Home

Osová kostra člověka

Hmotnost kostí odpovídá 14 % hmotnosti těla, u průměrného člověka cca 10-11 kilogramů. Kostra dospělého člověka se skládá zpravidla z 207 kostí, nicméně toto číslo je poměrně individuální a závisí například na dědičných predispozicích, ale především na věku Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Kostru člověka tvoří osová kostra složená z lebky, páteře a hrudníku a okrajová kostra - kostra horních a dolních končetin

Lidská kostra - Wikipedi

BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA Kostra osová Kostra končetin Kostra Kostra osová Lebka Páteř a žebra Kost hrudní Páteř (columna vertebralis) - osa vzpřímeného těla, na kterou se připevňuje pletenec horních a dolních končetin a na které začínají svaly trupu Páteř Pružná osa kostry 33-34 obratlů 7 krčních (C1-C7) 12 hrudních (Th1-Th12) 5 bederních (L1. Kostra člověka = přehled kostí. OSOVÁ KOSTRA. Páteř; Hrudník; Lebka. Neurocranium; Splanchnocranium; KOSTRA KONČETIN. Kostra horní končetiny; Kostra dolní. Kostra člověka - spojení kostí, typy kostí podle tvaru, osová kostra, kostra končetin. Svalstvo člověka - anatomie a fyziologie svalu, antagonismus, dělení svalů podle funkce, tvaru a umístění na těle. Opora těla a pohyb živočichů. Kostra = skelet - opora těla; Funkce: Opora těla; Ochrana vnitřních orgán

Název: Soustavy člověka Téma: Osová kostra Autor: Mgr. Trojanová Lenka Číslo: VY_32_INOVACE_05-02 Anotace: Výukový materiál ve formě prezentace je určen pro žáky prvního ročníku střední průmyslové školy, obor technické lyceum. Kosterní soustava je rozdělena na kostru osovou a kostru končetin; dále je pozornos • osová kostra • páteř • kostra hrudníku, tj. žebra s kostí hrudní • kostra hlavy, tj. lebka, sluchové kůstky a jazylka • kostra končetin • kostra horní končetiny člověka • kostra dolní končetiny člověka KOSTRA ČLOVĚKA = PŘEHLED KOSTÍ. 1.) osová kostra; Lebka NEUROCRANIUM; SPLANCHNOCRANIUM; Kostra končetin Kostra horní končetiny; Kostra dolní končetiny; PÁTEŘ . 7 KRČNÍCH OBRATLŮ; 12 HRUDNÍCH; 5 BEDERNÍCH; 5 KŘÍŽOVÝCH; 4-5 KOSTRČNÍCH; Stavba OBRATLE. TĚLO DOPŘEDU + VÝBĚŽKY + OBLOU Lebka a osová kostra. Otázka sloužící k testu zda jste či nejste člověk, aby se zabránilo spamu. Math question * 1 + 0 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4. Hlavní menu. Úvod; Ústav; Všeobecné lékařství.

DUMY.CZ Materiál Osová kostra člověk

  1. Do sešitu si napište nadpis STAVBA KOSTRY ČLOVĚKA. Zápis: - kostru člověka tvoří: osová kostra - kostra hlavy a kostra trupu. kostra horní a dolní končetiny. Kostra hlavy - lebka - část mozková - tvoří ji 8 kostí, chrání mozek - horní část ( klenba lebeční) - kost čelní, 2 kosti temenn
  2. 4.1 Embryonální vývoj kostry; 5 SPOJENÍ KOSTÍ; 6 KOSTRA ČLOVĚKA. 6.1 Lebka; 6.2 Páteř 6.3 Žebra = costae; 6.4 Hrudní kost = sternum; 6.5 Horní končetina; 6.6 Dolní končetina; 7 ONEMOCNĚNÍ, ÚRAZY A PORUCHY OPĚRNÉ SOUSTAV
  3. Kostru člověka tvoří osová kostra a kostra horní a dolní končetiny. Osová kostra sestává z kostry hlavy a kostry trupu
  4. Osová kostra - lebka. Přírodopis - biologie člověka Materiál je určen pro žáky 8. ročníku a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jeho úkolem je seznámit žáky s funkcí lebky, se zvláštnostmi lebky novorozence, s rozdělením na část obličejovou a mozkovou. Žáci popisují na obrázku jednotlivé kosti lebky.
  5. V kostní dřeni se tvoří krevní destičky, červené a bílé krvinky. Kostra dospělého člověka se skládá přibližně z 206 kostí. Tvoří asi 14% celkové hmotnosti. Kosti kostry se dělí podle tvaru na krátké, dlouhé, nepravidelné a ploché
  6. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Stavba lidské kostry Kostru člověka tvoří osová kostra složená z lebky, páteře a hrudníku a okrajová kostra - kostra horních a dolních končetin
  7. Identifikátor materiálu: EU Anotace Prezentace, která se zabývá kosterní soustavou člověka Autor Lucie Zikmundová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci se seznámí se stavbou kostry člověka, s běžnými úrazy kloubů a nemocemi kostí Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Kost, kostra hlavy, osová kostra, kostra trupu, kostra končetin, vykloubení.

Kosterní soustava - pasivní pohybový a opěrný systém: Obecná část (stavba kostí, typy kostí, kostní spoje) a systematický popis - osová kostra (lebka, páteř, hrudník), kostra horní končetiny, kostra dolní končetiny Anatomie člověka. Kostra osová, kostra lebky, kostra horních a dolních končetin. Obecná myologie. Trávicí soustava. Respirační soustava - horní a dolní cesty dýchací, mezihrudí, obaly plic. Kardiovaskulární systém: srdce, přehled tepen a žil, lymfatická soustava, slezina Přírodopis - osová kostra - Biologie, Test par . Původ člověka, genetika - původ a vývoj člověka, genetika a etologie * Kostra a svaly - kosterní soustava, pohybová soustava * Trávení a krevní oběh - trávicí soustava, oběhová soustava * Dýchání, rozmnožování - dýchací, vylučovací a kožní soustava, rozmnožovací

Stavba kostry člověka. Kostra trupu, páteře (osová kostra), dolních a horních končetin, hrudník a pánev. Stupeň: Základní 2. stupe. Osová kostra představuje osu těla, jejím úkolem je přestavovat pevný bod pro pohyb končetin, tvoří také významnou mechanickou ochranu zranitelných vnitřních orgánů. U člověka je tvořen 80 kostmi (vč. lebky) Kostru/skelet každého jedince lze rozdělit do dvou kategorií: na kostru osovou (skeleton axiale) a kostru končetin (skeleton appendiculare). kostra osová - tvořena všemi kostmi trupu a hlavy, tvoří 60% hmotnosti celého skeletu. lebka (cranium) rozdělena na část mozkovou a obličejovou. páteř (columna vertebralis) složena z 32. 1.lidská osová kostra (axiální skelet) · páteř · kostra hrudníku, tj. žebra s kostí hrudní · kostra hlavy, tj. lebka, sluchové kůstky a jazylka 2. lidská kostra končetin (apendikulární skelet) · kostra horní končetiny člověka · kostra dolní končetiny člověka Lebk

Soustava opěrná - kostra ucebnice

Kostra člověka: osová kostra (kostra lebky, kostra trupu - kostra hrudníku, páteř), kostra horní a dolní končetiny. Svalová soustava Kosterní svalstvo (příčně pruhované) zabezpečuje pohyb celé kostry. Umožňuje člověku chůzi, běh, skok a složitější pohyby při pracovních činnostech Kostra člověka · Tvoří asi 14% hmotnosti těla (okolo 10kg) · Novorozenec má 350 kostí, dospělý člověk 206 kostí · Kostra člověka= kostra osová (páteř, lebka, žebra, kost hrudní) + kostra končetin. Páte Stavba kostry člověka - Kostra - osová kostra - kostra hlavy a kostra trupu a kostra horní a dolní končetiny. kostra hlavy - Mozková část - chrání mozek, horní část (klenba lebeční) - kost čelní, 2 kosti temenní, kost týlní, klínová a 2 kosti spánkové (spodina lebeční). Kost spánková přechází na spodní straně v.

ANATOMIE ČLOVĚKA - [PPT Powerpoint]

b) Kostra člověka. (kostra osová, kostra končetin) 10. a) Látkový a energetický metabolismus rostlin (fotosyntéza, dýchání, vodní režim rostliny, heterotrofie a autotrofie, minerální výživa) b) Soustava žláz s vnitřní sekrecí (exokrinní a endokrinní žlázy - základní rozdíly, žlázy s vnitřní sekrecí a jejic b) Kostra člověka. (kostra osová, kostra končetin) 9. a) Látkový a energetický metabolismus rostlin (fotosyntéza - vstupní a výstupní látky, podmínky, význam fotosyntézy, způsoby výživy - heterotrofie a autotrofie) b) Soustava žláz s vnitřní sekrec 3.2 kostra osovÁ - pÁteŘ Mezi kostru osovou řadíme lebku, páteř se žebry a kosti hrudníku.(viz. Přílohy - Obrázek 4) Osa kostry je páteř, která se skládá z 33 až 34 obratlů. V těle máme 7 krčních obratlů, 12 hrudních, , 5 bederních a 5 křížových, které jsou srostlé v kost křížovou a z kosti kostrční na soustavy Roviny a směry lidského těla Spojení kostí Kostra osová Kostra hlavy Kostra horní končetiny Klouby horní končetiny Kostra dolní končetiny Klouby dolní končetiny Klenba nožn Silbernagl, S.; Despopoulos, A.: Atlas fyziologie člověka, Grada - Avicenum, Praha 200

KOSTRA ČLOVĚKA OSOVÁ KOSTRA lebka neurocranium splanchnocranium hrudník páteř KOSTRA KONČETIN kostra horní končetiny kostra dolní končetiny Hrudník: Žebra pravá : kloubně se upínají na hrudní obratle a prvních 7 párů chrupavkou na hrudní kost Žebra nepravá : 5 párů, 3 se připojují na chrupavku výše uloženého žebr Osová kostra. Chrbtica. Chrbtica je pružnou osou celej kostry. Tvorená je 33-34 stavcami, z toho je: 7 krčných. 12 hrudných. 5 bedrových. 5 krížových (zrastených v krížovú kosť) 4-5 kostrčových - zrastených do kostrčovej kosti. Kromě toho se osová kostra skládá ze šesti částí: lebky, kůstek středního ucha, páteře, hyoid, hrudní koš a hrudní kosti, přičemž kloubní kostra sestává z končetin a opasků. Axiální a apendikulární kostra jsou dvě hlavní části endoskeletu obratlovců včetně člověka. Oblasti pokrytí. 1. Co je to Axiální Skele

PPT - orgány a Orgánové soustavy v lidském těle PowerPoint

kostru člověka tvoří osová kostra a kostra horní a dolní končetiny; osová kostra . se skládá z . kostry hlavy . a . kostry . trupu; kostra hlavy . se skládá z mozkové části a obličejové části; mozková část lebk KOSTRA ČLOVĚKA - SKELET. Základní části. Osová kostra. Lebka. Kostra trupu. Páteř. Hrudník - žebra a hrudní kost. Kostra končetin. Horní končetiny. Dolní končetiny. Charakteristické znaky. Dvojesovitěprohnutá páteř - základ vzpřímené postavy. Mozková část lebky je větší než obličejov Osová kostra - lebka. Přírodopis - biologie člověka Materiál je určen pro žáky 8. ročníku a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jeho úkolem je seznámit žáky s funkcí lebky, se zvláštnostmi lebky novorozence, s rozdělením na část obličejovou a mozkovou. Žáci popisují na obrázku jednotlivé kosti lebky.

Př_169_Biologie člověka - soustava opěrná - lebka Autor: Mgr. Vladimír Drápal osová kostra a kostra horní a dolní končetiny lebka páteř hrudník kostra horních končetin kostra dolních končetin KOSTI Důležité pro krvetvorbu Kostní dřeň - tvorba červených, bílých krvinek a krevních destiček Kostnatění. Kostra znaky lidské kostry dvojesovitéprohnutí páteře mozková část větší než obličejová bradový výběžek dokonalá činnost ruky dolní končetiny přizpůsobeny chůzi hlavní části lebka, páteř, hrudník -kostra osová, kostra horní a dolní končetiny Stavba kosti vzniká osifikacíchrupavk

KOSTRA ČLOVĚKA 1. OSOVÁ KOSTRA ¡ lebka ¡ ¡ 2. neurocranium splanchnocranium hrudník páteř KOSTRA KONČETIN ¡ kostra horní končetiny ¡ kostra dolní končetiny ¡ ¡ ¡ pletenec HK, DK volná HK, DK kostra ruky, noh SVALY A KOSTRA. Svalstvo člověka představuje soubor svalů (orgánů tvořených svalovinou), které jsou zodpovědné za aktivní pohyb organismu nebo jeho částí. Tvoří 30-50 % hmotnosti lidského těla a zahrnuje asi 600 svalů. Anatomicky však často tvoří několik svalů větší komplexy fungující jako jeden sval (zejm. hluboké svalstvo zádové) ANATOMIE ČLOVĚKA (OPĚRNÁ) KOSTERNÍ SOUSTAVA KOSTRA= SKELET tvoří ji: kosti spoje (klouby, vazy, chrupavky) 210 - 233 kostí 10 kg FUNKCE je pevnou a zárovně pohyblivou oporou těla upínají se na ni svaly tvar těla ochrana vnitřních orgánů DÍLČÍ ČÁSTI KS Osová kostra: Lebka Páteř Hrudník (hrudní kost, žebra, hrudní obratle) Kostra končetin: horní končetiny dolní.

KOSTRA ČLOVĚKA - SKELET. Základní části. Osová kostra. Lebka. Páteř. Hrudník - žebra a hrudní kost. Kostra končetin. Horní končetiny. Dolní končetiny. Charakteristické znaky. Dvojesovitě prohnutá páteř - základ vzpřímené postavy. Mozková část lebky je větší než obličejová. Na čelisti je nápadný bradový. Kostra člověka · Tvoří asi 14% hmotnosti těla (okolo 10kg) · Novorozenec má 350 kostí, dospělý člověk 206 kostí · Kostra člověka= kostra osová (páteř, lebka, žebra, kost hrudní) + kostra končetin. Pát

Opěrná soustava člověka 2009, HCl, BIGY Opěrná soustava je tvořena asi 233 kostmi (někdy se udává jen 205) Skelet člověka Stavba kosti 1=chrupavka 2=trámčina kosti-houbovitá, spongiozní kost 3=tělo kosti, hutná kost 4=morek kosti s tvorbou erytrocytů 5=Haversovy kanálky 6=morek kosti 7=blána-okostice Dělení kostí dle tvaru Kosti dlouhé Kosti krátké Kosti ploché. člověka? kostra a svaly. Na jaké 2 základní části lze rozdělit kostru člověka? osová kostra + kostra končetin. Vyj. menuj části osové kostry člověka: páteř, žebra, hrudní kost, lebka. Co tvoří kostru končetin? kosti horní a dolní končetiny

--O-- - Zdravotní nauky - Kostra člověk

Kosterní soustava (stavba kostry člověka) kostra člověka osová kostra kostra hlavy lebka, jazylka kostra trupu páteř, hrudník kostra končetin pletenec a volná končetina horní a dolní lebka mozková část (mozkovna) větší (8 kostí) ochrana mozku klenba k. čelní, 2 x k. temenní báze (spodina) k. týlní, 2 x k. spánková, k. klínová, k. čichová obličejová část. Učebnice str. 58-59 - Stavba kostry člověka . Kostra - osová kostra - (kostra hlavy, kostra trupu (páteř, hrudník), kostra horní a kostra dolní končetiny. Mozková část - chrání mozek, horní část (klenba lebeční) - kost čelní, 2 kosti temenní, kost týlní, klínová a 2 kosti spánkové (spodina lebeční)

V zásadě je možné ji rozdělit na dva druhy: vnější kostra tvoří pevný. BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA Kostra osová Kostra končeti . kostra je to samé co páteř chrupavka; Autor: anonym, 2006 Další testy Anatomie lidského těla 15 biologie Lidské tělo 15 biologie Shrek 10 filmy Svatá říše římsk. Část těla. 1/15 Kostra páteře se skládá z: 28 obratlů; 30-31 obratlů; 34-35 obratlů; 42 obratlů; 2/15 Vyberte správné tvrzení: na kostře člověka je 14 párů žebe - Stavba kostry člověka . Kostra - osová kostra - (kostra hlavy, kostra trup. u (páteř, hrudník), kostra horní a kostra dolní končetiny. Mozková část - chrání mozek, horní část (klenba lebeční) - kost čelní, 2 kosti temenní, kost týlní, klínová a 2 kosti spánkové (spodina lebeční) Kostra. Osová kostra . lebka, páteř, žebra a hrudní kost Záprstní kosti člověka. 11 - první 12 - druhá 13 - třetí 14 - čtvrtá 15 - pátá záprstní kost. Kosti prstů člověka. 16 - proximální prstní článek 17 - střední prstní článek 18 - distální prstní článek 8. ročník . Zápisy . Upozornění: u většiny zápisů (především z kapitol týkajících se člověka) je nutné doplnit si obrázky podle sešitu spolužáků (byly kresleny na tabuli, případně byly za DÚ podle učebnice). Než začnete dělat podle prezentace zápis, celou si ji projděte - v některých případech je zápis stručněji uveden až na konci

SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Kostra lidského těla 8 Stavba hrudníku Kostěný podklad hrudníku - žebra (12 párů), hrudní obratle a hrudní kost Žebra - protáhlé, obloukovité kosti kloubně připojené hlavičkami k obratlovým tělům, v předn BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA Kostra osová Kostra končeti KOSTRA. Soustava opěrná tvoří oporu těla - 206-208 kostí (kojenci více - srůstají) kostra: určuje tvar těla chrání vnitřní orgány (uspořádání kostry člověka je podobné ostatním savcům) základní části: lebka páteř hrudník kostra končetin h. a dolních charakteristické znaky lidské kostry: esovitě zahnutá páteř větší mozková část než obličejová.

Anatomie člověka - Stavba těla - Kosterní soustava

kostru člověka tvoří osová kostra a kostra horní a dolní končetiny. osová kostra . sestává z . kostry hlavy . a . kostry trupu. kostra hlavy . se skládá z mozkové části, kterou tvoří celkem osm kostí, a obličejové části tvořené 15 kostmi, mozková část je u člověka větší než obličejov BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA Kostra osová Kostra končetin Kostra Kostra osová Lebka Páteř a žebra Kost hrudní Páteř (columna vertebralis) - osa vzpřímeného těla, na kterou se připevňuje pletenec horních a dolních končetin a na které začínají svaly trupu Páteř Pružná osa kostry 33-34 obratlů 7 krčních. Spolu se svaly umožňuje pohyb člověka. hrudník. žebra. kostra horní končetiny. páteř. pánev.. Kostra - Biologie - Referáty Odmaturu ; Opěrná soustava - Biomach, výpisky z biologie Žebra = costa ; Kosti - Wikisofia Žebra - costa . Kostra - Home Faceboo ; Osová kostra, paže, obratle, žebra Flashcards Quizl Francouzský vzdělávací animovaný televizní seriál Kostra osová, kostra lebky ( neuro- a splanchnocranium ), lebka novorozence, kostra HK a DK Obecná myologie, svaly žvýkací a mimické, svaly trupu a končetin Trávicí soustava-obecná stavba, dutina ústní - konečník, velké žlázy, pobřišnice, kýl

Kostra člověka - s popisem, obrázek, anatomie, anatomické . Osová kostra a její spojení Pánev jako celek, roviny a rozměry pánevní Martin Salaj Anatomický ústav 2. LF UK, 201 ; 4. Kostra hrudníku chrání důležité orgány, především: a) žaludek b) ledviny a játra c) srdce a plíce 5 Kostra člověka - Biologie — testi. Lidská kostra představuje soubor kostí, chrupavek, a vaziv, které dohromady vytváří pevnou, pasivně pohyblivou oporu těla, na niž se upínají svaly. Lidská kostra, dospělého člověka se skládá přibližně z 206 kostí, přičemž například novorozeňata jich mají kolem 300. POJMENUJ. Příbuzné obrázky: kostra lidské lebka anatomie kost. 215 Obrázky zdarma z Lidská Kostra. 384 302 82. Lidská Kostra. 156 272 12. Strašideln. Popis hračky 4D Master - Anatomie člověka - lebka. 4D anatomický model lebky je ideální vzdělávací pomůckou. Lebka je velmi detailně zpracována a ručně malovaná dodává tělu oporu a společně se svaly mu umožňuje pohyb chrání důležité orgány před zraněním v kostech se ukládají minerální látky (např. vápník a fosfor) v kostní dřeni některých kostí probíhá tvorba jednotlivých buněk krve v kostní dřeni se tvoří krevní destičky, červené a bílé krvinky kostra dospělého člověka se skládá přibližně z 206. Kostra člověka - s popisem, obrázek, anatomie, anatomické ; Lidské tělo: víte, kolik kostí, kůstek a kostiček troří ; Kostra lidska - Vyhledávání na Heureka ; Přírodopis - osová kostra - Biologie, Test par ; Anatom.cz - procvičování anatomie člověka v obrázcíc . Stavba lidské kostry - 2 - Tiscali ; Essential Skeleton.

Stavba kostry člověka - veskole

o kostra osová: § kostra hlavy - lebka o hrudník člověka je na šířku dělší než na délku (je zploštělý zepředu a ze zadu - zvířata co chodí po čtyřech mají zploštělý ze stran) o pánev opora pro vnitřní orgány Opěrná soustava zpevňuje tělo. Opěrná soustava se dělí na : kostru osovou a kostru končetin. Páteř je složena z žeber. Jažmový oblouk je výbežek licní a spánkové kosti Lebka. Mozkovna (chrání mozek) je tvořena plochými kostmi: kost temenní, týlní (otvor na míchu, jebka je jí připojena k páteři), spánkové (k. skalní - v ní dutina středního a vnitřního ucha), kost čelní, jařmový oblouk, kost čichová (prochází jí čichový nerv), kost klínová )tvoří část spodiny lebeční

Opěrná a pohybová soustava člověka (2) Maturitní otázky

Rozlišení kostry Kostru člověka tvoří více než 200 kostí. Dělí se na : a) osová kostra- páteř, hrudní koš, lebka b) kostra končetin - horní a dolní končetiny Osová kostra 1. PÁTEŘ Je tvořena obratli- 33 až 34: 7 krčních → pohyb hlavy 12 hrudních → nesou žebra 5 bederních → jsou nejsilnějš Osová kostra - tvoří ji: (na rozdíl od člověka!!). Odkysličená krev přitéká do pravé síně a poté do komory, z levé předsíně je do komory současně vháněna okysličená krev z plic, část smíšené krve přechází z komory do těla, část do plic Lidská kostra představuje soubor kostí, chrupavek a vaziv které dohromady vytváří pevnou, pasivně pohyblivou oporu těla, na niž se upínají svaly. Lidská kostra, dospělého člověka se skládá přibližně z 206 kostí, přičemž například novorozeňata jich mají kolem 300

Opora a pohyb živočichů a člověka - Maturita Formalit

Páteř neboli columna vertebralis je osová kostra trupu člověka, tvořená jednotlivými navzájem pevně, ale přitom pohyblivě spojenými obratli. Skládá ze 7 krčních, 12 hrudních a 5 bederních obratlů, kosti křížové složené z 5 srostlých obratlů a kostrče, která je tvořena 4-5 srostlými obratli - růst kostry ustává někdy mezi 18. - 25. rokem života - kloub - místo pohyblivého spojení dvou kostí, má tři části: chrupavku, kloubní pouzdro a kloubní maz (zmenšuje tření v kloubu) -podnadpis - STAVBA KOSTRY ČLOVĚKA - kostru člověka tvoří osová kostra, kostra horní a dolní končetiny, pevnou oporu těl

Lidské tělo, orgány. - Studenti získají informace o lidské kostře a vybraných lidských orgánech. - Studenti dokáží popsat jejich stavbu, funkci a kde v těle se nachází. - Studenti pracují s krátkými texty a rozšiřují si slovní zásobu. - Studenti používají jednoduché fráze a akademický jazyk pro popis jednotlivých. Osová kostra představuje osu těla, jejím úkolem je přestavovat pevný bod pro pohyb končetin, tvoří také významnou mechanickou ochranu zranitelných vnitřních orgánů. U člověka je tvořen 80kostmi (vč. lebky). Hrudní koš. Hrudní koš, tedy žebra a hrudní kost, chrání měkké orgány dutiny hrudní, jako jsou plíce a srdc Pracovní listy Člověk. Vložte svůj text... Pracovní list kostra člověka 1. Pracovní list kostra člověka 2. Pracovní list svaly člověka 1. Pracovní list svaly člověka 2. Pracovní list oběhová soustava člověka. Pracovní list dýchací soustava člověka 1. Pracovní list dýchací soustava člověka 2 KOSTRA ČLOVĚKA. osová kostra: lebka, páteř, žebra, hrudní kost; kostra končetin: pletenec, volná končetina (horní, dolní) Lebka. Lebka . mozková část (spodina lební, klenba lební 7 (3) Pohybová soustava - SVALY Pohybová soustava představuje aktivní aparát, který zajišťuje pomocí svalů pohyb jednotlivých částí těla Stavba kostry člověka. Ofoťte a nalepte nebo nakreslete si do sešitu - str. 58. Kostra - tvoří oporu těla, chrání lidské orgány. tvoří ji: a)osová kostra = kostra hlavy a kostra trupu. b) kostra horní končetiny. c) kostra dolní končetiny. Kostra hlavy = a) mozková část ( 8 kostí) b) obličejová část ( 15 kostí

PPT - KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA PowerPoint PresentationPPT - Kostrové svaly človeka PowerPoint Presentation - ID

Kostra člověka _ Kostra trupu = osová kostra | páteř (colomna vertebralis)- 33-34 obratlů. o krční (corvivales) - 7 obratlů. o hrudní (thoracicae) - 12 obratlů. o bederní (lumbáles) - 5 obratlů. o křížová (os sacrum) - 5 obratlů srůstajících v kost křížovou. o kostrč (os coecygis) - 4-5 srostlých obrat kostra lidského těla. - lidská kostra se rozlišuje na kostru osovou (lebka, páteř se žebry a kost hrudní) a kostru končetin. KOSTRA OSOVÁ - páteř. • pružnou osou celé kostry je páteř, složená z 33 až 34 obratlů, a to ze 7 obratlů krčních, 12 hrudních, 5 bederních a 5 křížových, srostlých v kost křížovou, a z. Kostra osová - páteř (columna vertebralis) - páteř tvoří pružnou osu kostry a tvoří kostěnou ochranu pro míchu - je složena z 33 obratlů (vertebrae) - 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových, 4 kostrčních, je dvojesovitě zakřivená (kyfóza - dozadu, lordóza - dopředu Osová kostra představuje osu těla, jejím úkolem je zajišťovat pevný bod pro pohyb končetin, tvoří také významnou mechanickou ochranu zranitelných vnitřních orgánů. U člověka je tvořena 80ti kostmi (vč. lebky). Kostra je zároveň jakýmsi trezorem chránícím vnitřní orgány Kostra ruky o z 27 kůstek o 8 z nich - kosti zápěstní (carpus) ve dvou řadách: 1. řada: kost loďkovitá, kost poloměsíčitá, kost trojhranná, kost hráškovitá 2. řada: kost trapézová, kost trapézovitá, kost hlavatá, kost hákovitá. Vendula Rozínková o 5 kostí záprstních (metacarpus) - podklad dlaně o kloub mezi.