kámen spojovali čepy, nebo dřevěnými kolíky. Lid bájného krále Agamemnona odtud pak vypudili Dórové, kteří zde zůstávají pány prakticky až do doby rozmachu římského impéria. Římské legie srovnaly proslulý Knóssos se zemí a ustanovili jako nové hlavní město Gortys , které k nim bylo kvůli porážce odvěkého rivala dosti loajální Dórové do Řecka a vydělují se některé významné etnické skupiny jako například Keltové, Germáni a Slované. • V umění se projevuje mytologie spojená s loděmi a symboly slunce. • Další nálezy sošek a maleb vizáže lidí z tohoto období v Evropě nám popisují účesy a odění někdejších lidí Ve 12. století př. n. l. využil oslabení městských států další řecký pastevecký kmen - Dórové. S nástupem Dórů dochází k opětovnému kulturnímu úpadku (proto dané období nazýváme temné). Dórové získali převahu nad Peloponnésem a Attikou díky znalosti železa, z něhož vyráběli také zbraně Hlavní obyvatelstvo Dórové - dlouho ne zde rodové zřízení, jediní plnoprávní obyvatelé státu - nepracovali jen umělecká tvorba - to byla práce hodna svobodného člověka Sloužili v armádě - vychováváni chlapci už od 7 le

Rozvoj řecké otrokářské společnosti - Dějepis - Maturitní

Dórové čeština » portugalština. Dóricos. Doporučujeme Portugalština: konverzace s námi se domluvíte Koupit booktook.cz. Dórové (kolem roku 1000 přnl.) - bojovníci, pastevci nejstarší období (období temna, homérská doba) (1100 - 800 přnl.) charakter: období kulturního úpadku, pokles počtu obyvatel literatura doby - epické básně Homérovy(líčí hérojskou dobu) Homérovy eposy

Antický svě

Dórové- postupují na jih ostrova Rhodos. Minojská Kréta První civilizace na Evroém kontinentu. Minojská podle bájného řeckého krále. Vrchol spadá do let 200-150 př.n.l. Vznikala zde mimořádně vyspělá civilizace, která stavěla paláce, městská sídliště 2. Kam Dórové vytlačili Řeky? K čemu v samotném Řecku došlo po vpádu Dórů? 3. O jaké události vypráví Ilias a Odyssea? Kdo je považován za autora tohoto díla? 4. Jak vzniklo řecké písmo? Jak ho nazýváme? 5. Jak nazýváme vrstvu obyvatel tvořenou bohatými? 6. Kdo stál v čele rodu? Jaké funkce zastával? 7

Bojovní Dórové se po příchodu na Peloponés usídlili v Lakónii. Založili zde vojenské středisko Spartu. Pro těžké práce zejména v zemědělství využívali heilóty, otroky patřící státu. Aby je udrželi v poslušnosti, používali proti nim ta nejkrutější opatření, například každoroční preventivní válku. Vešker Toto období se pomalu začalo hroutit někdy kolem roku 1.200 před.n.l., kdy Dórové začali útočit že severu. Byli to pravděpodobně obyvatelé dnešní Makedonie, kteří postupně dobyli pevninský sever Řecka a pokračovali dál směrem na jih a obsazovali další a další regiony Mykéňanů. Nastala doba temna (Dark Age) Na hraně historie a mýtu. A kdo že to zahnal Mykéňany pryč? Nejprve mořské národy a pak ještě Dórové a severozápadní Řekové.Tím začalo tzv. temné nebo také homérské období řeckých dějin. Datuje se přibližně takhle: od 11. do 9. století př.n.l. Proč se mu říká temné A Dórové ho vskutku odměnou za jeho služby učinili králem v tomto kraji, který sami nikdy neviděli. Podle legendy pak Oxylos z vděčnosti Diovi založil olympijské hry. Ale máme také verzi, podle níž Oxylos jen uspořádal hry, které v kraji již dávno před ním založil Héraklés, případně Pelops, a jež upadly v mezičase.

Dórové zavedli nové zvyky, jako je používání železa, kremace a nové oděvní návyky. Díky železným zbraním, které používali, Kréta tak přešla z doby bronzové do doby železné. Nepřevzali paláce, ale jako bojovníci začali na strategicky výhodných místech stavět opevněné hrady Dórové o třech kmenech a též kmen Pelasgů slavných. Knóssos, veliké město je tam, v němž slovutný Mínos, důvěrník velkého Dia vždy po devět roků byl králem. Homér Největší a nejjižnější řecký ostrov, jehož hlavním městem je Heraklion. Pod majestátními horami se rozkládají úrodné nížiny lemované. Dor ( דּוֹר, v oficiálním přepisu do angličtiny Dor Kategorie:Oblastní rada Chof ha-KarmelKategorie:Mošav

Aiólové, Iónové a Dórové postupně vytvořili nový styl řecké civilizace, která se díky tzv. panhelénským snahám (náboženské slavnosti sdílené obcemi různých kmenů, včetně třeba olympijských her) od 8. století před n. l. dost homologizuje Procházeli se po něm Dórové, Féničané, Řekové, křižáci, Osmané, Turci a mnozí další, takže je plný nádherných památek. Pokud byste rádi navštívili většinu míst na tomto ostrově, tak jeďte nejméně na deset dní. Vedle hlavního města se můžete podívat také do města Lindos

Dějiny světa - Starověk - Archaické období (Atény, Sparta

Historie ostrova Kréta - Rovnou

1200 let př. n. l. - Dórové; 1200 let př. n. l. - Ionové; Přicházejí ze severu a usidlují se na Peloponéském poloostrově; Minojská kultura: 2000 - 1400 let př. n. l. Vznikla na Krétě; dodnes nerozluštěné písmo; Kultura na vysoké úrovni; Hodně přebírali civilizační dovednosti od Egypt 10. Achájové, Jónové Dórové J. řecké kmeny ŘEŠENÍ (spoj čísla a písmena) D-6, ŘEKO, přiřaď k sobě pojmy 1. Egejská oblast A. bájná příšera z labyrintu 2. labyrint . bájný král na Krétě 3. Mykény, Théby, Sparta . bludiště 4. H Jméno Thira ostrovu dali Řekové podle svého vůdce Thera, později Santorini obsadili, stejně jako ostatní Kykladské ostrovy Dórové, Benátčané a Turci. Ti všichni se podepsali na malebném rázu zdejší krajiny, která se vyznačuje bílými domky posetými po tmavém lávovém podkladu Didaktický učební materiál Starověké Řecko slouží k podpoře výkladové části hodiny.Strany 5 - Poloha starověkého Řecka, 6 - Zdroj obživy, 7 - Přírodní podmínky a 8 - Příchod řeckých kmenů slouží jako předloha k zápisu poznámek.. METODICKÝ LIST - ANOTAC Řecké kmeny které osidlovali Řecký poloostrov: Aiolové, Jónové, Achoyové, Dórové Po příchodu dórů začíná předdějinné období. 1) Předdějinné období (Homérova doba) - měli určité rody, rody se sdružují do kmenů, v každém kmenu Vazileus - král kmene

Starověké válečnictví — starověké vojenství se vyvíjelo odSparta | Peloponés | Řecko | MAHALO

Dórové - Wikiwan

Check 'Dórové' translations into German. Look through examples of Dórové translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Ostrov Rhodos byl osídlen již v mínojském období. Když Dórové přišli do Řecka, usadili se mimo jiné také na tomto ostrově. Vznikly na něm tři městské státy: Ialysos, Kamiros a Lindos. Roku 408 př.n.l. se spojily a vytvořily jednotný státní celek · Dórové částečně splynuli s místním obyvatelstvem, nebo vytvořili vládnoucí vrstvu (Sparta) · Část původního obyvatelstva odešla před Dóry do Malé Asie (Maloasijská řecká kolonizace) · 8 st.př.n.l. vznik eposu Illias a Odyssea. o Za autora považován Homér. o Děj: § Trójská válk 06 08 Sparta vs Athény - Prezentace Google. Sparta a Athény. Sparta a Athény.jako voda a oheň. Mgr. Pavel Vondra. ZŠ Košťany. Sparta. vládnoucí vrstva - usazení Dórové. profesionální bojovníci

Starověké_Řecko_

Dórové → ovládnutí a podřízení původního obyvatelstva; výborní vojáci → přísný výchovní systém a vojenský výcvik; Sparťané jsou jediným plnoprávními občany; nevěnovaly se zemědělství, ani obchodu ani řemeslu → to za ně dělaly heilóti a periokové; v čele stojí dva králové; dědičný královský úřa b)Dórové c)Iónové d)Achájové. 2)Jakým jiným názvem byla Sparta označována? a)Lakonie b)Lakedaimonie c)Lakosie d)Lakemonie. 3)Kdo byli Heilóti? a)státní úředníci b)vojáci c)mořeplavci d)státní otroci. 4)Co byly Sysytie? a)zasedání vlád Města mezi sebou válčila - oslabená podlehla mořským národům a poté přišli Dórové. str. 62 1. Bohové a lidé společně. Deset let. 2. Venuše - římská bohyně lásky a smyslnosti, později ztotožňována s Afroditou, věčně mladou bohyní lásky a krásy. str. 63 1. Období bez písemných zpráv, cca 300 let X Dórové=Sparťané = hoplité - plnoprávní, svobodní - především vojáci - ženy odděleny, nevzdělány - voleni 2 králové = basileové a 5členná dohlížející rada = efoři - titul byl dědičný, vládla jen aristokracie X mimo stály občané svobodní ale neplnoprávní = perioikové Pozn. Dórové byli poslední přistěhovalý kmen - způsobili zánik Mykén; Řekové začali zakládat osady jinde než v Řecku - např. v Malé Asii (MALÁ ŘECKÁ KOLONIZACE), seznámili se s Féničany a převzali od nich znalosti - stavbu lodí a alfabet