Home

Rakousko sardinská válka územní zisky německa

Prusko-rakouská válka - Wikipedi

Prusko-rakouská válka (také známá jako německá válka, německy Deutscher Krieg) byla válka vedená v roce 1866 mezi Pruským královstvím, Italským královstvím a jejich spojenci na straně jedné a Rakouským císařstvím a jeho spojenci na straně druhé o převahu v Německém spolku.Vítězství Pruska nad Rakouským císařstvím vedlo ke vzniku Rakousko-Uherska a pruské. Druhá italská válka za nezávislost (též rakousko-francouzsko-sardinská válka či jen sardinská válka) byl ozbrojený konflikt mezi Rakouskem a Francií společně se Sardinsko-piemontským královstvím, které se snažilo o osvobození a sjednocení tehdejší roztříštěné Itálie Po revoluci 1848 byl obnoven Německý spolek, nějvýznamnější roli hrálo Prusko, bylo silným vojenským státem, ministerským předsedou byl Oto von Bismark. Prusko si vzalo za úkol sjednotit Německo. Prusko a Rakousko vedli válku proti Dánsku, protože Dánsko ovládalo Schlezwitzko a Holštýnsko - území na S. Německa V porovnání se situací v Německu a na českých bojištích, zde však už 24.června 1866, čtyři dny po vypuknutí rakousko-italské války, slibovalo jiný vývoj vítězství rakouské Jižní armády, vedené arcivévodou Albrechtem, nad italským vojskem u Custozzy (a zrovna v místech, kde o necelé dvě dekády dříve, v roce 1848. V poraženém Německu a Bulharsku vypukly revoluce a prohraná válka vedla k zániku Rakousko-Uherska.Během mírových jednání bylo pak jako s poraženými nástupci podunajské monarchie jednáno s delegáty z Rakouské a Maďarské republiky. Osmanská říše byla při mírových jednáních připravena o většinu území, načež i zde došlo k revoluci a následnému vzniku Turecka

Posléze sardinská vojska s francouzským souhlasem obsadila 1866 během prusko-rakouské války. Došlo i k částečnému sblížení I přes válečné vítězství nebyla situace v Itálii příznivá. Územní zisky byly menší, než italští spojenci slibovali. Společně s ekonomickým Válka o rakouské dědictví 1740 až 1748 (Němec : Österreichischer Erbfolgekrieg) byl posledním Velmocenským konfliktem s Bourbonem - habsburským dynastickým konfliktem v jeho srdci a označeným vzestupem Pruskou jako hlavní mocnosti. Související konflikty zahrnují Válka krále Jiřího , Válka Jenkinsova ucha , První karnatická válka , stejně jako První a Druhé slezské. Sardinské království ztratilo své územní zisky z předchozí etapy bojů a král Karel Albert uvolnil své místo synovi, který nastoupil na trůn jako Viktor Emanuel II. O revoluční hnutí v Itálii, která zůstala po porážce Piemontu a návratu Františka II. v Neapoli se postarali vlády Francie a Rakouska Největší územní zisky připadly Bádensku, násle­ řeky Labe, jakož i oblasti, jež kdysi patřily Pol­ sku, s výjimkou Záp. RESTAURACE A REVOLUCE / Rakousko, Německo III (1848.

Druhá italská válka za nezávislost - Wikipedi

Sjednocení Itálie a Německa - Dějepis - Maturitní otázk

  1. Balcar, Jan: Pistole první světové války. Německo, Rakousko-Uhersko
  2. Pistole první světové války: Německo, Rakousko-Uhersko. Jan Balcar. 2015. 0 Reviews. What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the usual places. Bibliographic information. Title: Pistole první světové války: Německo, Rakousko-Uhersko: Author: Jan Balcar: Published: 2015
  3. Kapitoly z dějin 19. století - Fakulta filozofick
  4. Kapitoly z obecných dějin 19. století I. Radomír Vlček. Pracovní materiál. Francouzská revoluce, Napoleon a jejich dopady. Francouzská revoluce jako začátek 19. stole
  5. Úspěchy v Itálii • Do r.1797 se N.podařilo porazit rakouská a sardinská vojska v několika bitvách a získat pro Francii nová území v severní Itálii včetně Benátska, Istrie a Dalmácie. • Územní zisky pro Francii potvrdil mír uzavřený v říjnu 1797 v Campo Formio. • Napoleonova popularita a politická moc neustále.

Námořní bitva u Lissy roku 1866: Významné vítězství

Důsledky první světové války - Wikipedi

Rakousko - Německo světová válka 1914 Aukr