Home

Dvouletý učební obor

6955E/003 - Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - provozní práce - nový dvouletý obor jehož absolventi získávají výuční list - absolventi se uplatní jako pracovníci kuchyňských provozů, prádelen, dílen pro opravy prádla, v úklidových službách, ve zdravotnických a sociálních zařízeních - p omocné práce při přípravě pokrmů, podávání jíde Nabídka učebních oborů . V rámci našeho zařízení nabízíme tyto učební obory: Stavební práce -36-67-E /02- dvouletý učební obor zakončený učňovskou závěrečnou zkouškou s výučním listem pro chlapce ze základní školy s ukončeným 7. ročníkem.. Praktická škola -78-62-C/02- dvouletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s osvědčením o vykonání. Dvouletý učební obor je určen především žákům, kteří ukončili základní školní docházku v nižší než 9. třídě, ale také například neúspěšným žákům tříletých učebních oborů. Většina času je u dvouletého učebního oboru věnována praktickým dovednostem v odborném výcviku a teoretické předměty.

Dvouletý učební obor Provozní služby - provoz domácnosti (69-54-E/01) Obor poskytuje vzdělání chlapcům i dívkám. Typickými činnostmi, které žák vykonává, jsou práce při úklidu a udržování vnitřních obytných prostor. Jde o práce spojené s úklidem pomocí moderních úklidových strojů, čistěním skleněných a zrcadlových ploch, údržbou a čistěním bytových textilií i oblečení Pečovatelské služby (75-41-E/01) je tříletý učební obor s výučním listem pro žáky znevýhodněné či žáky s lehkým postižením. Rámcový vzdělávací program tohoto oboru je v naší škole rozpracován do školního vzdělávacího programu Pečovatelské a zdravotně-sociální služby. Tento obor studují u nás kromě českých žáků také žákyně z Filipín Učební obory ve střední škole. Jako součást výchovného ústavu je zřízena SŠ s těmito učebními obory: Z edník - tříletý učební obor (kód 36-67-H/01) Stavební práce - dvouletý učební obor (kód 36-67-E/02) Truhlář - tříletý učební obor (kód 33-56-H/01 78-62-C/002. Název oboru. Praktická škola dvouletá. Typ studia. Studijní obor. Forma studia. Denní/Prezenční. Délka studia (roky) 2 Výstava Středoškolák, vysokoškolák Vám pomůže a poradí nejen při výběru střední školy. Ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2018 se na Výstavišti Černá louka koná 26. ročník výstavy Středoškolák, vysokoškolák

Obor Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 (7862C02) Druh studia: Střední vzdělání bez výučního listu a maturity. Vyhledat školy které nabízí tento obor (123 Obor Bižuterní výroba. Číslo oboru: 28-63-E/01 Jedná se o dvouletý učební obor. Je určený především pro ty žáky základních škol, kteří vycházejí z nižších tříd, žáky, kteří vycházejí ze základních škol - speciálních, ale i pro ty žáky, kteří upřednostňují praktickou výuku před teorií a vyšli z deváté třídy

dvouletý učební obo

Odborná škola. Škola provozuje svoji činnost na pracovištích v Opočně, Novém Městě nad Metují a v Broumově. Najdou zde své uplatnění žáci i z nižších než 9. ročníků základní školy, žáci se zdravotním postižením a vývojovými poruchami učení nebo chování Tkalcovské práce je dvouletý učební obor. Žáci si v jednotlivých ročnících v rámci hodin odborného výcviku postupně osvojují tyto tkalcovské techniky: tkaní na rámu, modle, tkaní na tkalcovském stavu, karetkovém stávku a krosienkovém rámu. Součástí teoretické přípravy jsou základy technologie výroby textilií, vazby a rozbory tkanin a základní seznámení s materiály nejčastěji používanými v ručním i strojovém tkalcovství Dvouletý učební obor. 29-51-E/02 Pekař; Tříleté učební obory. 31-59-E/01 Módní dekoratérka; 66-51-E/01 Prodavač. Provoz společného stravování - dvouletý učební obor Zámečnické práce a údržba Praktická škola dvouletá - je určena pro absolventy ZŠ speciáln

Učební obory nabízené ve školním roce 2020/2021 Odborné učiliště (tříleté učební obory) Kód oboru: Název oboru - RVP: Název oboru - ŠVP: 23-51-E/01: Strojírenské práce: Zámečník: Praktická škola (jednoletý a dvouletý učební obor) Kód oboru: Název oboru - RVP Obory - provozní služby. Dvouletý učební obor univerzálního charakteru orientovaný do služeb. Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Denní forma studia, v prvním i druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá v prostorách. Lesnické práce - dvouletý učební obor OU zakončený výučním listem. ŠVP tohoto učebního oboru je modifikováno na Lesnické a pěstitelské práce, tzn. obor je vhodný i pro dívky. Náplní odborného výcviku je výsadba nových stromků, oprava, tvorba a nátěr lesních oplůtků, vyžínání, úprava městské zeleně atd Učební obor Práce ve stravování připravuje žáky na jednoduché pracovní činnosti ve společném stravování na úseku přípravy jídel a obsluhy. Absolventi se uplatní jako pomocní pracovníci ve stravovacích službách, zejména jako kuchaři, dále v provozovnách rychlého občerstvení, popřípadě ve výrobnách knedlíků.

Letos je v závěrečném ročníku pouze jedna třída, kdy odsouzení ukončují dvouletý učební obor Práce ve stravování. Je to poslední ročník, který skládá zkoušky v tomto oboru, neboť současné první ročníky jsou již oborově ve vyšší úrovni (úroveň H). Jedná se o učební obor Kuchař - číšník. Dne 2. června 2021 byly slavnostně zahájeny závěrečné zkoušky a odsouzené čeká písemná část Provozní služby jsou dvouletý učební obor typu E, tedy bez maturity. Lze získat Výuční list a nižší střední vzdělání, což muže postiženým pomoci při získání pracovního uplatnění. Obor je určen přednostně žákum s lehkým mentálním postižením, případně postižením na hranici lehkého a středního mentálního handicapu. Rámcový vzdělávací program 69.

Absolventi učební obor Cukrář (29-54-H/01) nachází uplatnění v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské případně cukrovinkářské výrobě (menších a středně velkých cukrárnách i hotelech) a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinkářských výrobků Podnikání 64-41-L/51. Úplný název školy: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace. Adresa: Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant. Pracoviště Frýdlant: Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant Dvouletý učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku přednostně ve speciální nebo praktické škole Obor: Lesnické práce videoprezentace. Kód oboru: 41-56-E/01. Zaměření oboru: Dvouletý učební obor zaměřený na jednoduché pracovní činnosti v lesní výrobě. Charakteristika oboru: Absolvent se uplatní v oblasti zakládání, pěstování a ochrany lesů. okrajově se uplatní při péči o komunální zeleň, při péči o. Žákům Speciálních a Praktických škol nabízíme tříletý učební obor Opravářské práce a dvouletý učební obor Pekařské práce. Dále nabízíme absolventům s výučním listem dvouletou a tříletou maturitní nástavbu Podnikání Služby pro veřejnost: autoškola, svařování, ubytování, stravování pro veřejnost

Obor: počet volných míst 33-56-H/01. tříletý učební obor s VL Truhlář 2 36-52-H/01. 23-51-H/01. tříletý učební obor s VL. tříletý učební obor s VL Instalatér. Strojní mechanik. 2. 5 36-67-H/01. 39-41-H/01. tříletý učební obor s VL. tříletý učební obor s VL. Zedník. Malíř a lakýrník. 4. 6 36-67-E/503. Dvouletý učební obor (denní studium), ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Absolvováním učebního oboru získají žáci vědomosti a dovednosti potřebné pro péči o rodinu, výchovu dětí, při přípravě pokrmů a údržbě bytu a bytového zařízení včetně péče o prádlo, oděvy a rostliny, v oboru.

dvouletý učební oborCírkevní střední škola Jana Boska otvírá nový učební obor

Učební obory :: Výchovný ústav, střední škola a středisko

 1. Dále nabízíme tříleté učební obory se stavebním a dřevařským zaměřením, nástavbové maturitní studium navazující na tříleté učební obory, nabízíme také jednoduchý dvouletý učební obor se stavebním zaměřením
 2. Dvouletý učební obor orientovaný do potravinářské výroby. Je zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Denní forma studia, v prvním i druhém ročníku se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá samostatně na smluvních pracovištích
 3. 29-51-E/02 Pekařská výroba. Dvouletý učební obor určený pro chlapce a děvčata, ukončený výučním listem. V průběhu studia získají žáci odborné vědomosti a dovednosti při výrobě pečiva a chleba. Ukončení studia: závěrečná zkouška se získáním výučního listu
 4. H - tříletý učební obor E - dvouletý učební obor Studijní obory 4 leté a 2 letá nástavba - podmínkou přijetí je přijímací řízení z ČJ a M. Přijímací řízení: 1.kolo - 26.4.2004 2.kolo - 26.5.200
 5. Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti.
 6. Dvouletý učební obor (denní studium), ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Absolvováním učebního oboru získají žáci vědomosti a dovednosti potřebné pro péči o rodinu, výchovu dětí, při přípravě pokrmů a údržbě bytu a bytového zařízení včetně péče o prádlo, oděvy a rostliny, v oboru.

Učební (dvouletý) obor s výučním listem. Provozní služby (kód: 69-54-E/01) Uplatnění absolventa. Absolvent se uplatní při: úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách Učební obory Rozklikněte jednotlivé obory pro zobrazení výsledků. 29-54-H/01 Cukrář 29-56-H/01 Řezník-uzenář 65-51-H/01 Kuchař-číšník 69-51-H/01 Kadeřník 66-52-H/01 Aranžér 66-53-H/01 Operátor skladování 29-53-H/01 Pekař Zápisový lístek ke stažení zde.... Číst dál

V seznamu oborů vzdělání najdete 68 oborů poskytovaných školami v Ústí nad Labem a okolí. Můžete si vybrat třeba obor Elektrikář - silnoproud, Prodavačské práce nebo Aranžér - dvouletý učební obor ukončený závěrečnými zkouškami a výučním listem s možností pokračovat ve studiu v oboru - výuka probíhá v týdenních blocích - týden škola, týden praxe - praxe je zajištěna ve veřejných i soukromých stravovacích zařízeních, tak, aby studenti získali co nejvíce praktických dovedností. Umístěné dívky se připravují na povolání. Buď navštěvují střední školu přímo v našem zařízení, kde studují dvouletý učební obor 69-54-E/01 Provozní služby, kde absolventi získají výuční list (tuto školu navštěvují především dívky, které nezvládají samostatnou docházku do školy) 65-51-E/02. - dvouletý učební obor ukončený závěrečnými zkouškami a výučním listem s možností pokračovat ve studiu v oboru. - výuka probíhá v týdenních blocích - týden škola, týden praxe. - praxe je zajištěna ve veřejných i soukromých stravovacích zařízeních, tak, aby studenti získali co nejvíce. ŠVP - Pekařské práce - dvouletý obor RVP 29-51-E/02 Potravinářské práce Zpracování těsta na běžné a jemné pečivo, příprava polotovarů k pečení, dokončovací práce a základy výroby speciálního a cukrářského pečiva. Výroba různých druhů chleba a celozrnného pečiva, balení a expedice výrobků

SOŠMP, s.r.o. je soukromá škola poskytující úplné střední vzdělání s maturitou v oblasti sociální péče, cestovního ruchu a dvouletý učební obor s výučním listem obor Práce ve stravování. Ověřené kontakty z katalogu firem Najisto.cz dvouletý studijní obor, zakončený maturitní zkouškou; absolvent obdrží maturitní vysvědčení Obsah učiva navazuje na učební obory v oblasti polygrafie (reprodukční grafik, tiskař na polygrafických strojích a knihař). Je zejména rozšířeno a prohloubeno v oblasti všeobecné polygrafické problematiky včetně. Pro přípravu na tato povolání je určen dvouletý učební obor Zpracovatel přírodních pletiv. Pro příští školní rok ho nabízejí pouze dvě školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 a Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123

Obecný přehled studijních a učebních oborů: Střední škola

 1. istrativní pracovník, obchodní zástupce, organizační pracovník, celní deklarant.
 2. ulém období se v učilišti vyučovaly tyto tříleté učební obory: Zámečník, Obráběč kovů, Automechanik, Autoelektrikář, Instalatér, Švadlena - oděvní konfekce a prádlo, Hodinář, Provoz služeb a dvouletý učební obor Strojírenská výroba. Vedení učiliště se vždy snažilo o návaznost těchto.
 3. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola Provozní služby (Rodinka) jsou dvouletý učební obor typu E. Zaměřuje se hlavně na údržbu domácnosti a tím se velmi podobá oboru praktická škola. Ale vše se na rozdíl od praktické školy probírá více do hloubky
 4. Dvouletý učební obor zakončený získáním výučního listu a Europasu. Absolvent se uplatní při vykonávání práce pokojské v hotelových provozech, v ubytovnách či sociálních zařízeních, při pomocné pracovní činnosti ve zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče nebo při úklidových pracech v kancelářích a veřejných prostorách

Učební obory :: Odborné učiliště Cvrčovice 13

 1. 65-51-H/01 - tříletý denní učební obor ukončený výučním listem. Proč studovat. Vize a mise. Učební plán. Odborná praxe. Kurzy a soutěže. Studentské firmy. Podnikání 64-41-L/51 - dvouletý denní studijní obor ukončený maturitní zkouškou. Proč studovat
 2. ŠVP - Práce ve službách a domácnostech - dvouletý obor RVP 69-54-E/01 Provozní služby Dvouletý obor vzdělání Práce v provozech ubytovacího zařízení, sociálních a zdravotnických zařízeních. Obsluha strojů určených k úklidu, provádění pravidelných a generálních úklidů
 3. ulého století
 4. Provozní služby - učební obor dvouletý. Šití prádla - učební obor dvouletý. FIE 1. FIE 2. Základy PC Kurz základů PC. Keramik Kurz Keramika I -rekvalifikační kurz. Doplnění základního vzdělání Kurz základní školy . Stráž pod Ralskem. Obraběč kovů - učební obor, tříletý. FIE (standard 3,4) Valdic
 5. OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Denní studium. Dvouletý obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů SOU. Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák
 6. Miloslavem Tauchmanem. Ve školním roce 1980/1981 je dvouletý učební obor vystřídán tříletým oborem 45-75-2 Lesní mechanizátor s odborným zaměřením na pěstební a těžební činnost, v osmdesátých letech s rozšířením o čtyřměsíční období praxe. Odloučené pracoviště bylo zrušeno ve školním roce 1991/1992
 7. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - zaměření Kuchařská výroba - tříletý učební obor 29-51-E/02 Potravinářské práce - zaměření Pekařská výroba - dvouletý učební obor. Školní vzdělávací programy jsou k dispozici v sekretariátu školy: od 1.9.2009: Cestovní ruch, Gastronomie, Kuchař-číšník.

Obory vzdělávání EUROINSTITUT vzděláváním proti handicap

- dvouletý učební obor pro ţáky ZŠ - výuka oboru zahájena školním rokem 1995/96 - obor připravuje učně pro odbornou činnost v pohostinství, společném stravování, technologii přípravy pokrmů a stolničení Nově byly zavedeny obory elektromechanik a frekvenční mechanik. Ve školním roce 1974/1975 se experimentálně začal ověřovat čtyřletý učební obor zakončený maturitní zkouškou mechanik elektronik. Zároveň byl zřízen i dvouletý učební obor určený především pro děvčata - mechanička elektrotechnické výroby Obory - Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín. Obory goateam 2020-10-12T12:50:04+01:00

OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (DÁLKOVÁ FORMA) Učební plány. Denní studium. Dvouletý obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů SOU V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněná osobní přítomnost žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, ve škole pro účely přípravy na závěrečnou nebo maturitní zkoušku, přičemž docházka není pro..

Já chtěla jít po základce na dvouletý učební obor ořetřovatelka dojnic. Beze srandy, přísahám. Jenže ti hajzli mě vzali bez přijímaček na gympl, a jo, byla jsem na okamžik naštvaná a pak neskutečně vděčná, že mi tyhle teletiny nevyšly podle mých původních plánů.Mami, díky, že jsi mi podala přihlášku jinam Dosavadní učňovská výuka se rozrostla o dvouletý učební obor výroba kožené galanterie, šití prádla a květinářské, zelinářské a ovocnářské práce. Nově vzniklo Odborné učiliště pro tělesně postižené absolventy zvláštních škol s tříletými učebními obory šití oděvů a brašnářské a sedlářské práce V rámci našeho zařízení nabízíme tyto učební obory: Stavební práce -36-67-E /02- dvouletý učební obor zakončený učňovskou závěrečnou zkouškou s výučním listem pro chlapce ze základní školy s ukončeným 7. ročníkem Profilovými předměty jsou sociální péče a politika, veřejná správa, právo, psychologie, pedagogika, osobnostní výchova, multikulturní výchova, romský jazyk a romistika, estetika a samozřejmě český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk. Nově otevřen dvouletý učební obor - Práce ve stravování !! Popis činnosti. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna. V rámci našeho zařízení nabízíme tyto učební obory: Stavební práce -36-67-E /02- dvouletý učební obor zakončený učňovskou závěrečnou zkouškou s výučním listem pro chlapce ze základní školy s ukončeným 7. ročníkem

Vzdělávání Výchovný ústav Obořišt

dvouletý nástavbový obor Rybářství: 5. tříletý učební obor Rybář: 5 . Termín pro podání přihlášek je do 29. června 2021. Přijímací zkoušky do maturitního oboru Ekologie a životní prostředí - vodohospodář se konají 14. července 2021 od 10:15 hodin v budově školy.. Tradiční učební obory s tříletou přípravou ve středních odborných učilištích. Po získání výučního listu lze pokračovat navazujícím nástavbovým studiem a získat i maturitu. Jedná se např. o obor 66-51-H/01 Prodavač nebo obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel apod

Podnikání (Nástavbové studium) - Academic school

Vážení uchazeči, níže naleznete výsledky 2. kola přijímacího řízení na učební obory Kuchař-číšník, Kadeřník a dvouletý obor Podnikání. Všem přijatým uchazečům blahopřejeme! Výsledky 2. kola: Podnikání denní Podnikání dálkové Kuchař-číšník Kadeřník Rozhodnutí o přijetí a v případě učebních oborů také zápisové lístky je možné odevzdat. tříletý učební obor s VL. Zedník. Malíř a lakýrník. 3. 4 36-67-E/503: dvouletý učební obor s VL: Stavební práce: 2. Přihlášky k dennímu studiu. Na emku jsem začal studovat v roce 1994, kdy jsem nastoupil na učební obor Automechanik. V průběhu studia jsem si velmi vážil pozitivního přístupu vyučujících a celé školy, což také vedlo k rozhodnutí pokračovat dále v nástavbovém studiu Provozní technika, které jsem ukončil v roce 1999 ⭐️ Tříleté učební obory - v okrese Libňatov a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ⭐️ 10 firem, živnostníků a institucí

Zajišťujeme výuku čtyřletých oborů provoz a ekonomika, dopravy a sociální činnost. Dále tříletých oborů - kuchař/číšník, kadeřník, strojní mechanik, obráběč kovů, mechanik, opravář motorových vozidel a elektrikář. Nabízíme rovněž dvouletý učební obor provozní služby a nástavbové studium podnikání 3 - letý učební obor pro chlapce zakončený závěrečnou zkouškou, výuční list, oprávnění k řízení motorových vozidel až po skupinu C, svářečské průkazy. Od školního roku 2010/11 dostávají žáci oborů Instalatér, Opravář zemědělských strojů, Opravářské práce a Strojní mechanik stipendium od. Provozní služby jsou dvouletý učební obor typu E, tedy bez maturity. Lze získat Výuční list a nižší střední vzdělání, což může postiženým pomoci při získání pracovního uplatnění.Obor je určen přednostně žákům s lehkým mentálním postižením, případně postižením na hranici lehkého a středního mentálního handicapu

Obor Praktická škola dvouletá - Seznam škol v Č

Učební obory - UčebníObory

Obory /. Nástavbové obory. Gastro | SOS a SOU KH. Dvouletý studijní obor denního nástavbového studia ukončené maturitní zkouškou. Vhodné navazující studium pro absolventy tříletých oborů kuchař, číšník. Uplatnění v pracovních pozicích provozní restaurace, recepční hotelu, průvodce, pracovník cestovní kanceláře. dvouletý učební obor : 1. 28-63-E/01 Bižuterní výroba - (1. a 2. ročník) Závěrečné zkoušky vykonáváme podle JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ. Tímto způsobem jsme realizovali závěrečné zkoušky u oborů: Zlatník a klenotník Výrobce bižuterie - kovová bižuterie, skleněná bižuterie Kuchař-číšník Prodava

Pekař - Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní

Obor Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 - Stredniskoly

3. kolo přijímacího řízení - maturitní obory/učební obory. Datum 10.06.2019. Informace ke 3. kolu přijímacího řízení zde. Nabízené učňovské obory naleznete zde. Nabízené maturitní obory naleznete zde. Číst dále. Zápisový lístek. Datum 04.04.2019 • Tkalcovské práce dvouletý učební obor určený především pro žáky mentálně postižené. • Rekondiční a sportovní masér tříletý učební obor. Tímto oborem jsme chtěli umožnit vzdělávání žákům, kteří mají zájem o vyučení v oblasti masáží a nezvládají maturitní obor Masér sportovní a rekondiční Od 1. 9. 1963 název Odborné učiliště spojů - vyučoval se dvouletý učební obor Spojový manipulant. Výuka tohoto dvouletého oboru byla rozšířena od školního roku 1977/1978 na studium čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Od 1. 9

Já chtěla jít po základce na dvouletý učební obor ořetřovatelka dojnic. Beze srandy, přísahám. Jenže ti hajzli mě vzali bez přijímaček na gympl, a jo, byla jsem na okamžik naštvaná a pak neskutečně vděčná, že mi tyhle teletiny nevyšly podle mých původních plánů.Mami, díky, že jsi mi podala přihlášku jinam Charakteristika oboru Profil absolventa Učební plán. V dalších letech plánujeme otevřít obory: OŠETŘOVATEL tříletý učební obor forma studia: prezenční počet přijímaných uchazečů: 20. SOCIÁLNÍ ČINNOST dvouletý nástavbový obor forma.

Učební obory » Obor Bižuterní výroba - Střední škola

Potravinářské práce (zaměření Pekařské práce) Kód oboru: 29-51-E/02. Dvouletý učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku přednostně ve speciální nebo praktické škole Měla jsem to štěstí, že mne naše ředitelka dokopala na gymp, protože jsem chtěla jít na dvouletý učební obor, takové jsem byla tele . Právě, člověk je v pubertě a často se neumí rozhodnout. On ale někdy rád vaří. Ještě ani sám nevím..on to tak plácl a smál se

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína

Odborná škola - Střední průmyslová škola, Odborná škola a

 1. Na této stránce najdete podmínky přijetí do daného typu studijního oboru. Přehled nabízených oborů a jejich typ (M, L, H) najdete na stránce studijní obory.Bližší informace o jednotlivých oborech a o podávání přihlášky zjistíte na dnech otevřených dveří.Přehled všech základních informací a připravovaných akcí pro žáky ZŠ, jako přípravné kurzy.
 2. Střední vodohospodářská škola, na které můžete studovat učební obor Rybář, studijní obor Ekologie a ochrana krajiny-vodohospodář a 2-leté nástavbové studium Rybářství. Zahraniční praxe, řidičské oprávnění, průkaz na motorovou pilu a křovinořez
 3. Dobrý den, lze na tento blanket tisknout vysvědčení o závěrečné zkoušce na střední škole (dvouletý učební obor s výučním listem)? Děkuji za zprávu a přeji pěkný den. Z. Gaja závěrečná zkouška | od: Martina Skurčáková 4.6.2019 14:21:5

Tkalcovské práce Odborné učiliště pro žáky s více

 1. Obor 39-41-H/01 Malíř a lakýrník Obor Malíř a lakýrník je tříletý učební obor, který připravuje žáky pro činnosti související s tímto povoláním. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru Obor Autolakýrník 23-61-H/01 (2361H01) Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem
 2. Studijní obory (čtyřleté s maturiou) 36-47-M/01 Stavebnictví 16-02-M/001 Průmyslová ekologie 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Učební obory (tříleté s výučním listem) 26-51-H/02 Elektrikář 23-55-H/01 Klempíř 39-41-H/01 Malíř a lakýrník 33-56-H/01 Truhlář 36-52-H/01 Instalatér 36.
 3. Radek ukončil dvouletý učební obor kuchařské práce SOU Oselce. Ve školním roce 2013/2014 je ve druhém ročníku na oboru pokrývač na SOU Plzeň. Nadační fond podpořil v roce 2012 Radka startovacím balíčkem ve výši 5 000,- Kč a v roce 2013 obdržel od Nadačního fondu částku ve výši 6 300,- Kč na řidičský průkaz

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 AtlasŠkolství

Do vzdělávacích programů se zapojilo 7 uživatelů našeho Domova se zaměřením na dva učební obory: Odborné učiliště (Provozní služby) - jedná se o dvouletý učební obor s výučním listem, studentky se zde vzdělávají dle rámcového vzdělávacího programu, který je dále rozpracován do školního vzdělávacího. KWE007 - Úvodní stránka. Úvodní stránka. Církevní střední škola Jana Boska nabízí tříletý učební obor ošetřovatel a dvouletý obor pečovatelské služby Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

Učební obor

Přehled oborů - Střední odborné učiliště Domažlice, škola STODPetr TexlStřední škola gastronomie a služeb Přerov Šířava 7